Trabzon Valiliği’nden flaş açıklama! “cami ve mescitlerde cemaatle...”

Trabzon Valiliğinden Camiler ve Cemaatlerle ilgili yapılan düzenlemeler açıklandı.

Trabzon Valiliği’nden flaş açıklama!  “cami ve mescitlerde cemaatle...”

Koronavirüs Salgınından Vatandaşların korumak ve salgının yayılmasını engellemek için Cami ve Mescitlerde cemaatle yapılacak ibadetlerde alınması gereken  tedbirler konusunda Trabzon Valiliğinden açıklama geldi. Açıklamada;

Bilim Kurulu tarafından belirlenen toplu olarak bulunulacak alanlarda uyulması gereken hijyen, sosyal mesafe vb. kurallar göz önünde bulundurularak 29 Mayıs 2020 Cuma günü itibarıyla camilerimizde cemaatle namaz kılınabilmesi amacıyla ilgili bakanlıklar ve Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen kurallar kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’muzca;

1) Cami ve mescitlerde cemaatle birlikte yalnızca öğle, ikindi ve cuma namazlarının kılınmasına, diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için camilerin açık tutulmasına,

2) Sokağa çıkma yasağı kapsamında yer alan vatandaşlarımız ile hastalık belirtileri taşıyanların evlerinde kalmaları konusunda gerekli uyarılar/bilgilendirmelerin yapılmasına,

3) Öncelik cami bahçesi/avlusu, açık alanlar olmak üzere meteorolojik/mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazları cami içinde kılınabilecek, cuma namazlarının ise cami içerisinde kılınmamasına,

4) Cemaatle ibadete başlanan cami ve mescitlerin bütün bölümlerinin uygun yöntemlerle her gün temizlenmesine her zamankinden daha fazla özen gösterilmesine ve temizlik işlemlerinde kapı kolları gibi el temasının yoğun olduğu yerlerinözellikle dezenfektan maddelerle silinmesine,

5) Cami ve mescit içerisinde bulunan klima ve havalandırmaların çalıştırılmamasına, kapı ve camların açık tutularak cami içerisinin sürekli havalandırılmasının sağlanmasına,

6) Ortak kullanım alanlarını asgarîde tutabilmek için abdesthane, şadırvan ve tuvaletlerin kapalı tutulmasına, abdest vb. ihtiyaçların evlerde veya iş yerlerinde giderilerek camiye gelinmesi konusunda cemaate gerekli bilgilendirmelerin/uyarıların yapılmasına,

7) Cemaatle öğle, ikindi ve cuma namazı kılacak herkesin tıbbi/bez maske kullanmasının zorunlu olmasına, maskesi olmayan kişi/kişilerin cemaatle namaz kılmasına müsaade edilmemesine, (Cami ve mescit içinde bireysel namaz kılacakların da maske takması zorunlu olacaktır.)

8) Cami ve mescitlerde genellikle ortak olarak kullanılan ve salgın/bulaş riskini artırabileceği değerlendirilen tespih, rahle, ayakkabı çekeceği vb. malzemelerin bulundurulmasına müsaade edilmemesine,

9) Koronavirüs ile ilgili mücadele kapsamında alınacak tedbirleri ve cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılmak için uyulması gereken kuralları içeren uyarıcı afişler il/ilçe sağlık müdürlükleri ve müftülüklerden temin edilerek bütün cami ve mescitlere asılmasına.

10) Cami ve mescitlere gelecek kişilerin yanlarında şahsi seccadelerini getirmeleri sağlanacak veya imkânlar nispetinde müftülükler tarafından tek kullanımlık seccade temin edilerek cemaatin kullanımına sunulmasına, cami avlusunda namaz kılındığında vatandaşlarımıza seccadelerini yıkamalarının tavsiye edilmesine,

11) Namaz kılınacak tüm alanlarda hastalığın bulaşması açısından risk teşkil eden ve dezenfekte edilmesi mümkün olmayan koli, karton, çuval ve hasır vb. yaygıların kullanılmamasına,

12) Cami ve mescit girişlerinde ve cami/ibadet alanı olarak belirlenecek yerlere girecek herkesin ellerini mutlaka dezenfekte etmesinin sağlanmasına,

13) Cami ve mescitlerde topluca geçirilecek sürenin mümkün olduğunca kısa tutulması amacıyla, namazların sünnetlerinin evde kılınabileceği ve tesbihatın evde yapılabileceği hususunda cemaatin bilgilendirilmesinin sağlanmasına,

14) Cemaatin fiziksel temastan kaçınması (el sıkışma, musafaha, kucaklaşma vb.) ve sosyal mesafe kuralına uyması yönünde gerekli uyarılar sıklıkla tekrarlanmasına,

15) Cami yerleşkesi içerisinde bulunan türbelerin iç mekânları ziyarete açılmamasına, türbelerin dış yüzeylerine teması önlemek için en az bir metre mesafe olacak şekilde şerit çekilmesine,

16) Camilerde sosyal mesafenin korunmasını zorlaştıracak nitelikte mevlit, toplu yemek vb. etkinlikler ile cami çıkışlarında ikram yapılmasına izin verilmemesine,

17) Cami önlerinde dilencilere karşı alınan tedbirler en üst seviyeye çıkarılmasına ve özellikle cuma namazı sonrasında sergi olarak tabir edilen sebze, meyve, giyim eşyası, oyuncak vb. ürün satışına izin verilmemesine,

18) Cami ve mescitlerde sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde cemaatle namaz kılınabilmesi için kaymakamların koordinesinde;

a) Namaz kılacaklar arasında sosyal mesafenin sağlanmasını teminen camilerin kapalı alanlarında/avlusunda/bahçesinde ve namaz kılmak için belirlenecek diğer alanlarda, bir kişinin en az 60x110 cm'lik bir alanı (seccadenin kaplayacağı alan) kullanacağı göz önünde bulundurularak, namaz kılınacak alanın en uç noktalarından her yönden birer metre mesafe olacak şekilde,zeminde işaretleme yapılmasına,

b) (a) bendine göre belirlenecek cami içi, bahçesi/avlusu ile namaz kılınacak açık alanların azamî kapasiteleri, herkes tarafından görülebilecek bir şekilde anılan alanların girişine asılmasına,içerideki kişi sayısı yeterli noktaya ulaştığında ise bu durum bu alanlara giriş için bekleyen cemaate uygun şekilde duyurulmasına,

19) Cuma Namazı

a)  Kaymakamlıklarca belirlenecek (il/ilçe müftülüklerinin tespitleri kapsamında) yeterli bahçesi/avlusu/açık alanı bulunan camilerde kılınabilmesine.

b) Cami bahçesi/avlularının yeterli olmadığı yerleşim yerlerinde il/ilçe müftülerinin teklifi ilçelerde kaymakamların onayı ile uygun görülen açık alanlarda, alınacak tedbirler çerçevesinde cuma namazının kılınabilmesine,

c) Cuma namazı kılınacak alanların belirlenmesinde mevsimsel şartlar ile alanın genişlik ve giriş-çıkış kolaylığı gibi faktörler göz önünde bulundurulmasına, 

d) Kaymakamlıklarca cuma namazı kılmak için belirlenecek camiler (avlu/bahçeleri) ile açık alanların en geç 26.05.2020 tarihine kadar çeşitli iletişim kanalları kullanılarak kamuoyuna duyurulmasına,

e) Camilerin kapalı alanları cuma vaktinde kapalı tutulmasına,

f) Cuma namazı kılınacak alanda sesin rahat duyulması ve hutbe okunurken hatibin cemaat tarafından görülebilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına,

g) Cuma namazı kılmak için belirlenen açık alanların namaz öncesi ve sonrası, belediyelerle işbirliği içerisinde temizlenmesi/dezenfekte edilmesinin sağlanmasına,

h) Cuma namazlarında ilk saftan başlamak üzere oturmaya başlanacak ve son saf dolana kadar bu sıra takip edilecektir. Namaz bitiminde ise en son saftan başlamak üzere sırasıyla cemaatin namaz kılınan alandan ayrılması için gerekli tedbirlerin alınmasına, bu düzenin sağlanması için kaymakamlarca il/ilçe müftülerinin önerileri doğrultusunda namaz kılınabilecek her cami ve açık alan için en az beş kişiden müteşekkil "Cuma Heyeti" oluşturulmasına ve kolluk personeli görevlendirilmesine,

i) Cuma heyetinin öncelikli olarak cuma namazı kılınmayan camilerin din görevlileri, erkek Kur'an kursu öğreticileri vemüftülük personelinden oluşturulmasına; bu kapsamda yeterli personel bulunmaması durumunda diğer kamu görevlilerinden görevlendirme yapılabilmesine, ayrıca ihtiyaç bulunması halinde cami derneklerinin üyeleri de bu amaçla görevlendirilebilmesine,

Cuma heyetinin görevleri:

j) Cuma heyetinin; görevlendirilecek kolluk personeli ile koordineli şekilde cemaatin bu kararda belirtilen şartlar dahilinde namaz kılınacak alanlara girmesi (ellerin dezenfekte edilmesi, maske kullanımının kontrolü, seccade getirilmesi vb.), saf tutması, içeriye girecek kişi sayısı belirlenen sayıya ulaştığında bu durumun giriş için bekleyen cemaate uygun bir şekilde anlatılması ve cemaatin namaz sonrası sosyal mesafeyi koruyarak çıkmalarının sağlanması konusunda görev yapmalarına,

k) Kaymakamlıklarca bu kararda belirtilen kuralların uygulanması, özellikle de cemaatin namaz kılınacak yerlere sosyal mesafeyi sağlayacak bir düzen dâhilinde alınması, namaz kılınacak alanlara belirlenen kapasite üzerinde cemaatin girmemesi, içerideki kapasite dolduğu zaman dışardaki cemaatin bilgilendirilme, sosyal mesafeyi ihlal edecek şekilde kalabalık oluşmaması konularında doğrudan sorumlu olacak kolluk personeli görevlendirilmesine, kolluk birimleriningörevlerini cuma heyetleri ile koordineli olarak yerine getirmesine,

 l) Kolluk birimlerince cuma namazı kılınacak alanlarda cemaatin giriş/çıkışlarının kontrollü bir şekilde sağlanması için gerektiğinde akordeon bariyer, bariyer, renkli kordon/şerit, plastik duba vb. fizikî engellerden yararlanılmasına,

m) Cuma namazlarında vaaz yapılmamasına, Diyanet İşleri Başkanlığınca gönderilecek hutbelerin hiçbir ilave ve çıkartma yapılmaksızın okunmasına, namazların mümkün olduğunca kısa sürede kılınmasına,

Bu kapsamda; kaymakamlıklarımızca, uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi için başta yerel yönetimler ve ilgili kurumlarla koordinasyon sağlanarak gerekli tedbirlerin alınmasına, planlamaların ve görevlendirmelerin yapılmasına, vatandaşlara gerekli duyuruların yapılması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine, tüm kolluk birimlerinin sıralı/sorumlu amirlerince uygulamaların yakinen takip edilmesine, alınan kararların ilgili kurumlara dağıtım yapılması için kaymakamlıklara iletilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Fazıl kırkbir 2 hafta önce

Tek kullanımlık seccade olarak en iyisi naylon kullanmak olur. Çünkü bez vb türevlerinde virüs varsa diğer tarafa geçer ama torbadan geçemez