Küresel salgın, birçok alanda insanların davranışlarında ve düşüncelerinde değişiklikler yarattı. Salgından en çok etkilenen alanlardan biri de işgücü piyasası. "Avukatlar mesleği neden bırakırlar - ve nasıl durdurulur?” Bugünlerde dünya basınında tartışılan bir konu bu.

Fitness eğitmeni Erbay Karakaya’dan Zayıflamak için tüyolar neler Fitness eğitmeni Erbay Karakaya’dan Zayıflamak için tüyolar neler

Singapur Hukuk Cemiyeti başkanı Adrian Tan, geçen yıl rekor kırarak 538 avukatın mesleği bıraktığını açıkladı. Benzer bir eğilim Londra'da da gözlemlendi. Firmalar kazançlı maaşlar teklif etmelerine rağmen avukat tutmakta zorlanıyorlar.

Adrian Tan, pandeminin etkisini gösterdiğini söyledi. Ancak avukatların 2020'den önce bile tükenmişlikten şikâyet ettiğini kaydetti.

Azerbaycan'da avukatlık mesleğine olan ilgiyi araştırmak için ünlü Avukat Anar Gasımlı ile konuştuk. Anar Gasımlı, Azerbaycan Cumhuriyeti'nde, tüm avukatları içeren, bağımsız, kendi kendini yöneten bir Barolar Birliğinin faaliyet gösterdiğini kaydetti: “Barolar Birliğinin üyesi olmayanlar avukatlık yapamazlar. Avukat olabilmek için adayların daha yüksek bir hukuk eğitimine sahip olmaları ve hukuk alanında en az üç yıllık iş tecrübesine sahip olmaları gerekir.”

Gasımlı, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Barolar Birliğinin temel görevi, herkesin hak ve özgürlüklerini, kanunla korunan menfaatlerini korumak, onlara profesyonel, kaliteli, dürüst hukuki yardım sağlamak ve avukatlık mesleğinin itibarını yükseltmektir. Halihazırda Azerbaycan Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren Barolar Birliğinin üye sayısı 2135'tir. Karşılaştırma için 2004 yılında ülkedeki avukat sayısının 370 kişi olduğunu söyleyelim”.

Azerbaycan'ın tanınmış avukatlarından olan Anar Gasımlı, Azerbaycan Cumhuriyeti Barolar Birliği'nin avukatlık mesleğinin itibarını artırmak için aldığı tedbir hakkında şu açıklamayı yaptı: “Bütün bunlar Azerbaycan Cumhuriyeti Barolar Birliği'nin avukatlık mesleğinin itibarını artırmak için aldığı tedbirlerin sonucudur. Avukatların meslek birliği olan Barolar Birliği tarafından gerçekleştirilen reformlar Azerbaycan'da avukatlık enstitüsünün güçlenmesine katkı sağlamaktadır. Hukuk okuyan gençlerin avukatlığa ilgisini artırmaya yönelik uygulanan tanıtım tedbirleri, ülkemizde avukatlık mesleğine olan ilginin artmasına neden olmaktadır. Son yıllarda Barolar Birliğine kabul alanında da önemli reformlar hayata geçirildi. Özellikle son yıllarda Azerbaycan'da genç avukatların ve kadın avukatların sayısı önemli ölçüde artmıştır. Kaliteli hukuki yardım sağlamak için gerekli tüm şartları sağlayan hukuk bürolarının sayısı üç katına çıkarılmıştır. Halen üniversitelerde okuyan öğrenciler arasında yapılan anketlerden de avukatlık mesleğini tercih etmek isteyenlerin sayısının arttığı bilinmektedir”.