Trabzon'da zamanla yarıştılar! İşte o anlar Trabzon'da zamanla yarıştılar! İşte o anlar

Özlü, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 

Banka promosyon sözleşmeleri uzun süreleri kapsayacak şekilde hesaplanması yaşanan yüksek
enflasyon sürecinde hak kayıplarına sebep olmaktadır. Geçmiş dönemde imzalanan sözleşmelerin
feshi veya yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.
Bankaların kârlılığındaki artışın önemli kalemlerden birisi milyonlarca çalışan ve emeklinin
maaşlarının bankalara yatıyor olmasıdır. Bu süreçte uzun süreler geçerli olacak şekilde imzalanan
promosyon sözleşmeleri iptal edilerek 1 yıllık olacak şekilde imzalanmalı, geçmişte imzalanan
sözleşmeler için enflasyon oranında ek ödeme yapılması sağlanmalıdır.
Kamu çalışanları için ilgili bankalarla yenileme sözleşmesi yapılması talep edilmeli, yenileme
sözleşmesi kabul edilmediği takdirde idare tarafından tek taraflı feshedilmelidir.
Özel sektörde çalışan işçilerin de promosyon alması hem eşitlik ilkesi hem de sosyal devlet ilkesinin
gereğidir. Özel sektörde ücretini bankadan alan çalışanlar için promosyon hakkı güvence altına
alınmalıdır.
Ülke genelinde tüm çalışanların hak kayıpları giderilebilmesi için kamu yararı adına bütün özel
sektör, kamu kurum ve kuruluşlarına sözleşme yenileme hakkı tanınmalı, ayrıca alt sınır getirilerek
alınan maaş miktarına göre hakkaniyetli bir şekilde sözleşme yapılması şart koşulmalıdır.