Demir EDDHA teknolojisi sayesinde Fe, Cu, Mn, Zn vb. (+) yüklü iyonlar (-) yüklü moleküller tarafından sarılarak toprakla aynı iyonik yapıyı oluşturur. İz elementlerin toprakla aynı iyonik yapıya sahip olması, toprağın bu elementleri itmesine ve bitkilerin kolayca emebileceği bir formda tutmasına olanak tanır.

EDDHA Şelatlı Demir

Şelatlar, tek dişli ligandlar tarafından oluşturulan benzer şekilde yapılandırılmış komplekslerden çok daha kararlıdır. Bu fenomene şelasyon etkisi denir. Büyük ölçüde şelatlama halkası nedeniyle şelatlar benzersiz fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklere sahiptir. Şelatlar, analitik kimyada metal analizi için yaygın olarak kullanılmaktadır.

Şelasyon işlemi nedeniyle bitki besin maddelerinin yaprak yüzeyinde daha uzun süre kalması zorunludur. Demir EDDHA gibi şelatlar çinko, bakır, manganez, demir, magnezyum ve kalsiyum gibi bitki besinlerini kaplamak için kullanılır.

Düzce'de şiddetli deprem oldu! İstanbul da fena sallandı Düzce'de şiddetli deprem oldu! İstanbul da fena sallandı

İlk olarak 1930'larda Almanya'da sentezlendi, etilendiamintetraasetik asit (EDTA) adı verilen bir kimyasalın pençe benzeri organik yapısını ifade ediyor. AB tanımında şelatlama ajanları metal iyonları ile kimyasal kompleksler oluşturan maddeler olarak tanımlanmaktadır. *Porfirinler, *proteinler ve diğer yüksek yapılı moleküller, doğal şelatlayıcı maddelerdir. Ve lezzet kaybı gibi bozulmalara yol açar.

EDDHA Şelatlı Demir Nedir?

EDTA ve EDDHA şelatları çinko, bakır, manganez, demir, magnezyum ve kalsiyum gibi bitki besinlerini kaplamak için kullanılır. Şelasyon için EDTA veya demir EDDHA seçimi, bitki besin maddesinin doğasına ve şelatörün toprakta stabil olduğu pH aralığına göre yapılır.

Şelat terimi, bitki besinlerini ve mineralleri tutmak için toprak moleküllerinin oluşturduğu kıskaç benzeri yapıları ifade etmek için kullanılır. Şelasyonun farklı terimleri de vardır. Bu terimler çelasyon ve diğer bir deyişle kıskaçlama olarak kullanılır.

EDDHA Şelatlı Demir Ne İşe Yarar?

Demir, toprakta kalan şelatlar yardımıyla bitkilere verilir. Orto-şelat, topraktaki işe yaramaz demiri bitki büyümesi için daha uygun hale getirebilir ve orto-şelata göre biraz daha aktif periyoda sahiptir. Bu etkiye "demir mekik etkisi" veya "etki taşıyıcısı" denir. Demir EDDHA Nedir?, EDDHA Şelatlı Demir Fiyatları Nelerdir? Gibi konulara https://www.ufuktarim.com/demir-eddha adresinden ulaşabilirsiniz.