BOLU (AA) - Bolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından orman işletme şefleri ve danışman orman mühendislerine yönelik uygulamalı silvikültür hizmet içi eğitimi gerçekleştirildi.

Bölge Müdür Yardımcısı Ferdi Özer başkanlığında gerçekleştirilen etkinlikte, Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürü Hüseyin Şahiner, Mengen Orman İşletme Müdürü Emre Koçak ve Bölge Müdürlüğünde görevli mühendisler ile orman iletme şefleri ve danışman orman mühendisleri yer aldı.

İlk gün 52, ikinci gün 62 kişi olmak üzere toplam 114 kişinin katıldığı etkinlikte, orman bakımı ve gençleştirilmesi, seçme işletmesi eğitimi verildi.

Gençleştirme konusunda ise hazırlama ve tohumlama safhaları üzerinde durulurken, ayrıca kozalak sayımının nasıl yapılması gerektiği de uygulamalı olarak gösterildi.