Ankara ceza avukatı, ceza hukuku ve infazına bakmaktadır. Suçluların kendini savunma hakkı, yetkili mercilerin soruşturma işlemlerini başlatması ile doğmaktadır. Bu süreç kişinin bir suç işlemesi, savcılığın ilgili soruşturması aşması ile başlamaktadır.

Böylece ceza avukatları da görevlerine başlar. Temel olarak avukatlar gerekli kanıt ve belgeleri yetkili mercilere sunarak, suçlu sıfatının kaldırılması için iddianameyi güçlendirmektedir. Davanın başından sonuna kadar kanun ve mevzuatlara göre davranılır.

Ceza Davası Nedir?

Ceza davası nedir sorusuna, savcılığın bir iddianame ile suç işlediği üzerine yeterli şüphe bulunan kişiler hakkında yargılama gerçekleşmesi için açılan dava olarak yanıt verilebilir. Bir kamu davası olup bu kapsama birçok kategori girer. Bazıları aşağıda olduğu gibi örneklendirilebilir;

 1. Tehdit suçu
 2. Hakaret ve şantaj suçu
 3. Rüşvet suçu
 4. Düşman devlete maddi ve mali yardım yapma
 5. Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı
 6. Siyasal veya askeri casusluk
 7. Belgede sahtecilik
 8. Taksirli adam öldürme
 9. Ağır yaralama
 10. Yağma

Ancak ağır ceza konusuna giren davalar daha farkıdır. Örnek olarak bazıları şöyledir;

 1. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine karşı silahlı isyan
 2. Düşman devlete maddi ve mali yardım
 3. Anayasayı ihlal
 4. Silahlı örgüt
 5. Yasama organına karşı suç
 6. Hükümete karşı suç
 7. Silah sağlama
 8. Uyuşturucu madde imal veya ticareti suçu
 9. Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak
 10. Parada sahtecilik suçu

Ankara hukuk bürosu bunlar da dahil olmak üzere ceza hukukuna giren tüm davalara bakmaktadır.

Ceza Avukatı Nasıl Dava Açar?

Ceza davasında hukuki destek almak isteyenler, ceza avukatı nasıl dava açar konusunu merak etse de aslında avukatlar gerek ceza gerekse ağır ceza davalarını açmamaktadır. Bunların açılma süreci tamamen farklıdır.

Burada mağdur vatandaş, bu durumla ilgili olarak kolluk kuvvetlerine gitmektedir. Bundan sonra kolluk kuvvetleri bir dosya açmakta, bunu savcılığa yollamaktadır. Savcılık da bunu iddianame yaparak mahkemeye götürmektedir. Eğer mahkeme bunu onaylarsa, dava da bu şekilde açılmış olur.

Şenol Güneş’ten Cristiano Ronaldo transferi için açıklama! Şenol Güneş’ten Cristiano Ronaldo transferi için açıklama!

Ankara hukuk bürosu da bu noktada devreye girer. Kişi, kendini savunmak üzere bu hizmetlerden yararlanabilir. Avukatlar ana hatları ile ceza hukukunda şu gibi görevlere sahiptir;

 1. Adli kontrol kararına karşı itiraz oluşturulması
 2. Mağdurun savunmasının gerçekleştirilmesi
 3. İstinaf ve temyiz davalarına dilekçe hazırlanması
 4. Koruma kararına itiraz oluşturulması
 5. Sanık ve müştekinin savunmasının yapılması
 6. Takipsizlik kararına itiraz oluşturulması

Ancak görev ve sorumluluklar sadece bunlarla da sınırlı değildir. Ceza davasının açılmasından sonlanmasına kadar olan süreçte avukatlar çalışmaktadır.

Ankara Ceza Avukatları

Ceza avukatları davanın başından dava dosyasının kapanmasına kadar olan süreçte çalışmaktadır. Ankara ceza avukatı bu bakımdan soruşturma kapsamında delillerin toplanmasından, cezai işlemlerin dava dosyasına işlenmesine kadar birçok göreve sahiptir.