Bununla ilgili Avukat Muhammed Burak EFE sitemize konuştu; Kanun işletmeler için hukuki uyumlaştırma yapma zorunluluğu getirmiştir, uyumlaştırmanın ihlali halinde de idari ve cezai yaptırımlar uygulanmaktadır. Nitekim TEB, başta İstanbul Eczacı Odası olmak üzere birçok eczacı odası üyelerine bu hususta bilgilendirmeler yapmıştır. Eczacıların kullandığı, doktorlar tarafından hastanın kişisel verileri sisteme girilmesi akabinde Medula Eczane sistemi aracılığıyla; ilgili kişilerin tüm hastane ziyaretleri ile kullanılan ilaç bilgileri ve hastalık raporları  görülebilmektedir.

Bu kapsamda, doktor kontrolünde ilaç kullanan kişinin sağlığı ile ilgili özel nitelikli kişisel verilerinin, ilaçları temin ettiği eczane tarafından 6698 sayılı Kanununun 8. maddesinde sayılan şartlar sağlanmadan üçüncü kişiyle paylaşılması Kanunun 12. maddesinin 4. fıkrasına aykırılık teşkil etmesi nedeniyle veri sorumlusu eczane hakkında Kanunun 18. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanır. Eczacılar, Medula sistemi haricinde bulunduğu kişisel veri işleme faaliyeti kapsamında; SGK tarafından ödemesi yapılmayan ilaçlar ayrıca işlenmekte ve reçetesiz olarak çeşitli ilaçlar satılabilmektedir.

Avukat Muhammed Burak EFE şöyle devam etti, Eczacıların sağlık danışmanı olarak faaliyet gösterdiği durumlar da ise Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 2017/62 sayılı İlke Kararı uyarınca banko, gişe gibi hizmet alanlarında ilgili kişilerin verilerinin 3. Kişiler tarafından duyulmasının, görülmesinin ve ele geçirilmesinin önüne geçileceği bir yapı kurmak, gerekli yasal uyarıların eczanelerin görünen yerlerine asılı olduğu bir düzen oluşturmak hukuki koruma sağlayacaktır.

Yapılan tüm bu açıklamalar ışığında veri sorumlusu sıfatına haiz eczacıların en kısa zamanda KVK uyum çalışmalarını tamamlamaları ve Kanun’da yer alan aydınlatma yükümlülüğü, veri güvenliğine ilişkin teknik ve idari tedbirlerin alınması, VERBİS kaydının tamamlanması gibi yükümlülüklerini herhangi bir yaptırımla karşı karşıya kalmamak adına yerine getirmelerinin gerekmekte olduğunu belirten Avukat Muhammed Burak EFE eczacılara avukatlarına danışmayı tavsiye etti.