COVID- 19 aşılarınızı oldunuz ve artık hastalıktan korunduğunuzu düşünüyorsunuz. Peki aşı sonrasında bağışıklık geliştirip geliştirmediğinizi biliyor musunuz? COVID-19 aşısı veya hastalık sonrası bağışıklık geliştirme durumunuzu öğrenmek için evinizde COVID- 19 antikor testinizi yaptırabilirsiniz.

Aşı bir korunma kalkanıdır

Aşılar enfeksiyonlara karşı bağışıklık kazanmak için tasarlanmış, vücuda çeşitli yollarla verilen biyolojik ürünlerdir. Aşı uygulamaları çeşitli hastalıklar ve bunların sonuçlarından, korunabilmek için henüz hastalanmamış kişilere yapılır. Bunun sonucunda vücut antikor üretmeye başlar. Antikorlar, bağışıklık sisteminin vücut için tehdit oluşturabilecek durumları algılayıp tanımasına ve bunları ortadan kaldırmasına yardımcı olan proteinlerdir. Antikorlar vücut tarafından virüslerle savaşmak için üretilir. Burada bağışıklama kavramı büyük önem kazanmaktadır. Bağışıklama aşı sayesinde önlenebilen hastalıkların ve hayati kayıpların engellenmesi için son derece gerekli bir toplum sağlığı müdahalesidir. Aşılanma yolu ile antikor seviyeleri yükselmiş ve genel olarak bağışık hale gelmiş kişiler daha sağlıklı olur ve salgın da toplumu bir süre sonra terk edebilir.

Antikor durumunuzu öğrenin

COVID-19 antikor testleri Spike antikor testi olarak bilinmektedir. Bu testler kişinin SARSCOV-2 virüsü ile karşılaşıp yanıt oluşturup oluşturmadığını anlamak için kanda bu protein yapıların saptanmasını sağlar. Bu test sayesinde virüsün hücreye bağlanmasından sorumlu viral spike (s) proteinine karşı vücutta oluşan IgM ve IgG tipi antikorları belirlenmektedir. COVID-19 geçirdikten hemen sonra önce IgM ve sonrasında IgG antikorları oluşmaktadır.

Yakın zamanlı temas olup olmadığını gösteren IgM antikorları vücutta bir süre sonra kaybolur.  IgG antikoru ise diğerine göre daha uzun süre kalma özelliğine sahiptir. Aşı sonrası bağışık durumunun ya da bağışıklık yanıtını öğrenebilmek için IgG antikor durumunun belirlenmesi önemlidir.

Antikor testleri PCR testi ile karıştırılmamalı

Antikor testleri kişinin COVID pozitif ya da negatif olduğunun belirlenmesine yönelik değildir. Bu test PCR testi ile karıştırılmamalıdır. Antikor testlerinin amacı COVID-19’a karşı kişideki bağışıklık durumunun ortaya konulmasıdır.

Ne zaman antikor testi yaptırabilirsiniz?

COVID- 19 virüsü tüm dünyada aşı uygulamaları ile kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır. Aşı, bağışıklık sistemini, virüse yakalanmadan kontrollü bir şekilde COVID-19 virüsü ve varyantlarına karşı eğitmektedir. Aşı olan pek çok insanda hastalığın daha hafif seyrettiği, daha erken sonlandığı görülmektedir. COVID-19 aşısının vücut üzerindeki etkinliğinin değerlendirilmesinde antikorların ölçümü çok önemlidir. Bu nedenle COVID- 19 aşısı sonrası yapılacak antikor testi virüse karşı savunmasız kişilerin korunması konusunda etkili olacaktır.  Antikor testleri ikinci ya da daha sonraki aşı uygulamalarından az 14 gün sonra yapılabilmektedir. Diğer taraftan aşı öncesi kişinin sahip olduğu antikorların başlangıç seviyesinin de bilinmesi önemli bir konudur.

“Nasılsa antikor geliştirdim” diyerek önlemlerinizi gevşetmeyin

Aşı uygulaması sonrası ya da COVID- 19 hastalığına yakalanma sonrası antikor düzeyinin yükselmesi kişilerin bundan sonraki dönemde korunması açısından çok önemlidir.

Aşı sonrası antikor değerleri yüksekse aşının etkinliği de kendisini göstermiş demektir. Ancak kişi yüksek antikor seviyelerine güvenerek COVID- 19’dan korunma tedbirlerini elden bırakmamalıdır. Aşı olan ve antikor düzeyi gerekli düzeye çıkan her birey tıpkı diğer kişiler gibi maske- mesafe ve kişisel hijyen tedbirlerine devam etmelidir. Kalabalık ortamlardan uzak durmak, sağlıklı beslenmek ve fiziksel hareketliliğe özen göstermek gerekmektedir.

COVID-19 aşısı sonrası antikor düzeyi ve bağışıklık durumu ile ilgili merak ettiklerinizi Memorial Evde Sağlık COVID-19 Antikor Paketi ile öğrenebilirsiniz.