banner643

İŞTE 69 MADDE DE TRABZON'UN SORUNLARI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Trabzon’un kalkınması ve gelişmesi konusunda fikir birliği içinde olduklarını belirterek şehrin hak ettiği yeri kazanması için çalışacaklarını söyledi.

İŞTE 69 MADDE DE TRABZON'UN SORUNLARI
Bakan Erdoğan Bayraktar: Trabzon’un kalkınması ve gelişmesi için 27 arkadışımızla hemfikir olduk

TTSO’nun organize ettiği Trabzon Ekonomisinin Geliştirilmesi, Mevcut Sorunların ve Çözüm Önerilerinin Tespiti Toplantısı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar başkanlığında yapıldı. Basın kapalı yapılan toplantının ardından açıklama yapan Bakan Bayraktar, ‘TTSO’nun organize ettiği Trabzon Ekonomisinin Geliştirilmesi, Mevcut Sorunların ve Çözüm Önerilerinin Tespiti Toplantısı kapsamındaki sekizinci toplantıyı yaptık. Trabzon’da önde gelen 27 arkadaşımız ile birlikte son derece faydalı bir toplantı yaptık. Trabzon’un kalkınma ve gelişmesi, marka şehir yapılması konusunda fikir birliği içindeyiz” dedi.

Trabzon’da üretim ve istihdamın artırılması için çalışmalara ağırlık vereceklerini vurgulayan Bakan Bayraktar, “Trabzon’un sağlık, turizm, kültür ve eğitim şehri yapılması noktasında fikir teatisinde bulunduk. Toplantıda 69 tane ana başlık belirledik. Bunları, en önemlilerinden başlamak suretiyle gerçekleştirmeye çalışacağız.

Trabzon’daki lojistik merkezini yapma çalışmalarını hızlandıracağız.  Demiryolu getirme noktasındaki birlikteliğimizi ve çalışmalarımızı hızlandıracağız. Trabzon’un gerçekten hak ettiği yeri kazanması noktasında, bu toplantıları devam ettireceğiz” diye konuştu.Toplantının ardından 8 kişilik bir çalışma grubu oluşturulacağını kaydeden Bakan Bayraktar, “Burada tartışılan konuların önceliklerini ve yapılabilirliklerini belirlemek suretiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu toplantılar bundan sonra da devam edecek. Toplantının Trabzon’a, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Toplantıda ilk etapta gündeme getirilen başlıklar şöyle oluştu:

1. Sochi Limanı’nın eski işlevi ile Türk gemileri için yeniden ihracata açılması veya alternatif limanların gündeme gelmesi.


2. Trabzon’da Ar-Ge kaynaklı teknoloji üretim merkezi’nin (İnovasyon Merkezi) kurulması


3. Rusya Federasyonu’nun Güney Rusya Bölgesi ile iş bağlantısı olan işadamlarımız için önemli olan, bölge ticaretine büyük katkı sağlayacak  Trabzon-Sochi uçak seferlerinin yeniden uygulamaya konulması


4. Rusya Federasyonu Kuban Bölgesi’nde Türk İhraç ürünlerinin sergileneceği daimi bir sergi alanının açılması


5. Ülkemizde kurulması düşünülen Lojistik Merkezleri içinde Trabzon’unda yer alması ve bu merkez için Sürmenedeki Tersane alanının Ekonomi Bakanlığına devri.


6. Trabzon’un gelişmişlik endeksi içindeki yeri göz önünde tutularak, teşvik uygulamasında 5. Bölge kapsamında yer almasının sağlanması


7. Güney Çevre Yolu Projesinin hayata geçirilmesi,


8. Şinik Organize Sanayi Bölgesi’nin yolunun ihalesinin yapılması


9. Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi’nin büyütülmesi ve işlevinin arttırılması. Arıtma tesisinin yapılması.


10. Vakfıkebir Organize Sanayi Bölgesi’nin kamulaştırma çalışmalarının tamamlanması ve altyapı ihalesinin yapılması


11. Şehir içindeki küçük sanayi sitelerinin birleştirilip Maçka Vadisi içinde bir yere taşınması ve mevcut yerlerinin değerlendirilmesi,


12. Trabzon Havaalanı ikinci pistinin yapılması,


13. Bölgemiz kış turizmi açısından önem arz eden Çakırgöl Projesinin tamamlanması


14. S.S Saç Gemi, Ahşap Tekne ve Kotra İmalatçıları Küçük Sanat Kooperatifi’nin geliştirilmesi, modernize edilmesi ve uluslararası piyasalara üretim yapabilecek teknolojik altyapıya kavuşturulması


15. Bölgemizde ve İlimizde madencilik potansiyelinin geliştirilmesi ve desgteklenmesi için çalışmalar yapılması,


16. İstanbul- Trabzon- Batum- Sochi- Yalta güzergahında yolcu ve ticaret amaçlı, düzenli deniz yolu ulaşımının başlatılması


17. Kentsel Dönüşüm Projeleri kapsamında Zağnos Vadisi 4. Kısım, Tabakhane Vadisi, Çömlekçi’de işyerleri yıkılan ticaret erbabının yine aynı bölgelerde iş yerlerine kavuşturularak mağduriyetlerinin giderilmesi,


18. Trabzon içme suyu projesi kapsamında oluşan HES’in Trabzon Belediyesi’ne kazandırılması,


19. Türkiye’de kurulacak olan Özel Ekonomi Bölgeleri kapsamına Trabzon’unda alınması


20. Lisanslı Depoculuk çalışmalarına hız verilerek ürün borsasının kurulması, Fiskobirlik’in fındık müstahsiline olan borçlarını ödemesi için çözüm yolları bulunması, fındıkta alan bazlı veya ürün bazlı desteklere devam edilmesi


21. Köylerde tarım, hayvancılık ve su ürünleri sektörlerinin desteklenmesi ve göç önlenerek köylere dönüşleri
özendirmek için teşvik verilmesi, köylerde gelirin arttırılmasına yönelik tedbirlerin alınması.


22. Trabzon yeni otogar projesinin hayata geçirilmesi


23. Kent Müzesi kurularak, müzelerin sayısının arttırılması


24. Trabzon Bilim Sanat ve Planetaryum Merkezinin hayata geçirilmesi


25. Toptan Gıdacılar Sitesi için yer belirlenerek kentin bu önemli eksikliğinin giderilmesi


26. Trabzon’da bir Kültür Merkezi kurulması ve bu kapsamda İlimizde Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü’nün
açılması için gerekli olan bakanlar kurulu kararının alınmasına destek sağlanması27. İlimizin fuarlar, kongreler, konferanslar, toplantılar ve buna bağlı turizm merkezi olması yönünde başlatılan çalışmalara destek olmak amacıyla; Dünya Ticaret Merkezi bölgesinde aynı anda 2 bin kişiye hizmet verecek çok amaçlı yeni bir kongre merkezinin yapılması ve bu 2 bin kişinin konaklama yapabileceği otellerin açılması,


28. Trabzon’daki tarihi eserlerin ve sur alanının restorasyon çalışmalarının yapılarak turizme kazandırılması,


29. Köylerin yol, altyapı ve kanalizasyon sorunlarının çözümlenmesi


30. Organize Sanayi Bölgelerinde endüstri meslek okulunun açılması


31. Merkez Endüstri Meslek Lisesine konferans ve spor salonu yapılması


32. Merkez Endüstri Meslek Lisesinin inşaat ve tesisat bölümlerine ek atölye yapılması


33. Trabzon’da mesleki yeterlilikler kurumundan (myk) akredite edilmiş bir merkez oluşturulması (sertifikalar verilmesi…sınavların yapılması…)


34. Kız Teknik Olgunlaşma Pratik Sanat Okulunda yapılan yöresel el sanatları ürünlerinin tanıtımı ve satışı için iş geliştirme merkezi oluşturulması


35. Trabzon-Gümüşhane-Erzincan Demiryolu Projesinin ivedilikle hayata geçirilmesi, güzergahının Of, Arsin veya Zigana üzerinden yapılması.


36. Trabzon’da süt- besi ve hayvancılık organize sanayi bölgelerinin kurulması


37. İlimizde turizm çeşitliliğinin zenginleştirilmesi ve alternatif turizmin geliştirilmesi kapsamında; yayla kentlerin işletmelerinin büyük otel zincirlerine devredilmesi, sağlık turizminin canlandırılması, şehirlerarası feribot ve yolcu taşımacılığının uygulamaya konulması, turizm teşviklerinin sağlanması.


38. Trabzon ve bölge sanayisinin gelişmesi için İŞGEM Modelinin yerleştirilmesi,


39. 2022 yılında Trabzon’un Avrupa Kültür Başkenti olması yönünde çalışmalar yapılması


40. Üniversite – Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi. Kalkınma ajansı içerisinde üniversitelerin rollerinin arttırılması.


41. Kazbeki sınır kapısının açılması ile geçiş belgelerinde yaşanacak sıkıntının giderilmesi.


42. İpekyolu adı altında başlayan proje kapsamında tarihi İpekyolu güzergahının yeniden aktif hale getirilmesi.


43. Yurda giren kaçak çayın engellenmesi.


44. Kaşüstündeki mobilyacılar sitesinin anayola bağlantılarının düzenlenmesi.


45. AVM ve Hipermarketler şehir dışına çıkarılarak haksız rekabetin önüne geçilmesi.


46. Marka şehir imajı için gerekli çalışmaların yapılması.


47. Balıkçılık ortak işleme hal bölgesinin hayata geçirilmesi.


48. Bölgenin organik tarım merkezi haline getirilmesi.


49. Trabzon yargı merkezi haline getirilmesi. Adli Tıp Kurumunun kadro ihtiyacının karşılanması. Açık cezaevi yapılması. Kapalı cezaevinin kapasitesinin arttırılması.


50. Akyazı projesi ile ilgili çalışmaların hızlandırılması ve projenin biran önce şehre kazandırılması.


51. Gazeteciler Cemiyetinin arkasındaki sosyal tesisin istimlakı için gerekli olan 200.000 TL’ nin sağlanması.


52. Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası ve Sivil toplum örgütlerinin sermayesini sağlayacağı çok ortaklı bir şirketin kurulması. Birlikte çalışma kültürünün geliştirilmesi.


53. Doğalgaz altyapı çalışmaları ile ilgili yaşanan sorunların giderilmesi.


54. Yeni bir yük limanı yapılarak kömür tesislerinin bu liman çevresinde konumlandırılması.


55. Şehirde tekrar ekonomisinin yaygınlaşmasının engellenmesi.


56. Yöresel ürün ve değerlerimizin coğrafi işaretle tescillenmesi.


57. Şehir merkezinde butik otel ve özel eğitim kurumlarına uygun alanların tahsis edilmesi.


58. Spor Komplekslerindeki Sosyal tesislerin işletmelerinin özel firmalara verilmesi.


59. Trabzon limanına demiryolu bağlantısının sağlanması.


60. Bölgenin istihdam sorununa çözüm bulunarak göçün engellenmesi.


61. Şehirlerin planlı bir şekilde tekrar projelendirilmesi ve Trabzon şehir planının yeniden ele alınması.


62. Türk Silahlı Kuvvetleri Deniz Üst Komutanlığı’nın Trabzon’a getirilmesi. Deniz er eğitim alayı kurulabilir.


63. Sahil yolu nedeniyle kaybolan plajların, değerlendirilebilecek alanlar bulunarak tekrar halka kazandırılması.


64. Değirmendere havzasının çömlekçi projesiyle birleştirilmesi ve çimento fabrikasının mevcut yerinden taşınması.


65. Trabzon’a yeni Devlet Üniversitelerinin kazandırılması.


66. Yeni bir çocuk onkoloji hastanesi kurulması.


67. Çevresel sorunlar kanalizasyon, çöp, atık su, arıtma sorunlarının çözümlenmesi.


68. Köy hizmetleri kapatılmadan önce başlanan su ve yol projelerinin tamamlanması.


69. Çöpün kaynaktan ayrıştırılması projesinin gerçekleştirilmesi.
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner480