Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri Doç. Dr. Kutay Uzun ve Doç. Dr. Emre Güvendir, Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği (European Cooperation in Science and Technology) kuruluşu tarafından desteklenen projeye çalışma grubu üyesi olarak seçildi.

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Kutay Uzun ve Doç. Dr. Emre Güvendir, Avrupa Birliği (AB) tarafından fonlanan “Uluslararası Öğrenci Hareketliliği Avrupa Ağı: Araştırma ve Uygulamanın İlişkilendirilmesi” başlıklı COST aksiyonuna Çalışma Grubu üyesi olarak kabul edildi.

COST ortağı ülkelerden sınırlı sayıda araştırmacının kabul edildiği ve 34 ülkeden araştırmacı ve uygulayıcıların bulunduğu proje, Hollanda Tilburg Üniversitesi’nde görev yapan Dr. Christof Van Mol tarafından yürütülüyor.

Trakya Üniversitesi’nin uluslararasılaşma vizyonuna da önemli katkı sağlayacak projede Doç. Dr. Kutay Uzun ve Doç. Dr. Emre Güvendir, uluslararası öğrencilerin sosyal ve kültürel entegrasyonu konusuna ilişkin araştırma ve akademik organizasyonlar düzenleyecek.