2023 İçin Ar-ge devrimi Şart

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu Türkiye’de Ar-ge ve inovasyona harcanan milyonlara karşın üretilen patent sayısının çok az olduğunu söyledi.

2023 İçin Ar-ge devrimi Şart
Hacısalihoğlu, bin 300 patent başvurusunun çok az olduğunu,  Türkiye’de bir sanayi ve teknoloji hamlesi yapılabilmesi için patent üretiminin gelişen ülkeler seviyesine çıkarılması gerektiğine işaret etti.. Hacısalihoğlu, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir teknoloji devriminin Türkiye’de ele alınması gerektiğini ifade etti.

 TTSO MECLİSİ YILIN İLK TOPLANTISINI YAPTI

 Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası 2015 yılının ilk meclis toplantısını yaptı. M. Şadan Eren başkanlığında toplanan meclisin açılışından ardından Ocak ayı faaliyet sunumu izlendi. Başkan M.Suat Hacısalihoğlu aylık konuşmasını yaptıktan sonra meclise konuk olarak katılan Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal, üniversite hakkında ayrıntılı bir sunumda bulundu. Toplantının ilerleyen bölümlerinde meclis üyelerine bu kutlanan Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasının 130. Yılı anısına plaket takdimi yapıldı.Rektör Baykal'ın yaptığı sunumun ardından Eren ve Hacısalihoğlu Rektör Baykal'a plaket takdim ettiler.

 KTÜ BÖLGEYİ EKONOMİK YÖNDEN DE KALKINDIRIYOR

 Başkan M. Suat Hacısalihoğlu, kürsüden meclise yaptığı aylık konuşmasına toplantıya onur konuğu olarak katılan KTÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal ve yardımcılarına teşekkür ederek başladı. Rektör Baykal’ın üniversitenin faaliyetleri hakkında meclis üyelerine bilgi vereceğini belirtti.

Hacısalihoğlu, üniversitemizin sadece eğitimde, sosyal yaşantıda değil ekonomiye de çok fazla katkı yapmakta olduğunu birinci ağızdan dinleyeceklerini aktardı. Hacısalihoğlu, oda meclisine şehrin bürokrasilerini ve önde gelenlerini davet ederek meclisin bilgilenmesine katkı sağlandığını söyledi. Sayın rektörümüze ve ekibine bu katkılarından ötürü teşekkür ettiklerini dile getirdi. Hacısalihoğlu “Bu toplantıda eğitim, üniversite, teknoloji, ar-ge ve inovasyon konularına odaklanılacağını kaydetti. ”dedi.

Hacısalihoğlu, KTÜ’nün şehrin kalkınması ve gelişmesine çok büyük katkısı olduğunun aşikâr olduğunu ifade etti. Geçmişten beri şehrimizde KOSGEB zamanında başlayan inovasyon ve ar-ge destekleri ilk olarak KOSGEB TEKMER Teknoloji Geliştirme Merkezi olarak kurulduğunu anımsattı. Üniversite –Sanayi işbirliği belki daha eski olabilir ama kamu ile birlikte ilk buradan başladığını kaydetti. “Orada iş adamlarımıza, üyelerimize bu kapılar açıldı. TEMER’de işlikler kurularak sunulan projelerden başarılı bulunanlar iş adamları ile birlikte üniversitelerimizden hocalarımızın destekleriyle, onların projelere katılması ile birlikte adımlarımızı atmaya başladık.” şeklinde konuştu.

TRABZON TEKNOKENT 36 FİRMA İLE AR-GE VE İNOVASYON ÇALIŞIYOR

 Devamında Ar-Ge, İnovasyon anlamında TEKNOKENT’ın oluşturulduğunu kaydeden Hacısalihoğlu bu merkezinde üniversite sayısında gerçekleştiğini belirtti.  TEKNOKENT’in bugün bölge olarak oldukça önemli bir yere sahip olduğunu izah eden Hacısalihoğlu şöyle konuştu: “ Bugüne kadar ki çalışmalarımızda 70’in üzerinde firma TEKNOKENT’e müracaat etti ve çalışmalarını sürdürdü. Bugün yaklaşık 36’nın üzerinde firmamız faaliyetini sürdürüyor.  3’te 2’si doludur. Merkez yine Ar-GE çalışması yapacak olanları bekliyor.  Merkez, bölgenin ekonomisine Ar-ge ve inovasyon açısından gerçekten önemli katkısı oldu. Devletin vermiş olduğu destekler belki bugüne kadar 5 milyon civarında ama ekonomiye katkısı bunun 10 katı üzerindedir. Kişi başına ya da firma başına verilen destekler belki 75 bin Tl ama gerçekten bu katkı ile ciddi gelişmeler sağlanıyor. ”
ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNDE KTÜ-TTSO TÜRKİYE’YE ÖRNEKTİR: SON DÖRT YILDA 18 PROJE, 22 MİLYON EURO BÜTÇE

 Üniversite sanayi işbirliği olarak düşünüldüğünde KTÜ ile TTSO arasında önemli birliktelikler ve ortaklıklar yapıldığına dikkat çeken Başkan M. Suat Hacısalihoğlu 2010 yılından 2014 yılına kadar yaklaşık 18 projenin üniversite ile birlikte başlandığını, bitirilenlerin yanı sıra devam edenlerinde bulunduğunu kaydetti. Hacısalihoğlu, “Bu belki Türkiye’de üniversiteler arasında birinci sırada olan bir işbirliği olarak tanımlayabiliriz. Odamız ve KTÜ arasında yaklaşık tutarı 22 milyon Euro civarında olan projeler yürütülmektedir. Gerçekten örnek gösterilebilecek bir çalışma olduğu gözlenmektedir.” dedi.

 Üniversite ile yürütülen işbirlikleri arasında örnekler veren Hacısalihoğlu şöyle konuştu: “ Peyniraltı suyu tesisidir. Bunu üniversitemiz ile birlikte yürütüyoruz. Bu proje geleceğe dönük iyi bir okul niteliğinde olacaktır. Bir taraftan çevre diğer taraftan ise tesis açısından örnek olabilecek bir çalışmadır. Şehrimizin ve bölgemizin gelişmesinde ve üniversitemizde yapılacak olan ar-ge çalışmalarına örnek olabilecek bir projedir. Diğer taraftan yine üniversitemiz ile yürütmüş olduğumuz Çamburnu Tersanesindeki Üretim Destek ve Hizmet Merkezi olarak tanımladığımız proje gemi sanayinde üretim ile ilgili yapılacak olan laboratuvar ülkemizdeki örnek bir projedir. Daha gelişmişi İstanbul Teknik Üniversitesi bir diğeri İzmir ‘de var. Bir tanesi de Trabzon’da kuruluyor. Bu şu demektir; üretim yapan tersanedeki üreticilerimizin hazırlamış oldukları projelerin modelleri bu laboratuvarda bu havuzda test edilmek suretiyle kendilerine daha da hızlı bir şekilde geliştirebileceklerdir. Yaklaşık 150 metre boyunda bir havuz burada her türlü test ve deneylerini yapabilecekleri bir projedir. Aynı zamanda bu tesiste gemi üretin firmalarımızın uluslararası rekabetini artıracaktır. Girdi maliyetlerini düşürecektir. Bu bakımdan bu iki proje şehrimizde ve bölgemizde geleceğe dönük ar-ge ve inovasyon açısından sürekliliğini devam ettirecek projelerdir.”

 KONGERE MERKEZİNDE TRABZON’U KTÜ BAŞARIYLA TAŞIYOR

Trabzon’un kongre merkezi olması konusunda da KTÜ’nün büyük bir fonksiyon taşıdığını kaydeden TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu,  “Şehrimizin kongre merkezi olması konusunda gerçekten birinci pay sahibi üniversitemizdir. Biz bu güne kadar yapılan tüm kongre faaliyetlerini özellikle de uluslararası oldukça önemli organizasyonları her zaman destekliyoruz, bu sektörde üniversitemizin yanındayız. Altyapı olarak üniversitemiz çok iyi durumda. Bu konuda başta rektörümüz olmak üzere tüm ekibini kutluyoruz.”

 SANAYİ VE TEKNOLOJİ HAMLESİ ELE ALINMALI

Ülkemizde her zaman Ar-ge ve inovasyon destekleri çıktığını gazete haberlerinden herkesin okuduğuna dikkat çeken Hacısalihoğlu, “ Bu destekler gerçekten amacına ulaşıyor mu, ulaşmıyor mu? Buna baktığımız zaman burada gerçekten şüphe var! ”dedi.

 Hacısalihoğlu, “Gerçekçi olmak gerekirse, Ar-ge ve inovasyon çalışmalarının sonucu patent ile ölçülür. Bugün bize en yakın Güney Kore ülkesini ele aldığınız zaman yapmış olduğu patent müracaatı 160 binin üzerindedir. 100 bine yakın onaylanan patenti var. ABD, Japonya ve Çin gibi ülkeleri saymaya gerek yok. Hele Çin’de bu rakam 700 binin üzerindedir. Ama kendimize baktığımız zaman hala onaylanan patent bin 300 civarındadır. Burada bir terslik olduğu ortadadır. Anadolu’da bir tabir vardır;  ‘Aşım gider misafirim ağırlanmaz’. Hükümetimiz son yıllarda önemli miktarda Ar-ge ve inovasyona destek veriyor. Ama sonuç maalesef istediğimiz gibi olmuyor. Şöyle bir şey düşünebiliriz. Mühendislik fakültelerimiz yıllık ortalama 100 bin civarında mezun veriyor. Bu 100 bin kişiden seçmek üzere 5 bin kişi alıp Ar-ge ve inovasyona destek vermeliyiz. Her 5 kişiye bir hoca ile birer takım oluşturularak sadece patent çalışmasına teşvik etmeliyiz. Patent müracaatımızı hızla artırmamız gerekmektedir. Üretilen patentler bir havuzda toplanıp girişimcilerimize bedel üzerinden satış yapılabilir. Ortalama böyle bir dönüşüm 450 milyon TL ile gerçekleşebilir. Burada harcanacak rakamlar önemli değildir. Üretilen patentlerin yaratacağı katma değer yapılan harcamaların çok üzerinde olacaktır. Ama bunları yapmakta biraz cesaret istiyor. Ama milyarlarca destek harcıyoruz ama geri dönüşlerini hiçbir zaman kontrol etmiyoruz. Türkiye’de belirli miktarda Ar-ge merkezlerimiz var olanlarda çok iyi gidiyor. Bazıları kamu desteklidir. Ama biz 2013 hedefi koyuyorsak ve burada ilk dünyanın ilk 10’Una girmeyi hedefimiz var ise bu normal bir üretim ile hiçbir zaman hayata geçmeyecektir. Eğer biz sanayi devrimini yapmazsak, geleceğe dönük teknolojik devrimi yapmazsak, bunların hiçbiri hayata geçmez. Vakit erken iken gerçek anlamda Ar-ge ve inovasyon çalışmalarımızı teknoloji üretme konusuna yönlendirmemiz gerekmektedir.  Çalışmalarımızı bu yönde sürdürürsek hedeflerimizi ya da ona yakın başarabiliriz. Ya da çok ucuz fiyata üretimler yapacağız veya gelişen ülkelerin pazarı olmaya devam edeceğiz.  Bir an önce Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuya el atmak suretiyle, bu konuda gerekli sonuçlar alınmak üzere ve somut adımlar atılmak üzere gereği yapılır. En büyük arzumuz budur. “
Anahtar Kelimeler:
2023 ar ge devrimi şart
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.