Jin. Op. Dr. Mürüde Çakartaş Dağdelen, “Anti Hbs” hakkında merak edilenleri yanıtladı;

Hepatit B veya başka bir deyişle sarılık, virüs kaynaklı bir karaciğer hastalığıdır. Hepatit B virüsü (HBV) kan veya cinsel ilişki yoluyla bulaşabilir, anne karnında bebeğe geçebilir. Ayrıca akut veya kronik olarak gelişebilir. Hepatit vücudunuza bulaştıktan sonra 6 hafta ila 6 ay içinde grip gibi semptomlar yaşayabilir ve başka herhangi bir semptom göstermeyebilirsiniz. Laboratuvar testi, HBsAG pozitifse, Hepatit B'nin yüzey antijeni anlamına gelir ve kişinin enfekte olduğunu gösterir. Anti-HBS, kişinin hastalığa karşı bağışıklık geliştirdiğini gösterir.

Kişinin daha önce Hepatit B virüsü bulaşmış olması veya aşılanmış olması laboratuvar testleri ile belirlenen Anti-HBS pozitif düzeyleri ile gösterilir.

Bkz: Anti Hbs Nedir?

Anti hbs testi neden yapılır?

Karaciğerde enflamatuar enfeksiyona neden olan hepatit B virüsü; Cinsel ilişki, vücut sıvıları ile temas, steril olmayan vücut bakım ürünleri ve kan yoluyla kişiden kişiye bulaşır. Hamilelik sırasında anneden fetüse geçebilen hepatit B virüsü, karaciğer işlevselliğini bozan, hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Anti-RLS, Hepatit B virüsü ile enfekte olduğu düşünülen kişinin vücudunun Hepatit B yüzey antijenine karşı koruyucu protein geliştirip geliştirmediğini belirlemek için yapılan bir laboratuvar testidir. Anti RLS, bir kişinin hepatit B virüsüne karşı bağışıklık kazanıp kazanmadığını belirlemek için bir test olarak da tanımlanabilir. Kişi hepatit B virüsü ile karşılaştığında, bağışıklık sistemi virüsü tespit etmeye ve yok etmeye çalışır. Bunu yapmak için Hepatit B virüsünün yüzeyinde HBsAG olarak tanımlanan antijene karşı antikorlar üretir. Anti-HBC IGG pozitif değeri, Hepatit B virüsüne maruz kaldıktan sonra üretilen ilk antikorlardan sonra üretilen antikorlar tarafından yaşam boyu bağışıklığa ulaşıldığını gösterir.

Hastalığın iyileşmesi veya kronikliği hakkında bilgi vermeyen Anti HBC IGG değerinin bu nedenle tek başına bir anlamı yoktur. Vücut tarafından geliştirilen ve bir savunma mekanizması oluşturan bu antikorlara Anti-HBS denir. Anti-HBA, vücudun Hepatit B virüsüne karşı mücadelesinin bir ürünüdür ve enfeksiyonun tamamen temizlendiğini gösterir. Bu antikorlar ayrıca vücutta kalıcı bağışıklık sağlar. Vücut daha sonra Hepatit B virüsü ile karşılaştığında virüsün yüzeyinde bulunan antijenlere karşı antikorlar üretmeye hazırdır. Başka bir deyişle hastalık enfeksiyona neden olmadan önce vücut tarafından yok edilir. Bu antikorların vücuttaki seviyesini laboratuvarda ölçerek, Anti-RLS değeri pozitif veya negatif olarak sonuçlanır.

Anti-HBS testinin amacı, kişinin daha önce hepatit B virüsü ile enfekte olup olmadığını veya aşılanıp aşılanmadığını belirlemektir. Eksik aşılama gibi bazı durumlarda antikor seviyesi gerileyebilir. Bu nedenle bu test aşının tekrarlanması gerekip gerekmediğini belirlemek için kullanılabilir. Anti-HBS için hekim hastadan kan alır ve analiz için laboratuvara gönderir. Daha sonra bu testi hepatit test sonucu ile birlikte değerlendirir.

Anti hbs pozitif ne anlama geliyor?

Anti-HBS, hepatit B olduğu düşünülen kişiler üzerinde yapılan bir tür laboratuvar testidir. Kişinin Hepatit B virüsüne maruz kalarak mı yoksa aşılama yoluyla mı aşılandığını belirlemek için kullanılabilecek bir testtir. Bu test virüsün vücut tarafından yok edilip edilmediğini ve ömür boyu bağışıklık kazanıp kazanmadığını belirlemek için de kullanılabilir. Anti-HBS testi, aşının korunup korunmadığını veya  vücudun Hepatit B virüsünün yüzey antijeni olarak tanımlanan HBsAG'ye karşı antikor üretip üretmediğini kontrol etmek için de kullanılır. Anti-RLS testi, hepatit B aşısı uygulanmadan önce kişinin bu virüse karşı bağışıklık kazanıp kazanmadığını belirlemek için de yapılır.

"Anti-HBS pozitif nedir" sorusuna şu şekilde cevap verilebilir. Anti-HBS değerinin pozitif olması, kişinin hepatit B virüsüne karşı bağışıklık kazandığını gösterir. Kişinin ömür boyu hepatit B virüsüne karşı korunduğunu gösteren anti-HBS pozitif değeri, aşılama yöntemi ile veya enfeksiyon nedeniyle gelişebilir. Anti-HBS değeri 5 mIU/ml'den yüksek olması durumunda pozitif olarak kabul edilir. Ancak aşılama sonrası 5-12 mIU/ml arasındaki değer aşının tutmadığını gösterir. 12 mIU/ml'nin üzerindeki değerler aşının korunduğunu ve tamamen aşılandığını gösterir. Anti-RLS testi, bağışıklığın hepatit B virüsüne maruz kaldıktan sonra mı yoksa aşılamadan sonra mı kazanıldığını belirlemez. Bunu anlamak için, Anti HBC olarak bilinen Anti Hepatit Core testi gereklidir.

Anti hbs negatif ne anlama geliyor?

Anti-HBS sonucu laboratuvar testi ile elde edildiğinde negatif bir değer, vücutta Hepatit B virüsüne karşı bağışıklık olmadığı anlamına gelir. Sıkça sorulan soru "Anti-HBS negatif ne anlama geliyor?" sorusu bu şekilde cevaplanabilir. Hepatit B aşısı olmayan kişilerin anti-HBS yaptırması oldukça normaldir. Bununla birlikte negatif Anti-HBS sonucunun olması, kişinin hepatit B'den muzdarip olmadığı ve enfeksiyondan etkilenmediği anlamına gelmez. Bu durumu anlamak için Hepatit B yüzey antijen testi olarak bilinen HBsAg düzeyi kontrol edilmelidir. Anti-HBS seviyesi ile 5.0 mIU/ml'de elde edilen negatif değer, akut veya kronik hepatite bağlı Hepatit B varlığında vücudun Hepatit B virüsünün yüzeyinde HBsAG olarak tanımlanan antijene karşı antikor üretmediğini gösterir. Kişinin hepatit B virüsüne maruz kalmadığının veya daha önce aşılanmadığının bir göstergesi olan anti-HBS negatif değeri durumunda kişinin aşılanması önerilir. Dünya çapında %5 oranında olan hepatit B, karaciğer kanseri gibi ölümcül hastalıklara yol açabilmekte, hastaya aşılama yoluyla kolaylıkla koruma kazanabileceği hatırlatılmaktadır.

Anti hbs testi nasıl yorumlanır?

Anti-HBS testi, kişinin daha önce Hepatit B virüsüne maruz kalıp kalmadığını veya Hepatit B aşısının bir laboratuvar testi ile koruma sağlayıp sağlamadığını kontrol etmek için kullanılır. Kan verildikten yaklaşık iki gün sonra alınan anti-HBS, kişinin hepatit B virüsüne karşı bağışıklık kazanıp kazanmadığını açıkça belirler. Test sonucu, Anti-HBS referans aralığını ve test sonucunu gösteren pozitif veya negatif değerleri içerir. 5.0 mIU / ml'nin altındaki değerler negatif olarak kabul edilir ve bu değerin üzerindeki sonuçlar pozitif olarak kabul edilir. Ancak tam koruma için hepatit B virüsüne karşı aşı 12 mIU/ml ve üzeri olmalıdır.

Kaynak: https://ivoxtupbebekmerkezi.com