banner1150

TTSO'da dikkat çeken Trabzonspor açıklaması

TTSO üyesi Trabzonlu iş adamı Ekrem Çapkınoğlu'ndan dikkat çeken Trabzonspor açıklaması

TTSO'da dikkat çeken Trabzonspor açıklaması
Trabzonlu iş adamı Ekrem Çapkınoğlu, TTSO’da bugün ki meclis toplantısında çarpıcı bir konuşma yaptı. Çapkınoğlu, 2017 yılının ülkemize hayırlı olmasını dileyerek başladığı konuşmasında TTSO’nun Trabzonspor’un Şenol Güneş Stadından Loca almasının hukuki olmadığını, bunun yerine Akyazı’dan odaya yer verilmesini istedi. Odaya verilecek yere yeni TTSO Binası yapılarak buradan Trabzonspor’a kira ödenmesini istedi...

Çapkınoğlu, “Meclis toplantısında gündeme gelen ve Yönetim Kurulunun Meclisimizden aktarma bütçeyle onay istediği konu ile ilgili söz almış bulunuyorum. Bu konu hakkında gerek toplantı öncesi, gerek sonrasında Meclis üyesi arkadaşlarımız bilgi sahibi olmak istediler, bu nedenle konunun öneminin ve sorumluluğunun bilincinde olarak sizlere açıklama gereği hissettim.

ODA MECLİSİNDEN ONAY İSTENDİ...
25/11/2016 tarihli Meclis toplantısına katılan arkadaşlar hatırlayacaktır. Meclisimizden kira giderleri faslının kira giderleri maddesine, 300.000 – TL nin bağış ve yardım giderleri faslının muhtelif yardımlar maddesinden alınarak karşılanmasına Yönetim Kurulunca karar verildiği belirtilerek, Oda Meclisimizden onayı istenmiştir. Ancak, nereye ve niçin aktarılacağı hakkında bilgi verilmemiştir. Söz konusu kiralamanın nerede ve ne için yapılacağı hakkındaki soruma ise Yön. Kur. Bşk.; Spora Destek ve Teşvik adı altında Akyazı Stadında bir proje gerçekleştirmek istediklerini ve orada bir yer kiraladıklarını ifade etmiş, Meclis Salonunda; burada bu kadar açıklama yapabileceğini daha fazla bilgi almak istemem durumunda şahsımı, Meclis toplantısından sonra Yönetim Kurulu  Başkanlığı odasına davet etmiştir.

KİRALAMA ADI ALTINDA NE OLDUĞU BİLİNMEYEN HARCAMA
Çok değerli Meclis üyelerimiz, gönül arzu ederdi ki bu kiralama adı altında ne olduğu bilinmeyen harcama biz Meclis üyelerine açık ve  samimi olarak daha önce bildirilseydi ben burada bu konuşmayı yapmak mecburiyetinde kalmasaydım. Yine de ne olduğunu birçok Meclis üyesi arkadaşlarımız bilmemektedir. Hatta Meclis toplantısından sonra asansörle 4. Kata inerken bile, bazı Meclis üyesi arkadaşlarımız gerek benim sorumla ilgili, gerek Yön. Kur. Bşk.’ nın cevabı ile ilgili şahsıma sorular yöneltmiş, neyin kiralandığının tam olarak anlaşılmadığını ifade etmişlerdir” dedi.

TTSO OLARAK AKYAZI’DAN LOCA KİRALANDI
Çapkınoğlu konuşmasına şu şekilde devam etti: “Nitekim Yön. Kur. Bşk.’ lığı odasında; Sn. Bşk.’a TTSO’nın neyi kiraladığı, nereye ödeme yapacağını sorduğumda TTSO olarak Akyazı Stadından Kombine Loca kiraladıklarını söylediler. Ne yalan söyleyeyim; loca kiralama işine birden şok oldum. Sn. Divan çok değerli Meclis üyelerimiz, sizlere buraya kadar ifade etmiş olduğum açıklamalar sizleri bilgilendirmek ve Meclis üyelerimiz şahsen yarın hukuki açıdan zor duruma düşmemeleri ve muhtemelen bir hakim karşısına çıkmamaları için bilgilendirilme sorumluluğunu hissetmemdir.

İMZALANMIŞ BİR SÖZLEŞME VAR MI?
Öncelikle şunu Yönetim Kurulundan özellikle Meclisimiz adına talep ediyorum. Bu harcama ile ilgili odamız ve taraflar ile yapılmış ve imzalanmış bir sözleşme var mı? Muhakkak olması gereklidir ve bu Meclis dosyalarında da bulunması gereklidir, çünkü Meclis üyelerimizin okuyarak, inceleyerek bilgi sahibi olarak karar vermeleri gerekir. İlgili maddeye gelindiğinde oylanacak ise, oylamadan önce ilgili sözleşme ve de benim üzerinde durduğum Kanuni bilgileri (T.O.B.B ile Bakanlık Yazışmaları) Meclis üyelerimize dağıtılmalı ve ondan sonra karar aşamasına gelinmelidir. Çünkü Meclis üyelerimizin çoğu bu konuda bilgi sahibi değildir.

KULÜPLERE YARDIM ETMEK LOCA ALMAK YETKİSİ YOK...
Ayrıca 5174 Sayılı T.O.B.B ile odalar ve borsalar kanununun ilgili mevzuatında, Ticaret ve Sanayi Odalarının, profesyonel Futbol Kulüplerine yardım etmek veya Kombine Bilet ya da loca almak gibi bir yetkisi olmadığı bilinen bir gerçektir. Çünkü Trabzon Spor A.Ş bir şirket olup, böyle bir yardımın şirketlere yapılması mevzuata ve hukuka aykırıdır. Bu konuda Ticaret ve Sanayi Odalarının bağlı olduğu Bakanlığın yazılı görüşü ve onayı alındı mı? (Odamız üyesi bu kadar şirket ve Trabzon da birçok hayır kurumları var. Onlar da yardım isterse ne cevap verilebilir?)”

BAKANLIĞA SORULSUN, LOCA KİRALANABİLİR Mİ?
Çapkınoğlu, “Bağlı olduğumuz Bakanlığa bir yazıyla soralım bakalım; ‘’ Profesyonel bir Spor Kulübü ve Şirket olan bir kuruma loca kiralayıp, çok fazla bir paraya hem de döviz bazında kiralama yapabilir miyiz?’’ Bilmemekle  beraber bu paranın 300.000 EUR olduğu söylenmektedir. Yani yaklaşık 1.2 trilyon(1 milyon 200 bin tl )
Bu soruya cevap olarak; Bağış ve yardımlarla ilgili sanayi ve ticaret bakanlığının 6 Temmuz 2009 tarih ve 3686 sayılı T.O.B.B’ a yazmış olduğu yazı ve T.O.B.B’ un oda ve borsalara göndermiş olduğu 14 eylül 2009 tarih ve 27577 sayılı yazısının konuyla ilgili paragrafını sizlerle paylaşmak istiyorum;
Odalarca ve Borsalarca kuruluş amaçları ve faaliyet konuları arasında sayılmayan, ticari amaçlı Spor aktiviteleri düzenlemek üzere kurulmuş Dernek, Vakıf ve Spor kulüplerine (şirketlerine) Bağış ve Yardım yapılmasının mümkün olmadığı hususları açıkça belirtilmiştir.’(Bu yazıya dikkatinizi çekiyorum, hatta bir kez daha okumak isterim.)

RESMİ GAZETEDE YAYINLARAKA YÜRÜLÜĞE GİREN..
Bu resmi yazılar şuan dosyamda mevcut olup, Sn. Divan tarafından uygun görülür ise tüm Meclis üyelerimize verebiliriz.(Sn. Divan ben size bu resmi yazıları vereyim müsaadenizle, siz bir değerlendirme yapınız.)
Sn. Divan Değerli Meclis üyelerimiz, son olarak; 12.09.2005 tarihli ve 25934 sayılı ve Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’ ne dikkatinizi çekmek istiyorum.
İlgili Yönetmeliğin 20. Maddesinde; bağış ve yardımın amaç dışı kullanımı nedeniyle yapılan harcamaların; sorumluluğu tespit edilenlere ödettireceği düzenlenmiştir.(Yani imza atan Meclis üyeleri de aynı sorumluluğu taşır.)
Yine aynı şekilde Yönetmeliğin 61. Maddesinde;
‘’ Mevzuata aykırı harcamalardan bu harcamaya ilişkin ödeme makbuzunu veya mahsup fişini ya da bunların dayandığı müsbit evrakı imzalayanlar sorumludur. Ancak, bu harcamaları inceleyen sayman üye veya hesapları inceleme komisyonu üyelerinin de sorumlulukları saklıdır.’’  Denilerek mevzuata aykırı harcamalarda yasal sorumlulukların bulunduğu açıkça ifade edilmiştir.

HER ARKADAŞIMIZ GİBİ BENDE TRABZONSPORLUYUM..
Konunun hukuki boyutunu da böylece dikkatlerinize sunuyor, önerilerimi aşağıda bilgi ve değerlendirmelerinize istirham ediyorum.
Bu konuşmalarımdan Trabzonsporumuza yardım etmeyelim manası algılanmasın.
Sn. Divan çok değerli meclis üyelerimiz, bu meclis salonundaki her arkadaşımız kadar ben de Trabzonsporluyum, aynı zamanda Divan kurulu üyesiyim. Bizler Trabzonsporumuza yardım edecek isek daha fazla yardım edelim, hukuki bir sorunla karşı karşıya kalmayalım ve odamız da, Trabzon da, üyelerimiz de bundan faydalansın.

AKYAZI’DAN TTSO’YA YER VERİLSİN...
Önerim şudur; Akyazı stadının olduğu araziden odamıza 2-3 dönüm yer verilsin. Tapu mümkün değilse, 49 yıllığına odamız adına kiralayalım. Orada daha Modern idari bir bina, toplantı ve konferans salonlarıyla Trabzon ekonomisine katkı sağlayacak daha donanımlı yeni bir binayı odamıza kazandıralım. Kira vermiş olalım, Trabzon Sporumuza daha fazla katkımız olsun, hem de
yapılan iş yasal olsun. İnanıyorum ki; Yönetim ve Meclisimiz bu konunun üzerinde durur ise, bu yeri TTSO ve Trabzon’a kazandırabiliriz.
Nasıl ki; bu binamızı yaklaşık 20 yıl önce odamıza ve Trabzon’a kazandıran ve bazı büyüklerimiz halen içimizde olup, hayatta olanlar minnetle, ebediyete intikal edenleri rahmetle anıyor isek, yeni ve Modern bir TTSO binasını odamıza ve Trabzon’a kazandıran ve kazandıracak olan siz çok değerli Meclis üyeleri ve Yönetim Kurulu’ da ileride minnetle anılacak ve isimleri tarihe yazılacaktır.

Sn. Divan çok Değerli Meclis üyelerimiz dolayısıyla; Yönetim Kurulunca Meclis dosyalarımızda mevzubahis olan bu maddenin bu haliyle onaylanmamasını, iptalini talep ediyorum. Eğer oylanacak ise, gizli oyla ve kimse etki altında kalmadan oy kullansın. Çünkü geçmişte Meclisimizde yapılan bazı açık oylamalarda birçok sıkıntı yaşandığını hepimiz bilmekteyiz. Yarın herkes kendi hesabını verirken; ’’Ah ,Vah ’’ demesin.

Konuyu özetleyerek şuraya gelmek istiyorum; Değerli meclis üyelerimiz, şimdi ortada kanunlara aykırı bir durum var, bunu herkes biliyor. Yönetimin bu konuyla ilgili  bir sözleşme yaptığına inanıyorum. Bu sözleşme, benim görüşlerim ve T.O.B.B ve ilgili Bakanlığın yaptığı yazışmalar ortadadır. Bunları, yani bu üç takım belgeleri de bütün Meclis üyelerimize verelim ve okusunlar. İlgili madde görüşülürken ve oylanırken, bunu da kapalı oyla oylayalım. Yönetimi de bu töhmetten, bizleri de göz göre göre suç işleyerek hata yapmaktan ve ileride bir ceza almaktan kurtarmış olalım.

Çok büyük paraların döndüğü Spor kulüplerine kanunlara aykırı böyle bir ödeme  yapılması, aidatını zor ödeyen, kredi alabilmek için kuyruklar oluşturan oda üyelerimize ve mükelleflerimize karşı saygısızlık olur diye düşünüyorum. Bu üyelerimizden herhangi birisinin mahkemeye gitmeyeceğini kim garanti edebilir?  
Sonuç olarak bu önerimin, gerek Yönetim Kurulunca ve gerek siz değerli Meclis üyelerimiz tarafından olumlu değerlendirileceği duygu ve düşünceleri içerisinde sözlerimi burada tamamlarken beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla tekrar selamlıyorum” dedi.
 
 
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner1122

banner1130