banner2028

banner2032

Trabzon'da Koronavirüs ile ilgili bir dizi tedbir alındı.. Toplu taziyeler yapılamayacak!

Trabzon’da Koronavirüs salgını hızla yayılırken Trabzon İl Hıfzısıhha Kurulundan flaş bir karar geldi. Hastalığın ağır seyrettiği hastalar haricinde geri kalan vakaların evlerinde tedavilerinin yapılarak izlenmesine ve tedavilerinin yapılmasına, izolasyona tabi tutulan kişi bilgilerinin il sağlık müdürlüklerinden temin edilerek kaymakam ve kolluk birimlerince takibinin yapılmasına ve denetlenmesine karar verildi. Kurul, Kaymakamlar başkanlığında ilçelerde Filyasyon Çalışmaları Takip Kurullarının kurulmasına karar verilirken, düğün, nişan ve kına için yeni kararlar alınırken toplu taziyelerin yapılmamasına karar verildi. 

Bölgesel 02.08.2020, 17:14
banner2081

61SAAT HABER SERVİSİ - Trabzon’da Koronavirüs hızla yayılmaya devam ederken vaka sayısı da 300’ü geçti. Vaka sayısının bu denli artması sonrasında Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında İl Hıfzısıhha Kurulu “Salgınından Vatandaşlarımızı Korumak ve Salgını Engellemek için Alınması Gereken Önlemler” toplantı gerçekleştirdi. 31 Temmuz’da gerçekleştirilen toplantıda alınan bir dizi karar bugün açıklandı.

Açıklanan kararlarda hastalığın ağır seyrettiği vakalar hariç olmak üzere geri kalanların evlerde izlenerek ve tedavilerinin yapılmasına karar verilirken düğün, kına ve nişanlarla ilgili bir dizi ek tedbirlerde alındı.
Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. 

İl Hıfzıssıhha Kurulu, Sayın Valimiz İsmail USTAOĞLU Başkanlığında 31.07.2020 Cuma günü Saat 11.00’da yukarıdaki gündem maddesini görüşmek üzere olağanüstü toplanmıştır.

Covid19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde Koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için tedbirlere riayet edilmesi elzemdir. Gelinen aşamada erken tespit, evde izolasyon ve evde tedavi süreçlerinin ön plana çıktığı ve alınacak tedbirlerin de bu önceliklere göre şekillendirileceği yeni bir döneme girilmiştir. Bu yeni dönemde yürütülecek faaliyetlerde rehberlik, ikna edicilik ve caydırıcılık ilkeleri önem kazanmıştır.

Kontrollü sosyal hayat sürecine uygun olarak salgınla mücadelenin temel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kuralları kapsamında İçişleri Bakanlığımızın 30/07/2020 tarihli 89780865-153-E.12682 sayılı Genelgesine istinaden İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca alınan kararlar doğrultusunda;

1. Hastalığın ağır seyrettiği vakalar hariç olmak üzere;

a) Hastalık belirtisi gösteren kişiler ile temaslı oldukları kişilerin numunelerinin evlerinde alınmasına,

b) İzolasyon süreçlerinin evlerinde izlenmesine,

c) Tedavilerinin evlerinde yapılmasına,

d) Sağlık birimlerine ihtiyaç duyulan araç ve personel desteğinin ivedilikle verilmesine yönelik tedbir alınmasına,

2. İzolasyona tabi tutulan kişi bilgilerinin İl Sağlık Müdürlüklerinden temin edilerek özellikle ilk 7 günlük süre içerisinde izolasyon şartlarına uyulup uyulmadığının Kaymakam ve kolluk birimlerince birebir takip edilmesine ve sıklıkla denetlenmesine,

3. İlçelerimizde Kaymakamlarımız başkanlığında “Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları” oluşturulması; hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişi sayısındaki değişimin bire bir takip edilerek her gün saat 16:00’da sağlık, kolluk ve uygun görülen diğer birim temsilcileriyle bir araya gelinmesi, alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi ve hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişinin temaslılarına daha hızlı ve etkili ulaşabilmek amacıyla oluşturulan filyasyon ekiplerine kolluk birimleri ile mahallelerde muhtar, öğretmen ve imamlarca gerektiğinde destek verilmesine ve bu kişilerin bilgilendirilerek izolasyonda kalmalarının sağlanmasına,

4. Hastalığın erken dönemde tespiti ve izolasyon sürecinin başlatılabilmesi için vatandaşlarımızın kendilerinde ilk belirtileri hissettikleri anda sağlık kuruluşlarına başvurmaları yönünde bilgilendirilmelerine,

5. Basın açıklamalarında, konuşmalarda ve diğer iletişim platformlarındaki paylaşımlarda temizlik, maske ve mesafe vurgusunun yapılmasına,

6. Maske kullanımı ile fiziki mesafeye uyulmasının hastalığın yayılım hızını azalttığı göz önünde bulundurularak denetimde bulunan personelin örnek olmasına yönelik gerekli uyarıların yapılmasına,

7. İlimizde hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişi sayısındaki değişimin bizzat takip edilerek artış ve azalışlara göre gerekli tedbirlerin alınmasına, günlük ve haftalık artış oranlarının yüksek seyretmesi durumunda ilave tedbirlerin ve denetim faaliyetlerinin en üst seviyede uygulanmasına,

8. Covid19 denetim faaliyetlerinin etkinliğinin ve görünürlüğünün artırılmasına,

9. Düğün, nişan, sünnet vb. organizasyonlarda;

a) Maske kullanımı ile fiziki mesafeye uyulması kurallarına aykırı durumlara kesinlikle müsaade edilmemesine,

b) Uyulması zorunlu kurallara ilişkin sektör temsilcileri/işletmeciler/organizatörler ve esnaf odaları temsilcileri ile toplantılar düzenlenmesine, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının ilgililere tebliğ edilmesine, tedbirlere riayet etmeleri hususunda uyarılmalarına,

c) Uyarıcı ve uzman denetim ekipleri marifetiyle denetimler gerçekleştirilmesine,

➢ Birinci ihlalde uyarı,

➢ İkinci ihlalde idari para cezası,

➢ İşyeri/işletmenin vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilecek şekilde uygun hale getirilmesi için üçüncü ihlalde 1 gün; dördüncü ihlalde 3 gün süreyle faaliyet durdurma cezalarının uygulanmasına,

d) Uyarıcı ve uzman denetim ekipleri dışında ayrıca, tedbirlere riayet edilip edilmediğini tespit etmek üzere sivil personel veya resmi görevliler (sivil kıyafetli) marifetiyle denetim yapılmasına,

e) Denetimlerin uyarıcı, rehberlik edici ve caydırıcı bir anlayışla nezaketle yapılmasına,

10. İlimizde toplu taziye uygulamasının;

a) Taziye evlerinde,

b) Evlerde,

c) Açık alanlarda

Taziye yapılmamasına

d) Toplu taziye yapılmamasına ilişkin aşağıdaki metnin cami ve belediye hoparlörleri ile kolluk araçlarından günde en az 1 kez anons edilmesine,

“Kıymetli Hemşehrilerimiz,

Salgın tehlikesi devam etmektedir. Yapılan tespitlerde salgının taziyelerden daha fazla yayıldığı anlaşılmıştır. Taziyelerimizin salgın döneminde toplu şekilde hiçbir ortamda yapılmaması kararı alınmıştır. Cenabı Allah tüm geçmişlerimize rahmet eylesin.”

11. Temas ve hareketliliğin artacağı Kurban Bayramında;

a) Kurban satış ve kesim yerlerinde denetimlerin artırılmasına,

b) Yapılacak ziyaretlerin asgari düzeyde tutulması için vatandaşlarımıza yoğun bir telkinde bulunulmasına ve aşağıdaki metnin her ezan sonrası cami hoparlörlerinden, ayrıca belediye hoparlörleri ile kolluk araçlarından anons edilmesine,

“Kıymetli Hemşehrilerimiz,

Bayramlaşmalarımızda temizlik, maske, mesafe kurallarına hep birlikte uyalım. Salgınla mücadeleyi birlikte kurallara uyarak başarabiliriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun.”

12. Salgınla mücadelede gelinen bu yeni dönemde;

a) Valilik bünyesinde salgın denetim faaliyetlerinin tek elden eşgüdümünü ve yönetimini sağlayan İl Salgın Denetim Merkezi oluşturulmasına,

b) İhlallere dair her türlü şikâyet ve ihbarların yapılabileceği bir çağrı sisteminin kurulmasına,

c) Denetlenen işyerleri, şehir içi toplu taşıma araçları, ticari taksiler ve kişilerin isim, adres, zaman, varsa ihlalin mahiyeti ve diğer bilgilerin kaydedileceği merkezi bir veri tabanının teşkil edilmesine,

d) Tüm kurumların personel ve araç desteği ile yetkilendirilmiş uyarıcı ve uzman denetim ekipleri oluşturulması,

e) İşyerleri, şehir içi toplu taşıma araçları ve ticari taksilerde Hayat Eve Sığar “Güvenli Alan”  sisteminin kullanımının yaygınlaştırılması ve vatandaşların sistem üzerinden gelen salgın kurallarına uyumu değerlendiren geri bildirimlerine göre denetimlerin yoğunlaştırılmasına;

 Bu süreç sonunda tedbirlere uyan işyerlerinin ödüllendirilmesine ve diğer işyerlerinin teşvik edilmesi amacıyla art arda yapılan üç denetim sonucunda: Sağlık Bakanlığı “Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” ile İçişleri Bakanlığı denetim formlarında belirtilen kurallara uyduğu

tespit edilen işyerleri, şehir içi toplu taşıma araçları ve ticari taksilere “Güvenli Alan” logosu verilmesi, aşamalarını içeren ve pilot olarak Kırıkkale ilinde başlatılacak olan “Koronavirüs İl Denetim Uygulaması Modeli”nin İlimizde de de yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalara başlanılmasına ve bu hususlarda gerekli planlamaların yapılmasına,

Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suçteşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, uygulamada birlikteliğin sağlanması için alınan kararların ilgili kurumlara iletilmek üzere Kaymakamlıklara iletilmesine, oy birliğince karar verilmiştir.

Yorumlar (7)
nedim şen 10 ay önce
balık istifi yolcu taşıyan dolmuş ve otobüsler için de önlem alınsa iyi olurdu.
Nur Akay 10 ay önce
Toplu taşıma araçlarında nasıl sosyal mesafe korunacak ? Açık alanda maskesiz dolaşmak cezalı ama . Uygulamalar çok saçma o yüzden insanlarda onemsememeye başladı. Maskeyi koluna takan mi burun dışarda olarak takan mi yada hiç takmayan . O kadar zabıta , bekçi var salın sokaklara hepsini . İlçelerde durum daha da vahim kimse de maske yok .
Cuma 10 ay önce
Koylerde herkes birlikte kahvalti yapiyor 45masa birbirlerine girip cikiyor maske yok mesafe hic yok sindi findik toplama var vakalar iyice artar mesafeyi nasil saglayacaklar bunlari denetlesinler millet vurdum duymaz akil yok bu milletin cogunda!
Alp Kır 10 ay önce
Trabzon Sokakları maskesiz insanlarla dolu. Artık yaptırımlar tam uygulanmalı.
İsyaaannn 10 ay önce
Hiçbir şekilde denetim yook bu nedenle zaten gamsız olan bu halk denetimde olmayınca hepten salıyor prki ben soruyorum ozaman görevini yerine getirmeyen yetkililere 6 aydır zorunlu olmadıkça evden çıkmayan bizlerin suçu ne bunların ve görevini yapmayan yetkililer yüzünden bizler daha ne kadar oturacağız evde
Sertac 10 ay önce
Uyulmadıktan sonra, denetim yapılmadıktan sonra istediğin kadar karar al fark etmez. Polis görevini yapmıyor.
Ts 10 ay önce
Sırf minibuse maskesiz binmek için 15 dk yol yürüyüp marketten maske aldım minibüs geldi tıka başa dolu mecbur bindik Geç kalmıştım maskesiz yolcu dolu şoför desen onda da maske yok uyardı bu ne rezillik ve bu uyarıda rahatsız olanlar oldu aradan inmem istendi Polis yada kolluk kuvveti ceza yazmayı uyarı nedir sivil araçlara binsinler yolda çevirme var diye dolmuscular bir birini uyarıyor vadandas zaten duyarsız neyin mesafesi tedbiri bırakın boş muhabere yapmayı icraat yapın
11
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 09 Mayıs 2021
İmsak 03:20
Güneş 05:03
Öğle 12:23
İkindi 16:16
Akşam 19:33
Yatsı 21:08
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 38 81
2. Fenerbahçe 38 79
3. Galatasaray 38 78
4. Trabzonspor 38 67
5. Hatayspor 38 60
6. Sivasspor 38 59
7. Alanyaspor 38 57
8. Gaziantep FK 38 55
9. Karagümrük 38 54
10. Göztepe 38 51
11. Konyaspor 38 48
12. Rizespor 38 45
13. Malatyaspor 38 44
14. Başakşehir 38 44
15. Kasımpaşa 38 43
16. Antalyaspor 39 43
17. Kayserispor 38 40
18. Ankaragücü 38 38
19. Erzurumspor 39 37
20. Gençlerbirliği 38 35
21. Denizlispor 38 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 33 67
2. Giresunspor 33 67
3. Samsunspor 33 67
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 33 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 33 34
15. Menemenspor 33 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 35 80
2. M. United 34 70
3. Chelsea 35 64
4. Leicester City 35 63
5. West Ham 34 58
6. Liverpool 34 57
7. Tottenham 35 56
8. Everton 33 52
9. Leeds United 35 50
10. Arsenal 34 49
11. Aston Villa 34 48
12. Wolverhampton 35 45
13. Crystal Palace 34 41
14. Newcastle 35 39
15. Brighton 35 37
16. Southampton 34 37
17. Burnley 34 36
18. Fulham 34 27
19. West Bromwich 34 26
20. Sheffield United 35 17
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 35 77
2. Barcelona 35 75
3. Real Madrid 34 74
4. Sevilla 34 70
5. Real Sociedad 35 56
6. Villarreal 34 52
7. Real Betis 34 51
8. Athletic Bilbao 35 46
9. Granada 34 45
10. Celta de Vigo 34 44
11. Cádiz 35 43
12. Osasuna 35 41
13. Valencia 35 39
14. Levante 35 39
15. Getafe 35 34
16. Deportivo Alaves 35 32
17. Real Valladolid 35 31
18. Huesca 35 30
19. Elche 35 30
20. Eibar 35 29