Açıklamada, “Lût Kavminin çağdaşları, sapık dostu Freud’un torunları, küresel ahlaksızların çocukları, sapkınlığın bayraktarlığını yapan LGBT+ ve benzeri ahlaksızları
İçinde bir gençlik milletlerin sonu ve felaketidir.

 LGBT+ ve benzeri oluşumlar sapkınlık, ahlaksızlık, pervasızlık, herşeyden önce fıtrata aykırılık hareketi, yaratılmışların en şereflisi insan neslini yok etmeye adamış ölümcül parazit, hastalıklı ruh hali, Lût Kavminin devamı, Haçlı zihniyetinin hançeri, zehridir. Batı medeniyetinin yeni kontrol yöntemi, aynı zamanda yurdumuzu işgal altına alma girişimidir” ifadelerine yer verildi. 

"Özgürlük havarisi moduna girilerek ‘eşcinsellik teşvikçiliği’ yapılmaktadır” şeklinde devam eden açıklamada, “Dinen, ahlaken, mantıken son derece zararlı bir tutumu hoş görmek mümkün değildir 

Namussuzluk vebasının taşeronluğu yapılarak en iğrenç, en şenî, en çok lânete lâyık olarak görülen durumlar meşru hale getirilmek istenmektedir.  

Türlü iğrenç günahlara, mantık düşmanı sapmalara karşı saygı, sevgi, anlayış ve hoşgörü beklemek en hafif şekliyle terbiyesizliktir, ahlaksızlıktır.

Bir tarafta geleceğin teminatı teknofest gençliği diğer tarafta felaket 
Bu zihniyet, yetiştirdiğimiz beyinleri, teknofest neslini yok edip yerlerine Türkiye’yi bu nesle teslim etmek istenmektedir.. 
AK Parti ile büyük Türkiye ‘nın temellerini atarken en büyük güçümüz olan gençlik geleceğimizin gerçek sahibidir .
Davamız ve hedefimiz 
Dininin, dilinin, beyninin, ilminin, ırzının, evinin, kininin, kalbinin dâvacısı bir gençlik...

"zaman bendedir ve mekân bana emanettir! " şuurunda bir gençlik...

Bizler kalbini ve ruhunu iffet kalıbında mayalayan ecdadın yoluna sadık kalacağız.

AK Parti ;

İlimle bilimle teknoloji ile donatılmış ülkesini milletini bayrağını seven korumak İçin canını feda edebilecek 
genç kadroların yetişmesini en büyük hedef olarak belirlemiş bir siyasi partidir .

AK Pari ;
sapıklığın üzerine değil İslam Ahlaki temelleri üzerinde inşa edilmiş bir gençlik.Günü kurtarmanın değil Hakikatı ilke edinmiş bir gençlik yetiştirmek için vardır. ve bundan asla vazgeçmeyecektir .
Kurucu gençlik kolları il başkanı olarak;
Bu duyguları güçlü bir şekilde taşıyarak ayakta tutan gelecek nesillere aktarılması İçin gayret emek gösteren  gençlik kollarımızın her bir bireyine başkanından üyesine yürekten teşekkür ediyor şükranlarımı sunuyorum.

“surda bir gedik açtık; mukaddes mi mukaddes!
ey kahbe rüzgâr, artık ne yandan esersen es! ..””