Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (INSEE) ve Fransa Demografik Etütler Enstitüsü (INED) tarafından yapılan bir araştırmanın sonuçları açıklandı.

Fransa'da nüfus araştırması: Yüzde 10'unu Müslümanlar oluşturuyor

Araştırma, 18-59 yaş aralığındaki 27 bin 200 kişi üzerinde gerçekleştirildi ve Fransa'da dini aidiyetlere ilişkin veriler ortaya çıkarıldı.

Rapora göre, ülkedeki nüfusun yüzde 51'i hiçbir dine inanmıyor. Ancak, belirtilen yaş aralığındaki nüfusun yüzde 29'u Katoliklerden oluşurken, Müslümanların oranı yüzde 10 olarak belirlendi.

Göçmen kökenli nüfusta ise Müslümanların oranı yüzde 44 olarak kaydedildi.

Ayrıca, Müslüman ailelerde çocukların yüzde 91'i ebeveynleriyle aynı dine mensupken, Hristiyan ailelerde bu oran yüzde 70'in altında kaldı.

Yahudilerde ise bu oran yüzde 84 olarak açıklandı.

Çalışmanın sonuçlarına göre, son 10 yılda hiçbir dine aidiyet hissetmeyenlerin oranı arttı.

Editör: Çağrı Aktaş