banner643

KULBİLGE'NİN TEDBİR KARARI KALDIRILDI

Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda Serdar Kulbilge'nin idari tedbir kararını kaldırdı.

KULBİLGE'NİN TEDBİR KARARI KALDIRILDI
Tahkim Kurulu'nun aldığı kararlar şöyle:

Kurulumuzun, Pendikspor Kulübü'nün PFDK'nın 15.03.2012 tarihli ve E. 2011-2012/885, K.2011-2012/1085 Sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza dair 22.03.2012 tarihli toplantısında, PFDK'nca Pendikspor Kulübü sporcusu Umut Eskiköy'e rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 45.maddesi uyarınca verilen 3 resmi müsabakadan men cezasının oybirliğiyle kaldırılmasına karar verilmiş olup TFF vekilleri tarafından karara karşı 23.03.2012 tarihli dilekçe ile düzeltme ve açıklama talebinde bulunulmuştur. Dosyanın incelenmesi neticesinde düzeltme ve açıklama talebi yerinde görülerek; "futbolcunun ihracına dair hakem kararının takip eden ilk resmi müsabakada oynamama neticesini de içermesi nedeniyle" 22.03.2012 tarihli kararımızın, FDT'nin 96.maddesindeki genel hüküm dikkate alınarak, her halükarda o müsabakayı takip eden ilk müsabakada oynamama şeklinde açıklanmasına ve PFDK tarafından Pendikspor Kulübü sporcusu Umut Eskiköy'e rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 45.maddesi uyarınca verilen 3 resmi müsabakadan men cezasının, o müsabakayı takip eden ilk müsabakada oynamama şeklinde 1 resmi müsabakadan men cezası olarak düzeltilerek oybirliğiyle onanmasına (2012/77 EK K.);

E.2012/65, K.2012/71

Ömer Ülkü'nün Kurulumuza verdiği 16.03.2012 tarihli dilekçesi okundu. Dilekçenin konusunun Kurulumuzun 15.03.2012 tarihli ve E.2012/65, K.2012/71 sayılı kararına karşı yargılamanın iadesi talebi olduğu görüldü. Yapılan müzakere neticesinde olayda yargılamanın iadesi sebeplerinden hiç birisi bulunmadığından talebin oybirliğiyle reddine (2012/80 K.);

E.2012/79

Dersimspor Kulübü Teknik Sorumlusu Mustafa Dalcı'nın AFDK'nun 13.03.2012 tarihli ve E.2011-2012/703, K.2011-2012 sayılı kararına karşı Kurulumuzun E.2012/79 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. İtirazın süresinde olduğu ve gerekli başvuru harcının yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde Teknik Sorumlu Mustafa Dalcı'nın kastının yoğunluğu, eylemindeki şiddet ve ısrarı, seyircileri tahrik edici davranışları ve bu tutumunun hakemin yaralanmasına yol açtığına ilişkin müsabaka görevlilerinin raporlarındaki açık tespitler ile FDT'nın 78.maddesi dikkate alındığında AFDK'nca Teknik Sorumlu Mustafa Dalcı'ya FDT'nın 43/1 maddesi uyarınca teşdiden 50 gün hak mahrumiyeti cezası verilmesinde subut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine AFDK kararının oybirliğiyle onanmasına (2012/81 K.);

E.2012/72

Adıyamanspor Kulübü'nün Kurulumuzun E.2012/72 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. Başvuru dilekçesi okundu. Adıyamanspor Kulübü'nün, Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/I,a,2 maddesindeki "Bir lig devresinde ikinci defa müsabakaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber, bu takım ligden çıkarılarak bir alt lige düşürülür ve karar tarihinden itibaren bu takımla müsabakası olan diğer takımlar müsabakaları oynamaksızın hükmen galip gelmiş sayılırlar." hükmüne göre Mardinspor Kulübü'nün bir alt lige düşürülmesine dair kararların yerinde olmasına ve karar tarihinden itibaren bu takımla müsabakası olan diğer takımların hükmen galip sayılmasına rağmen karar tarihinden önceki maçların skorlarının aynen tescil edilmesinin adil olmadığını, nitekim Mardinspor Kulübü'nün kendi takımlarını mağlup ettiğini, aynı şekilde karar tarihinden önce Mardinspor Kulübü ile maç yapan Eyüpspor, Ünyespor ve Fethiyespor'un da mağdur olduğunu belirterek mağduriyetlerinin, Mardinspor'un ligdeki tüm maçlarında hükmen mağlup sayılmak suretiyle giderilmesini talep etmişse de Adıyamanspor Kulübü'nün, kesin karar verip işten el çeken Kurulumuza yaptığı bu müracaatın yargılamanın iadesi ve sair başvuru hallerinden hiçbirine uymadığı dikkate alınarak başvurunun usul yönünden reddine oybirliğiyle reddine (2012/82 K.);

E.2012/71

Bayrampaşaspor Kulübü'nün PFDK'nun 15.03.2012 tarihli ve E.2011-2012-903, K.2011/2012-1065 sayılı kararına karşı itirazına ilişkin Kurulumuzun E.2012/71 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. İtirazın süresinde olduğu ve gerekli başvuru harcının yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; PFDK'nca Bayrampaşaspor Kulübü'ne müsabakada itfaiye bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nın 48/5-b maddesi uyarınca takdiren 3.000.-TL para cezası verilmesinde bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, bu yönden yapılan itirazın reddine ;

Her ne kadar çirkin ve kötü tezahüratın müsabakanın 34.dakikasından sonra devam etmediği temsilci raporunda belirtilmişse de, çirkin ve kötü tezahüratın bu dakikaya kadar devamlı, toplu ve yoğun bir şekilde sürdüğü müsabaka görevlilerinin raporlarında, kulüp yetkililerinin çirkin ve kötü tezahüratın yapılmaması veyahut durdurulması yönünde gayret gösterdiklerine göre bir tespitin bulunmaması, esasında çirkin ve kötü tezahüratın müsabakanın 34. Dakikasından sonra devam etmemesinde 33. Dakikada Bayrampaşaspor Kulübünün attığı gol ile maçın 2-0 olmasının tesirli olabileceği hususları birlikte değerlendirildiğinde PFDK'nca Bayrampaşaspor Kulübü'ne taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürattan dolayı ve bu eylemin aynı sezon içerisinde 5. Kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT'nın 55/6. Maddesi uyarınca 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ve 16.000.-TL para cezası verilmesinde bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, bu yönden yapılan itirazın da reddine; PFDK kararının oybirliğiyle onanmasına (2012/83 K.);

E.2012/73

Edirnespor Gençlik Kulübü futbolcusu Kayahan Köylü'nün AFDK'nun 2011-2012/729, K.2011-2012/1084 sayılı kararına karşı Kurulumuzun E.2012/73 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. İtirazın süresinde olduğu ve gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde AFDK'nca Futbolcu Kayahan Köylü'ye müsabaka hakemine yönelik sözlü hakarette bulunması nedeniyle FDT'nın 43/1-a maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası verilmesinde subut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, AFDK kararının oybirliğiyle onanmasına (2012/84 K.);

E.2012/80

TKİ Tavşanlı Linyitspor Kulübü futbolcusu Hasan Yaşar'ın PFDK'nun 15.03.2012 tarihli ve 2011/2012-909, 2011/2012-1048 sayılı kararına karşı Kurulumuzun E.2012/80 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. İtirazın süresinde olduğu ve gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Müsabaka görüntülerinin bulunduğu CD izlendi. İzlenen görüntüler ve hakem raporlarındaki belirlemeler dikkate alınarak Futbolcunun eyleminin müsabakanın oynandığı esnada gerçekleştiği, bu haliyle eylemin FDT'nın 45.maddesinde geçen sert ve ciddi faul niteliğinde olduğu anlaşıldığından, PFDK'nca Futbolcuya şiddetli hareket nedeniyle verilen 3 resmi müsabakadan men cezasının eylemin sert ve ciddi faul olarak nitelendirilmesi gerektiğinden 2 resmi müsabakadan men cezası şeklinde düzeltilerek oybirliğiyle onanmasına (2012/85 K.);

E.2011/239, K.2011/251 K.

Mustafa Bankoğlu vekili tarafından Kurulumuza verilen 22.03.2012 kayıt tarihli dilekçesi okundu. Harcın yatırıldığı görüldü. Dilekçenin konusunun "tedbir kararının ilgili ceza yargılamasının bitimine kadar yürütmenin durdurulması" talebi olduğu anlaşıldı. Kurulumuzun Mustafa Bankoğlu hakkında 29.07.2011 tarihli ve E.2011/238, K.2011/250 K. Sayılı kesin karar verilmiş ve cezanın infazı aşamasına geçilmiş olup bu aşamada tedbirin devam ettiğinden bahsedilemeyeceğinden talebin oybirliğiyle reddine (2011/251 EK K.);

E.2012/70

Muş Muratspor Kulübü'nün 13.03.2012 tarihli dilekçesi okundu. Dilekçenin Konusunun Kurulumuzun 05.01.2012 tarihli ve E.2011/376, K.2012/3 sayılı kararına karşı yargılamanın iadesi talebini içerdiği görüldü. Tahkim Kurulu Talimatının 6/4 ve 14/2 maddeleri ile Harçlar Kanunu'nun 10. maddesi uyarınca yargılamanın iadesi talebi yeni bir başvuru olarak değerlendirilmek ve bu halde de başvuruların harç yatırılmak suretiyle gerçekleştirilmesi gerektiğinden, gerekli başvuru harcı yatırılmaması nedeniyle Muş Muratspor Kulübü tarafından yapılan talebin oybirliğiyle reddine (2012/86 K.);

E.2012/68

Serdar Kulbilge'nin PFDK'nun 09.03.2012 tarihli ve 2011-2012/10-18 sayılı tedbir kararının kaldırılması talebinin reddine dair kararına karşı Kurulumuzun E.2012/68 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. İtirazın süresinde yapıldığı ve başvuru harcının yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde tedbirli geçen süre ve FDT'nın 84.maddesindeki şartlar birlikte değerlendirildiğinde PFDK'nın 09.03.2012 tarihli ve 2011-2012/10-18 sayılı idari tedbirin devamına dair kararının oybirliğiyle kaldırılmasına (2012/87 K.);

E.2012/82

Altınordu Spor Kulübü Teknik Sorumlusu Yasin Çamtepe'nin PFDK'nun sayılı kararına karşı Kurulumuzun E.2012/82 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. İtirazın süresinde olduğu ve gerekli harcın yatırıldığı görüldü. PFDK'nca Altınordu Spor Kulübü Teknik Sorumlusu Yasin Çamtepe'ye müsabaka hakemine yönelik sözlü hakarette bulunması nedeniyle FDT'nın 43/1-c maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası verilmesinde subut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, PFDK kararının oybirliğiyle onanmasına (2012/88 K.) karar verildi.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner479