Önemli bir bitki beslenme elementi olarak bilinen borun bitkilere zarar vermemesi adına dozunun bilinmesi için bor analizi yapılmaktadır. Bazı bitkiler çok orandaki bordan bile zarar görebilmektedir. Bunu önlemek adına en iyi şekilde tam da yeteri kadar bor olması adına analiz yapılarak bu ortaya çıkarılmaktadır.

Genellikle düşük konsantrasyonlarda bor bulunabilmektedir. Bor sularda doğal şekilde bulunabileceği gibi endüstri atıksularıyla ya da temiz sularla da doğal su ortamlarına taşınabilmektedir. Deniz suyunun da bor içeriği kendine göre uygun olarak bulunması şeklinde uygun dozlardadır. Büyük miktarda borun vücuda alınması ile olumsuz durumlar ortaya çıkabilmekte ve çeşitli hastalıklar meydana gelmektedir.

Bor Analizi Ne işe Yarar?

Kripto para coştu 9 ay sonra bir ilk! Kripto para coştu 9 ay sonra bir ilk!

Atıksu, temiz su, deniz suyu gibi alanlarda karşılaşılan borun miktarının belirlenmesi ve incelenmesi adına bor analizine ihtiyaç duyulmaktadır. Bor analizi ne işe yarar? sorusunun yanıtı olarak da suda fazla bulunup bulunmadığını göstermesi ileri gelmektedir. Bor analizinin yapılması için birtakım metotlar uygulanmaktadır. 

Bu metotlardan biri kürkimin metodudur. Burada kullanılan araç ve gereçler tam olarak metodun bir parçası olacak şekilde kullanılmaktadır. Bor analizinin yapılması açısından bu araç gereçler en uygun şekilde amaca hizmet etmektedir. Bu nedenle bor analizi yapılırken burada araç ve gereçlerin tam olması gerekmektedir. 

Bor Analizi Neden Yapılır?

Kozmetik ya da endüstriyel ürün çeşitlerinde bor sınırı bulunmamaktadır. Ürünlerde ve üretimde kullanılmakta olan borda bor miktarının tespit edilmesi açısından analiz yapılmaktadır. Bu analiz özel istek üzerine yapılabilmekte ve hammadenn içeriğindeki bor oranı belirtilmektedir. Bunun bilinmesi ile bor düzeyinin bitkiye zarar verip vermeyeceği noktasına açıklık getirilmiş olmaktadır. Bor miktarının tayin edilmesi sayesinde kişiler bor konusunda daha dikkatli davranabilmetedir.

Toprakta Bor Analizi Nasıl Yapılır?

En fazla tercih edilen ve kullanılan toprakta bor analizi nasıl yapılır? Yöntemlerinden biri sıcak su ile ekstrakte edilebilir bor tayini yöntemidir. Hazırlanmış olan toprak ekstraktına karmin çözeltisi ilave edilmektedir. Ortaya çıkan renk yoğunluğuyla borun dozu anlaşılmaktadır. Spektrofometrede okunan bor miktarı sayesinde borun yoğunluğu öğrenilir. Bor analizi bu şekilde yapılmaktadır. Bor Analizi Nedir? Bor Analizi Fiyatları Nelerdir? gibi önemli konulara https://www.ufuktarim.com/bor-analizi adresinden ulaşabilirsiniz.