61SAAT HABER SERVİSİ - AJANSLAR -

16.03.2023 Perşembe saat 21.00’a kadar devam edece adaylık başvurularının AK Parti Genel Merkezi ve İl Başkanlıklarına alındı belgesi karşılığında bizzat yapılacağı ifade edildi.

AK Parti’nin resmi internet sitesinde bulunan formların dolduralarak istenilen eklerle birlikte sisteme aktarılması suretiyle adaylık ön başvurusu yapılabileceği kaydedilirken, başvurunun kesinleşmesi için aday adaylarının bizzat ilgili teşkilat giderek sistemde doldurdukları formun çıktısını imzalamalarının gerektiği kaydedildi.

AFAD ve Kızılay’a bağış yapıldığını gösterir banka dekontu ve gerekli evrakların teslim edilmesiyle başvuru yapılabileceği kaydedilirken, “Erkek aday adayları 20.000 TL, kadın ve 18-30 yaş arası genç (14.05.2005-14.05.1993 tarihleri arasında doğmuş olan) aday adaylarından 10.000 TL, engelli aday adaylarından 5.000 TL Deprem Yardım Kampanyasına bağış yapması geektiği de belirtildi.

Ayrıca, Sağlık Kurulu Raporunda engel oranı %40 ve üzeri olan engelliler söz konusu bu imkandan istifade edebilecektir. Ancak bu kimselerin; engelliliğine dair “Sağlık Kurulu Raporu” veya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri tarafından verilen “Engelli Kimlik Kartı” suretini ibraz etmeleri şarttır” uyarası da dikkat çekti.

Başvuru kriterlerinden aday olamayacaklar şu şekilde sıralandı:

Anayasa’nın 76. ve Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 10 ve 11. maddelerinde belirtilen niteliklerini taşımayanlar

AK PARTİ Tüzüğüne göre yetkili parti disiplin kurullarının kararı ile Partimizden ihraç edilenler

AK Parti Genel Merkezi tarafından tüzükte öngörülen sebeplerle işten el çektirilmesine karar verilen teşkilat kademe başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile disiplin kurulu başkan ve üyeleri…

Adalık için istifası gerekenler de şu şekilde sıralandı:

Aday olmak isteyen;

Hâkimler ve savcılar,

Yüksek yargı organları mensupları,

Yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları,

Yükseköğretim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri,

Kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri,

Belediye başkanları,

Subaylar ile astsubaylar,

Siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri,

Belediye meclisi üyeleri,

İl genel meclisi üyeleri,

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar, en geç 1 6 .0 3. 20 23 P e rş em b e gü nü s a a t 1 7 .0 0’ a k ad a r, 2839 sayılı Kanun'un 18. maddesi uyarınca görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmak zorundadır.

Kamu görevlilerinden emeklilik dilekçesi verip aday olacakların, en geç 1 6 .0 3. 20 23 P e rş em b e günün d e n geçerli olmak üzere emeklilik isteğini belirten dilekçelerini en geç 1 6 .0 3. 20 23 P er şemb e s a at 1 7. 00 ’ ye k a d a r vermeleri gerekmektedir.

PARTİ-2

ADAY ADAYI BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN BELGELER

Başvuru için isenilen belgeler aşağıda sıralanmıştır

1 – Arşiv kayıtlı Adli Sicil Belgesi: (Milletvekili adaylığı için lduğu belirtilerek adliyeden veya E devlet üzerinden alınabilir)

2- Diploma Fotokopisi (Başvuru sırasında parti yetkilisi tarafından aslı görünmek suretiyle onaylanacaktır)

3 – Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (TC Kimlik Numarasını gösterir şekilde)

4 – Askerlik Durum Belgesi (Askerlik şubesinden veya e devlet üzerinden alınacaktır)

5 – Bağış dekontu

6 – Adaylık için istifası zorunlu olan kimsenin, ilgili mercilere sunulmuş istifaya veya emeklilik belgesi fotokopisi

7 – Engellilik oranı yüzde 40 ve üzerinde olan aday adayları ‘Engelli kimlik kartı’ veya ‘Sağlık kurumundan alınmış belgenin fotokopisi

8 – Ek Özgeçmiş (Zorunlu değildir)

9 -  Fotoğraf