Trabzon'da Kabotaj Bayramı etkinliklerinde renkli görüntüler Trabzon'da Kabotaj Bayramı etkinliklerinde renkli görüntüler

Trabzon Peyzaj Mimarlar Odası Başkanı Ahmet Hacıfettahoğlu, Pazarkapı Mahallesi'nde yapılan kazı çalışmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Hacıfettahoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Tarihi alanlar ve yapılar, yapı tekniklerini günümüze ulaştırmaları,  bölge tarihine ışık tutabilecek ip uçları sunmaları, farklı kültürlerin, geleneklerin, ritüellerin gelecek nesillere aktarılmalarını sağlamaları vb. özellikleri ile zaten korunmayı hak etmelerinin dışında, doğru yöntemler kullanılarak kültür turizmine kazandırılmaları halinde, ekonomik getirilerinin çok yüksek olması sebebiyle korunmaları için gerekli harcamaları da fazlasıyla finanse edecek potansiyele sahiptirler.

Ülkemizin gelirlerinde çok önemli bir yeri bulunan turizm gelirlerinin önemli bir kısmı doğa turizmi gelirlerinden sağlanmaktadır. Ancak kültür turizmi için gelen ziyaretçilerin gelir, kültür ve bilinç seviyeleri daha yüksek olduğundan ülkeye kazandırdıkları daha fazla, verdikleri zararlar ise daha azdır.

Almanya ve ülkemizde ağırlanan turist sayılarının neredeyse eşit olmasına rağmen Almanya 2019 yılında turizmden 39.8 milyar dolar gelir elde ederken, ülkemiz 22.4 milyar dolar gelir elde etmiştir. Bunun sebebi kültür turizminin Almanya'da gelişmiş olması ülkemizde ise henüz istenen seviyeye getirilememiş olmasıdır. 

‌Bu gerekçelerden ötürü ülkemizde kültür turizminin geliştirilmesi için küçük, büyük demeden herkes elini taşın altına koymalıdır. 

Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Pazarkapı Mahallesinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Kadınlar Pazarı İnşaat Sahası çalışmaları esnasında, tarihçi  ve arkeologlar  tarafından 6 devre ayrılan Trabzon un 6000 yıllık tarihinin  üçüncü devri olan Roma Dönemi ve öncesine ait olduğu tahmin edilen, Roma  Hadriyanus Limanına ekleşik , antik çağda koy özelliğine sahip  olan Kuzgundere  dere yatağı  içinde bulunan antik  su yolu ve rıhtım kalıntılarına ve  sur koruma hendek duvarına ulaşılmıştı..

Peyzaj Mimarları Odası Trabzon Şube Yönetim Kurulu olarak ilgili kamu kurumlarına Trabzon'un tarihi ve kültürel değerlerinin ortaya çıkarılabilmesi ve ülkemizin bu tarihi kazanımdan istifade edebilmesi için bu alanın titizlikle araştırılması gerektiği ile ilgili çağrıda bulunulmuştu. Kısa bir zaman sonrasında ise Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Murat Zorluoğlu ve Ortahisar Belediye Başkanı Sayın Ahmet Metin Genç tarafından kazı çalışmalarının başlatıldığı bilgisini almıştık.

Trabzon tarihine ışık tutabilecek ve aynı zamanda kültür turizm gelirlerine önemli derecede katkı sağlayabilecek bu hazine alanda titizlikle çalışmalara devam edilmesi ve bu alanın, kazılar sonrasında arkeolojik gösterimin ön planda olduğu bir kent parkına dönüştürülerek turizme açılmasını şube yönetim kurulu olarak talep etmekteyiz."