banner1609

Ab üyeliğine Destek Artıyor

Bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Transatlantik Eğilimler araştırmasına göre Türkiye’de AB üyeliğinin ’iyi olacağını’ düşünenlerin oranı, geçen seneye göre 8 puan artışla yüzde 53’e çıktı.ABD, Avrupa ve Türkiye’deki kamuoyu...

Ab üyeliğine Destek Artıyor
Bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Transatlantik Eğilimler araştırmasına göre Türkiye’de AB üyeliğinin ’iyi olacağını’ düşünenlerin oranı, geçen seneye göre 8 puan artışla yüzde 53’e çıktı.
ABD, Avrupa ve Türkiye’deki kamuoyu algısını ortaya koyan Transatlantik Eğilimler araştırmasının sonuçları açıklandı. Raporda Türkiye ile ilgili ilginç notlar yer aldı. Araştırma kapsamında bu sorunun ilk defa sorulduğu 2010 yılından bu yana ilk defa Türklerin çoğunluğu, AB üyeliğinin Türkiye için iyi bir şey olacağını düşünmektedir. AB üyeliğinin Türkiye için iyi bir şey olacağını düşünenlerdeki en yüksek artış, hükümetin dış politikasını onaylamayanlar arasında görülmüştür. 2013 yılında hükümetin dış politikasını onaylamayanların yüzde 32’si AB üyeliğinin Türkiye için iyi bir şey olacağını düşünürken, 2014 yılında bu oran 18 puan artışla yüzde 50’ye yükselmiştir. Araştırma kapsamında Türkiye’de AB üyeliğinin iyi bir şey olacağını düşünenlerin oranı, geçen seneye göre sekiz puan artışla, yüzde 53’e çıktığı görüldü. Bu sorunun ilk defa sorulduğu 2010 yılından bu yana ilk defa Türklerin çoğunluğu, AB üyeliğinin Türkiye için iyi bir şey olacağını düşündüklerini belirtti.

TÜRKLERİN YÜZDE 45’İ AB’NİN KÜRESEL LİDERLİK ROLÜNE DESTEK VERİYOR
AB üyeliğinin Türkiye için iyi bir şey olacağını düşünenlerdeki en yüksek artışın, hükümetin dış politikasını onaylamayanlar arasında olduğu görüldü. 2013 yılında hükümetin dış politikasını onaylamayanların yüzde 32’si AB üyeliğinin Türkiye için iyi bir şey olacağını düşünürken, 2014 yılında bu oran 18 puan artışla yüzde 50’ye yükseldi. Türkler’de, AB ile ilgili de olumlu düşüncelerin oluşmaya başladığı görüldü. Geçen yıla oranla yüzde 10’luk bir artışla Türklerin yüzde 45’i AB’nin küresel liderlik rolüne destek verdiklerini ve Türkiye’nin tek başına hareket etmeyi eskiye kıyasla daha az tercih etmesi gerektiğini ifade etti. Türklerin yüzde 33’ü (2013’e göre beş puan düşüşle) uluslararası konularda yalnız hareket etmek isterken, yüzde 28’i (2013’e göre 7 puan artışla) Avrupa Birliği ile hareket edilmesini istediklerini kaydetti.
Türkiye’de geçtiğimiz yıla kıyasla dört puan düşüşle Türklerin yüzde 47’si hükümetlerinin uluslararası politikalarını onaylarken, yüzde 47’si onaylamadıklarını belirtti. 2013 yılına göre 14 puan artışla Türklerin yüzde 76’sı ise krizden büyük ölçüde veya biraz etkilendiğini söylerken, yüzde 21’i etkilenmediğini belirtmiştir.

YÜZDE 49 NATO’YA GÜVENİYOR
Yapılan araştırmalar kapsamında Türkiye’de NATo’ya olan desteğin de arttığı görüldü. NATO’nun ülkelerinin güvenliği için gerekli olduğunu düşünen Türklerin oranı yüzde 49’a yükselmiştir. Bu rakam, 2005’den beri kaydedilen en yüksek oran olup, 2013 yılına göre 10 puanlık bir artışı göstermektedir. 2009 yılından beri ilk defa Türklerin çoğu, NATO’nun ülkelerinin güvenliği için gerekli olduğuna inandığını belirtmiştir. NATO’nun nasıl bir rolü olması gerektiği sorulduğunda Türkler görüş ayrılığı yaşamaktadır. yüzde 57’si NATO’nun Avrupa’nın sınırlarının korunmasına destek vermesi gerektiğini düşünmektedir. yüzde 42’si bölge dışı operasyonlara karşıdır. yüzde 47’si ise diğer ülkelere (Ukrayna’dan özel olarak söz edilecek olursa yüzde 41) eğitim ve silah temin edilmesini onaylamamakta, yüzde 43’ü Afganistan gibi yerlerde istikrar sağlama çabalarını olumlu bulmaktadır.

YÜZDE 66 DAHA KISITLAYICI MÜLTECİ POLİTİKASI İSTİYOR
Türkiye’de yüzde 77’lik bir kesim göçmenlerin iltica etmek amacıyla geldiklerini söylemektedir. yüzde 47’si sosyal yardım için geldiklerine inanırken, yüzde 35’i çalışmaya geldiklerini ifade etmiştir. Üç Türk’ten ikisi (yüzde 66) daha kısıtlayıcı mülteci politikaları istemektedir; yüzde 21’lik kesim politikalar daha az kısıtlayıcı olsun derken, sadece yüzde 10 mevcut politikaları doğru bulduğunu açıkladı. Yanıt veren Türklerin yüzde 77’si mülteciler konusunda endişeli olduğunu belirtti. Türkiye’de dışa göçü sorun olarak görenlerin sayısında ise bir sıçrama olmuştur (2013’e göre 29 puan artışla yüzde 75).
Türklerin yüzde 46’sı, Orta Doğu ile ilişkilerinde tek başına hareket etmek isterken, yüzde 21’i Avrupa Birliği üyeleri ile işbirliğini tercih etmekte, yüzde 18’i Amerika Birleşik Devletleri ile beraber çalışmak istemektedir.

TÜRKLERİN YÜZDE 33’Ü DİĞER ÜLKELERLE İŞBİRLİĞİ İSTEMİYOR
Türklere genel olarak kiminle işbirliği yapmak istedikleri sorulduğunda yüzde 33’ü Türkiye’nin yalnız hareket etmesini istedi. Ancak bu rakam 2013’e kıyasla beş, 2008’e kıyasla 15 puan düşmüştür. 2013’e göre 7, 2008’e göre 8 yüzde puan artışla yüzde 28’i Avrupa Birliği ile beraber hareket etmeyi istemektedir. Türklerin yüzde 20’si İran’a karşı ekonomik yaptırımları tercih ederken, yüzde 13’ü İran’ın nükleer kapasitesinden vazgeçmesi için ekonomik teşvikler sunulmasını istemiştir. yüzde 13’ü bilgisayar sabotajını isterken, yüzde 12’si İran’ın nükleer silah edinmesini kabul edeceğini belirtmiştir. Askeri harekât seçeneği sorulduğunda ise Türkler bölünmüştür. yüzde 6’sı masada başka seçenekler de olsa, İran’a askeri harekât yapılmasını kabul etmekte, kabul etmeyenlerin yüzde 38’i (2013’te yüzde 23) tüm diğer seçenekler tüketilirse fikir değiştireceğini söylemektedir. Transatlantik Eğilimler araştırmasının 2014 sonuçlarına göre Başkan Obama’nın Rusya politikasına yönelik destekte en büyük değişiklik Türkiye’de olmuş ve onaylamayanların oranı 2013 yılına göre 17 puan artmıştır.

ABD HALKININ YARISINDAN FAZLASI OBAMA’NIN ULUSLARARASI POLİTİKALARINI ONAYLAMIYOR
Araştırma tarihinde ilk defa Amerikalılar’ın yüzde 53’ü Başkan Obama’nın uluslararası politikalarını onaylamazken, Avrupaların yüzde 64’ü (2013 göre beş puan düşüş) desteklemektedir. Araştırmaya göre en belirgin görüş değişikliği Almanya’da gerçekleşmiş olup, 2013 yılında Obama’nın uluslararası politikalarına destek Almanya’da yüzde 76 iken, bu yıl yüzde 56’ya gerilemiş; onaylamayanların oranı ise geçtiğimiz yıla kıyasla 19 puan artarak yüzde 38’e yükselmiştir. Avrupalılar ve Amerikalılar güvenlik alanında transatlantik ortaklığın gidişatı konusunda görüş ayrılığı yaşamaktadır. 2013 yılına göre sekiz puan artışla Avrupalıların yüzde 52’si, ülkelerinin ABD’den daha bağımsız olmasını istemektedir. En ilgi çekici yanıt ise Almanlar’dan gelmiştir: Araştırma tarihinde ilk defa Almanların çoğunluğu (17 puan artışla, yüzde 57) güvenlik ve diplomasi alanında ülkelerinin ABD’den daha bağımsız hareket etmesini istemektedir. Amerikalıların yüzde 34’ü ise ilişkilerin daha yakın olmasını istediğini belirtmiştir. Almanların sadece yüzde 19’u ilişkilerin aynı kalmasını istemektedir.

AMERİKALILARIN YÜZDE 71’İ RUSYA İLE İLGİLİ OLUMSUZ GÖRÜŞE SAHİP
Amerikalılar’ın yüzde 71’i Rusya ile ilgili olumsuz görüşlere sahipken, Avrupalılar’ın yüzde 68’i bu görüştedir. Transatlantik çoğunluk, Rusya ile çatışmanın devam etmesi riskine rağmen Ukrayna’ya ekonomik ve siyasi desteğin sürdürülmesini istemektedir. Araştırmaya katılan Amerikalıların yüzde 68’i Ukrayna’ya NATO üyeliği verilmesini isterken, Avrupalıların yüzde 53’ü de AB üyeliğinin tanınmasını talep etmektedir. Yanıt verenlerin üçte ikisi Rusya’ya karşı daha güçlü yaptırımlar uygulanmasını desteklemektedir. Öbür tarafta ise Rusların çoğunluğu (yüzde 53) da AB ile çatışma riski olsa bile, Rusya’nın Ukrayna üzerindeki etkisinin sürdürmesi gerektiğini söylemektedir. Araştırma 2 - 26 Haziran tarihleri arasında; MH17 sayılı seferi gerçekleştiren Malezya Havayolları uçağının düşürülmesinden önce yapıldığı için bu durum hesaba katılmamıştır.
Her yıl yapılan Transatlantik Eğilimler araştırması ABD ve Avrupa kamuoyuna yönelik yapılan kapsamlı bir araştırmadır. Araştırma, Marshall Fonu (GMF) ve Compagnia di San Paolo’nun bir projesidir olup Barrow Cadbury Trust, BBVA Vakfı ve İsveç Dışişleri Bakanlığı tarafından desteklenmektedir. Araştırma, TNS Opinion tarafından 2-26 Haziran 2014 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Rusya ve 10 Avrupa Birliği üye devletinde (Fransa, Yunanistan, Almanya, İtalya, Hollanda, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve Birleşik Krallık) gerçekleştirilmiştir.
(İHA)
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.