Trabzon TÜRKAV Basın toplantısı düzenledi.

Trabzon TÜRKAV Basın toplantısı düzenledi.

Trabzon TÜRKAV Basın toplantısı düzenledi.
banner1328

Trabzon TÜRKAV Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı’nın basın toplantısında yaptığı açıklamalar..

TÜRKAV Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfımız, Hukuk içinde kalarak, Trabzon’a dair açıklamaların Basında yer alması sonucu ortada olan isnatsın, objektif olmaktan uzak anlayışları Kısaca Trabzon’u değerlendireceğimiz toplantımıza hoş geldiniz. TGC düzenlemekte olduğumuz Basın toplantısı ile deBasınımızın önemini de ortaya koyarak Sizlerin aracılığıyla kamuoyu ile paylaşıyoruz. 

Anayasal sistem içinde yürütme erkinin sorumluluğunu yerine getiren Kamu Çalışanları her kademede günün her saatinde vezor şartlarında da vatandaşlarımıza hizmet sunmaktadır. Kamu Çalışanları Vatandaşlarımızın huzuru ve mutluluğu için fedakârca görev yapan kesim olması itibariyle de öneme haizdir. Sadece ve sadece Trabzon’un tarihi hakikatleriyle Pontus çetelerinin amaçlarının dün olduğu gibi bugünde hayal olacağına dikkatleri çekmek üzere toplanmış bulunuyoruz. 

Değerli Basın Mensupları,
Bildiğiniz üzere son dönemde özellikle Trabzon’a dair ortada olanithamlar Trabzon insanını yormaktadır. Sporda bile Trabzon günden olabilmektedir. Peki neden? Trabzon’da görev yapan Demokratik kitle teşkilatları, sivil toplum kuruluşları ve basınımıza duyarlılık ve sorumluluk düşmektedir.  

Gerçekçilikten yoksun olan açıklamaları sorumlu noktada olanlarınyapmaları bağcıyı dövmek olmaktadır.  TÜRKAV, Ortada olan bu bilgi kirliliği ile Trabzon insanına giydirilmek istenen gömleği ret ederek, Trabzon insanının giymeyeceğini ifade etmektedir. PONTUS çetelerinin asıl gayesini yaşayan Trabzon, kendi insanına uymayan bu gömlekkime uyarsa onun giymesini önermektedir.

TÜRKAV buradan ifade etmektedir; Hangi kurum, kuruluş ve kişi olursa olsunTrabzon’a ve insanına karşı ifade edilen Pontus gibi açıklamaların muhatabı olmamaktadır/Olması damümkün değildir. Yapılacak açıklamaların duyarlılığı olmalıdır. Bir Amaç ve hedef için yapılaması halinde ise TÜRKAV olarak şiddetle ve nefretle kınamaktayız. 

Bakın, gündeme taşınmaya çalışılan“TRABZON- PONTUS”senaryolarına benzer durumu Trabzon insanı yine başka bir yazarın senaryolarında yaşamıştı. Kabul etmek mümkün değildir. 

Neden Trabzon?

Trabzon insanı PONTUS safsatasıyla aynı yere konulabilir mi? 
Bu ifadelerinkullanıcıları Trabzon’dan ve tarihi gerçekçiliğinden haberi olmadığını göstermiyor mu? 

Gözlerimizi ister, istemez Ülkemizin yakın çevresine, dünyanın diğer köşelerine çevirelim, soğuk savaş döneminden sonra ortaya, adil ve meşru bir milletlerarası düzenin çıkmadığı görülmektedir. Trabzon’umuza yönelik ortada olan bilgi kirlilikleri büyüteç altına alındığında karşımıza çıkan tabloda samimiyetsizlik görülmektedir. 

Yerli ve yabancı basında TRABZON- PONTUS açıklamalarının yer alması arzulanan mıdır? Bu tablo Trabzon’u nasıl etkilemektedir? Gazete, sanal ve görsen basına sorumluluk düşmektedir. TÜRKAV;Tarih şuurundan yoksun olduğu görülen bu açıklamaların yer bulmamasını önemli görmektedir. 
Bu vesile ile siz değerli Basın Çalışanlarımızın konuya gösterdiğiniz duyarlılığınız içinde teşekkür ediyoruz. 

Değerli Basın Mensupları,
Trabzon, Jeopolitik ve jeostratejik konumuyla tarihten günümüze Anadolu’nun en önemli yerleşim yerlerinden biridir. 466.400 hektar alanı, 18 ilçesi, 692 mahallesiyle 779.379 bin nüfusuylaBu günkü Trabzon mevcuttur.  Trabzon, Roma ve Bizans dönemlerini yaşadıktan sonra 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet hanı’ın fethi ile tarihte yerini almıştır. 1868 yılında Vilayet olmuştur. Doğu Karadeniz Bölgesinde önemli bir merkez durumundadır. 

Trabzon’u bilmek İstanbul’a bakmaktır. 
1.Dünya Savaşı’nda ve Kurtuluş Savaşı’nda Trabzonlunun vatan sevgisi hep önde olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu ATATÜRK’ ün ilk ayak bastığı Samsun’ da, Trabzonluları yanında görmesinden bahsetmiştir. Trabzonlunun vatan sevgisinde milli ruhunun varlığı olarak, ATATÜRK’ e güç ve kuvvet verdiğini ifadesi anlamlıdır. ATATÜRK’ ün Trabzon’a yaptığı üç ziyaretiyle de Trabzonluların milli duyarlılıklarından takdirle bahsederek hakkını teslim etmiştir. 

Değerli Basın Mensupları,
-Trabzon, Doğu Karadeniz’in en eski kentlerinden birsidir.

Trabzon, Rasgele konuşmayı, her aklına geleni konuşmayı gerektirmeyecek kadar bağlayıcıdır. 

Trabzon’u ziyaret eden seyyahlar, şehrin özellikleri hakkında bilgiler vermişlerdir. Evliye Çelebi; Trabzon’un tarihi ve kültürel mirasını ifade ederken, beşinci iklimde bulunmakta su ve havasının güzelliğinden Trabzon’un insanının sanat ve estetik anlayışından, güzelliğinden bahseder. Fransız seyyah Deyrolle, Trabzon Denizden de çok güzel görünmektedir. Resim konusu olacak evlerin sıralanışı zeytin ve portakal ağaçlarının varlığı görülür. 
Yeşillikler arasından zarif mermer sütunlara benzeyen Minareleryükselir. Der.

- Trabzon’ un Kütüphanelerini Osmanlıdan günümüze sıralayalım,

  Fatih Ortahisar Camii Kütüphanesi,
Ortahisar Saraç – zade kütüphanesi,
Hatuniye Kütüphanesi,

Fetvahane kütüphanesi,
  Hacı Ahmet efendi kütüphanesi,
  Eski kütüphane,
  Hacı Salih efendi kütüphanesi,
  Cumhuriyet Döneminde kurulan kütüphaneler,

Trabzon ve yöresinde kurulan bu kütüphanelerden ne kadar haberdarız. 
Verimli toprakları, stratejik noktalar ve ticaret merkezlerle beraber zengin maden sahalarını da kontrol altına alan bir Fetih’in başarısının varlığından ne kadar haberdarız.

Gümüşhane-Kürtün istikametindeki dağların altında çok kıymetli maden yataklarının bulunduğunun tarihi bilgisine ne kadar sahip olunmaktadır. Zengin madenleri teknolojik gelişmişlikle ortaya çıkarılması halinde, ülke ekonomisine büyük katkı sağlayabileceği gibi bölgenin sosyal ekonomik yapısında da değişiklikleri temin edebilecektir.

- 1810 Trabzon’u işgal girişimi yer bulmamıştır. Bu dönemde art arda yapılan iki seferde sonuç alınamaması sonucu üçüncü defa verilen emirle;
Trabzon’da müteyyin bir hareket üssü kurulması,
Trabzon Rumlarının Osmanlı idaresine karşı isyan etmelerinin sağlanması istenmekteydi. 
Bu anlayış Osmanlı Devletine karşı Doğu Karadeniz’de bölgesinde Rumları organize ederekOsmanlı Devletine karşı kışkırtıp kullanmasının ne kadar eskilere dayandığını göstermesi bakımından ilginçtir. 

Azınlık okulları Trabzon’un fethindensonra FatihSultanMehmed’ in İstanbul’da azınlıklara tanıdığı inanç, eğitim ve kültür müsamahası Trabzon’ dada tanınmıştır ve bir baskı olmamıştır. 1462 yılında fetih sonrası yükseköğrenim için Ortahisar’ da Fatih Medresesini hizmete açmıştır. 
Avrupa Devletlerinin toprak kayıplarında görülmeyen durum, Osmanlı Devleti’nin toprak kaybında ortaya çıkmıştır. Avrupa Devletlerinin toprak kaybında o topraklarının sahipleri için kıyım ve topraklarından çıkarılmaları söz konusu değilken, Osmanlı Devleti için kıyım ve çıkarılma olmuştur. 

Makedonya’yı, Batı Anadolu’yu, Doğu Anadolu’yu ve Trabzon’ u işgal edenlerin yaptıkları ilk iş o bölgelerin halkını göç ettirmek veya kıyımdan geçirmek olmuştur. 

1914-1918 yılları arasında Anadolu’nun işgal edilmesinden dolayı göç etmek zorunda kalan ve bu göç esnasında yüzbinlerce insanı kaybeden ve göç edemeyip bulundukları yerde istilacılar tarafından katledilen Müslüman Anadolu halkının dramlarını tam anlamıyla araştırıp ortaya konulabildiğini söylemek ne yazık ki mümkün değildir.

Değerli Basın Mensupları,

Verilen mücadele sonucu kıyıma rağmen sonsuza kadar yaşayacak olan bir devlet kurmak başarılmıştır.
- Türkiye Cumhuriyeti Devlet’i hiçbir dini ve kültürü baskısı altına almamıştır. 
- Türkiye Cumhuriyeti Devlet’i din ve kültürleri baskı altına almayı bir gelenek haline getirmemiş ve bunu Anayasal hak haline getirmiştir. 
- Fener Rum Patrikhanesi, Türkiye’nin bu hoşgörüsü sayesinde varlığını bu günlere kadar getirmiştir. 
- Türkiye Cumhuriyeti Devlet’ini bölmek isteyen deli saçması sözlerin muhatapları Trabzon halkı olamaz. Olmamaktadır.
-Trabzon halkı için tarih şuurundan yoksun olanlar, Trabzon- Pontus söylemleriyle özellikle gündemi buraya çekmekiçin çaba sarf edenler, tarih önünde alçaklıklarıyla yer alacaklarını hatırlatıyoruz. 

Değerli Basın Mensupları,
 1. Dünya savaşı ve Kurtuluş savaşı yıllarında, Türkler tarafından Anadolu Rumlarına özellikle doğu Karadeniz Rumlarına yönelik soykırım iftiralarını ortaya atanlar mı, bugün aynı oyunun bir parçası olmaya çalışmaktadırlar?

Hangi görüş ve düşünceye sahip olunursa olunsun, Trabzon üzerindeki yer olan bu düşünceler art niyetliliktir. 

Bir örnek vermek istiyorum; Gerek Karadenizbölgesindeki Pontus çeteleri gerekse daha sonra İzmir’e kadarçıkan ve Anadolu’nun içlerine kadar ilerleyen bu hareketin doğrudan içinde bulunmuşlardır. Bu gün dünya kamuoyunu etkilemek amacıyla her türlü basın- yayın ve diğere iletişimi kullanan kötü niyetliler, kışkırtma yöntemlerinden de faydalanmaktadır.

TÜRKAV olarak buradan ifade ediyoruz; PONTUS çetelerinin iştahını kabartan her kim olursa olsun, Trabzon’un hırçın dalgalarının haşmetiyle karşılaşacaktır.  Doğu Karadeniz bölgesinde hayali bir Pontus Devleti kurma emelleri içinde bulunanlara Trabzon’dan verilen cevap; Türklüğünden hiç kimsenin şüphe duymadığı ve tarih boyunca Türklüğünü muhafaza etmiş Trabzon insanı 1461 ‘de cevabını vermiştir. 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

TRABZON TÜRKAV 
YÖNETİM KURULU ADINA 

Başkan Kenan KURU 


 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.