2 HAFTADA 6 PUAN BAMBAŞKA HAVA YARATTI

Başkan, “Ben zaten takımın kalitesine kefilim. Sadece taşların oturması zaman aldı. Taraftarın desteğiyle zirveye daha da yaklaşacağız” dedi.

2 HAFTADA 6 PUAN BAMBAŞKA HAVA YARATTI
Bor­do-ma­vi­li ku­lü­bün son dö­nem­de­ki en önem­li pro­je­le­rin­den HES için An­ka­ra­’ya gi­den Sad­ri Şe­ner, bu­ra­da Trab­zons­po­r’­un lig­de­ki çı­kı­şı hak­kın­da açık­la­ma­lar yap­tı. Şe­ner, “Ra­kip­le­ri­mi­zin pu­an ka­yıp­la­rı ya­şa­dı­ğı 2 haf­ta­da 6 pu­an alın­ca bam­baş­ka bir ha­va­ya gir­dik. Ben za­ten hep söy­le­dim. Ta­kı­mın ka­li­te­si­ne ke­fi­lim. Sa­de­ce taş­la­rın ye­ri­ne otur­ma­sı bi­raz za­man al­dı ve ka­za­na­bi­le­ce­ği­miz bir­çok maç­ta kö­tü sür­priz­ler­le kar­şı­laş­tık. Ben­ce her şey da­ha da iyi ola­cak. Ta­raf­ta­rın des­te­ğiy­le lig ya­rı­şı­na ağır­lı­ğı­mı­zı ko­yup zir­ve­ye da­ha da yak­la­şa­ca­ğı­mız­dan emi­ni­m” di­ye ko­nuş­tu.

YILDA 10 MİLYON TL GELİR YOLDA

Ka­ra­de­niz eki­bi­ne cid­di ge­lir sağ­la­ma­sı bek­le­nen HES pro­je­si hak­kın­da da de­meç ve­ren Baş­kan Şe­ner, “Bir yö­ne­tim, gö­rev sü­re­sin­ce da­ha son­ra­sı­na da­ir ka­lı­cı ge­lir kay­nak­la­rı bı­ra­ka­bi­li­yor­sa en iyi hiz­met­ler­den bi­ri­ne im­za at­mış de­mek­tir. Biz­ler de bun­dan son­ra­ki ar­ka­daş­la­rın da eli­ni ra­hat­la­ta­cak adım­lar atı­yo­ruz. HES bun­lar­dan bi­ri. Pa­ra ka­zan­dır­ma­ya baş­la­dık­tan son­ra yıl­da 10 mil­yon TL sa­bit ge­lir sağ­la­na­ca­k” de­di.

FENER’E ALEX TAŞI

Kulüp der­gi­si­nin bu ay­ki sa­yı­sın­da Fe­ner­bah­çe­’ye il­ginç bir gön­der­me ya­pıl­dı. Zi­ne­di­ne Zida­ne ile il­gi­li ya­yın­la­nan ya­zı­da şu ifa­de­le­re yer ve­ril­di: “Zi­da­ne­’ın Pa­ri­s’­te bir müzeye heyke­li di­kil­di. Heykel, Ce­za­yir asıl­lı fut­bol­cu­nun 2006 Dün­ya Ku­pa­sı fi­na­lin­de Mar­co Materaz­zi­’ye at­tı­ğı ka­fa­yı ölüm­süz­leş­ti­rdi. Zi­da­ne­’ın bu ha­re­ke­ti yü­zün­den Fran­sa ma­çı­n uzat­ma da­ki­ka­la­rın­da 10 ki­şi kal­mış, Dün­ya Ku­pa­sı­’nı İtal­ya al­mış­tı. Bir yer­le­r­de ha­ya­ti bir kar­şı­laş­ma­da oyun­dan atıl­mış bir fut­bol­cu­nun hey­ke­li di­ki­lir­ken, dün­ya­nın baş­ka bir yerlerinde hey­ke­li di­ki­len bir fut­bol­cu bir­kaç haf­ta son­ra ku­lü­bün­den atı­lı­yor.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner479