Çocukların fiziksel, sosyal, zihinsel gelişim süreçleri için hayatlarında oldukça öneme sahip olan oyunlar aynı zamanda ileriki yaşantının temelinin atılmasını sağlamaktadır. Çocukların sosyalleşme ve kişilik gelişiminde büyük bir yere sahip olan oyunlar dil gelişimi için de oldukça önemli olmaktadır. Yapılan araştırmalara göre çocukluk döneminde oyunlar oynatılarak büyütülen çocukların dil gelişimi ve akabinde ifade gücü diğer çocuklara oranla daha kuvvetli olmaktadır. Oyun oynarken öğrenilen her bilgi kalıcı hale gelmektedir. Çocukların zihinsel ve sosyal gelişimini sağlamak için ürettiği oyunlar ile Türkiye’de ilklere sahip olan ayben.com.tr kurucusu Psikolog Ayben Ertem çocukken oynanan oyunların yetişkinlik döneminde sağladığı faydalar üzerinde önemle durmuştur. Oyunların çocuğun ifade yetişinin gelişmesinde oldukça öneme sahip olduğunu dile getiren Psikolog, bu düşüncelerini şu ifadelerle belirtmiştir:

Oyun Çocuğun Dilidir

Birçok gelişime fayda sağladığı bilinen oyunlar özellikle dil gelişimi açısından büyük öneme sahiptir. Oyun aracılığıyla kelime hazinesinin geliştirilir, anlatılanın daha iyi ve çabuk anlaşılması ve kişinin kendisini daha iyi ifade edebilmesi sağlanır. Bu bağlamda Ayben’in üretmiş olduğu kutu oyunları karşılıklı iletişimin kurulmasına bu sayede alıcı ve ifade edici dilin geliştirilmesine yardımcı olmaktadır. Çocuk yeni kelime ve kavramlar öğrenirken aynı zamanda sosyalleşmektedir. Az Lakırtı Bol İletişim, Binbir Surat gibi geliştirilen Ayben oyunları dil gelişimine katkı sağlarken kişinin ruhsal olarak sakinleşmesine de fayda sağlamaktadır. 

Yetişkinlikte ifade gücünün iyi ve kelime haznesinin geniş olması için çocuklukta oynanılan oyunların büyük bir önemi bulunmaktadır. Güzel geçirilmiş bir oyun çağı yetişkinlik sürecinin aynası olmaktadır. Büyüme çağında dil gelişim açısından desteklenen çocukların yetişkinlikte ifade gücü anlamında sorunların yaşanmadığı görülmektedir. İlk başlarda taklit etme ile başlayan dil gelişim süreci zamanla yerini oyunlara vermiştir. Oyunlar kavramlar öğrenme ve kelime haznesini geliştirme açısından oldukça önemli yere sahip olmaktadır. Alıcı ve ifade edici dilin gelişmesi ileriki yaşlarda kendini rahatlıkla ifade edebilme açısından temel oluşturmaktadır. 

Oyun esnasında soru sormayı, komut almayı, cevap vermeyi öğrenen çocuk yetişkinlik sürecinde bunları güzel bir şekilde kullanabilmektedir. Oyun esnasında hem kendini ifade etmek hem de karşısındakini anlamak zorunda olan çocuk dil gelişiminin temellerini farkında olmadan atmaktadır. Bu bağlamda iyi bir dil gelişimi ile ifade gücü de gelişen çocuk, ilerleyen yaşlarda iletişim kurmakta, sosyalleşmekte, empati kurabilmekte, kendini ifade edebilmekte zorluk yaşamayacaktır. Çocuğun dil gelişimi aynı zamanda bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimlerinde büyük rol oynamaktadır. Dil gelişiminin sağlanması dolaylı olarak birçok gelişimin sağlanmasına yardımcı olmaktadır.