Boşanma Davası Nedenleri

Boşanma davası açılması Türk Medeni Kanunu , Aile Hukuku ve Yargıtay kararları çerçevesinde genel ve özel bir çok neden bulunmaktadır. 

Genel Boşanma Sebepleri

 1. Eşlerden en az birinin zina yapması. Zina yapan eş evliliğin bitmesi hususunda ağır bir kusur işlemiş olur
 2. Eşin hayatına kast etmek ya da öldürmeye çalışmak
 3. Eşe şiddet uygulamak
 4. Eşin suç işlemesi yahut haysiyetsiz bir hayat sürmesi
 5. Eşi terk etmek
 6. Eşin akıl hastalığının bulunması
 7. Evlilik birliğinin sarsılması

Özel Boşanma Sebepleri 

 1. Eşiyle dalga geçmesi
 2. Eşine başkasını sevdiğini söylemek
 3. Evin sık sık terk edilmesi
 4. Eşin alkol ya da uyuşturucu bağımlısı olması
 5. Eşini başkasıyla kıyaslamak
 6. Kumar bağımlılığı
 7. Cinsel ilişkiden kaçınmak
 8. Sürekli tartışmak
 9. Eşini ilgisiz bırakmak
 10. Eşi tehdit etmek
 11. Beddua ve hakaret etmek
 12. Ev eşyalarına zarar vermek
 13. Eşin hastalığıyla ilgilenilmemesi
 14. Çocuklarını dövmek
 15. Eşi aşağılamak
 16. Cinsel olarak tatmin olmamak
 17. İmkanı olmasına rağmen ayrı eve çıkmamak
 18. Aşırı şekilde borçlanmak
 19. Eşinin mesleğini yapmasına engel olmak
 20. Eşin önceki evliliğinden olan çocuklarını istememek

gibi bir çok özel boşanma nedeni bulunmaktadır. 

Anlaşmalı Boşanma Davası Şartları

Anlaşmalı boşanma davası için bazı şartların oluşması gerekir. Bunlar;

 1. Evliliğin en az 1 yıl sürmüş olması
 2. Eşlerin ikisinin de boşanmayı istiyor olması
 3. Eşlerin velayet konusunda anlaşması
 4. Eşlerin ev eşyaları, zilyet eşyaları , nafaka ve mal paylaşımı ile alakalı tüm konularda anlaşmış olmaları,
 5. Eşlerin boşanma davasındaki duruşmaya bir kez çıkmaları ve mahkemenin eşleri mutlaka dinlemesi

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Boşanma davasının en hızlı şekilde bitebilmesi için tarafların anlaşmalı boşanması gerekmektedir. Tarafların her konuda anlaşması durumunda eşler tek celsede anlaşmalı olarak boşanabilirler. Ancak taraflar boşanmanın sonuçlarından olan ; velayet, mali ve diğer herhangi bir konuda anlaşaması durumunda dava çekişmeli boşanma davası olur. Anlaşmalı boşanma davaları ve çekişmeli boşanma davalarının tam olarak kaç hafta ve kaç ayda biteceği tam olarak bilinemez. Çünkü bu süre davanın görüleceği mahkemenin yoğunluğu ve tarafların dava içerisindeki delil tanık durumu gibi bir çok etkene bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Boşanma Davasını Hangi Taraf Açmalı?

Boşanma davasını eşlerden herhangi biri açabilir. Eşlerden biri boşanmak istemiyorsa dahi boşanmak isteyen diğer eş boşanma davasını açabilir. Boşanma davasını açan eşin boşanma dilekçesi ile ileri sürdüğü iddiaları diğer davalı eş kabul etmiyorsa cevap dilekçesinde inkar edebilir. Davalı eş de karşılık boşanma davası açıp evliliğin bitmesi noktasında iddialarını ve taleplerini ileri sürebilir. Boşanma davasını bir eşin önce davranıp açması mümkündür aynı zamanda diğer eş de süresi içerisinde davacı eşini karşı boşanma davası açarak davacı – karşı davalı konumuna getirebilir. 

Boşanma Davası Nerede Açılır? Yetkili Yer Neresidir?

Boşanma davalarında görevli mahkeme Aile Mahkemeleridir. Aile Mahkemelerinin bulunmadığı görece daha küçük il ve ilçelerde görevli mahkeme asliye hukuk mahkemeleridir. Boşanma davasını açmak isteyen eş ikametine en yakın aile mahkemesinde boşanma davasını açabilecektir. Ya da davayı açacak kişinin son 6 ay içerisinde yaşadığı yerdeki aile mahkemesinde de dava açılabilir. Örneğin; ikameti İstanbul ilinde olan eşin İzmir iline yerleşmesi durumunda davayı İzmir Aile Mahkemesinde de açabilir.