Nüfusun hızla artması beraberinde gıdaya yönelik talebi de arttırmıştır. Dolayısıyla ürün rekoltesini ve sınırlı bir tarım alanlardan daha fazla ve kaliteli ürün yetiştirmek mecburi hâle gelmiştir. Bu durumda hâli hazırda bulunan toprakların en verimli şekilde kullanılabilmesi için doğru gübreyi seçmek ve ihtiyaç olduğu kadar kullanmak önemlidir.

Gübre Analizi Nedir?

Çağımızda tarım üretimini arttırmak için kontrolsüzce gübre kullanımı yapılıyor. Bunun neticesinde bazı topraklar zarar görüyor ve ciddi derecede çevre sorunları doğuyor. İhtiyaç fazlası kullanılan kimyasal gübreler toprağı sadece kirletmiyor, bölgenin çoraklaşmasına hatta tarım için kullanılamaz hâle gelmesine sebep oluyor. Kimyasal gübreler ile kirletilen toprakların yağmur suları ve sulamayla yıkanması sonrası, suların da kirlenmesi durumu yaşanıyor. Toprağa yönelik daha bilinçli faaliyet yürütmek adına gübre analizi yapılıyor.

Kavitasyon Yaptıranların Yorumları Kavitasyon Yaptıranların Yorumları

Gübre Analizi Ne İşe Yarar?

Analizlere dayanarak gübrelerin kullanılması, çevreye verilecek zararı minimuma indirebilir. Gübre analizi sayesinde üreticilerin hem aile bütçesine hem de ülke ekonomisine önemli miktarda katkıda bulunur. Dış alım ile satın alınıp ülkeye gelen gübrelere döviz olarak ödenen parada sürekli olarak artış gözleniyor.

Bu şekilde gübre satın alan üreticiler, gübre ticareti yapan kişiler ve özellikle de geçimini sadece tarım yoluyla sağlayanlar gübrelerin özelliklerini iyi bilmelidir. Öğrendikleri ışığında gübrelerin etiketlerinde bulunan bitki besin elementlerini tam olarak içerip içermediklerini kontrol etmelidir. Bu kontrolü gerçekleştirmenin tek yolu gübreyi analizlemekten geçer.

Gübre Analizi Nasıl Yapılır?

Gübrelerin çeşitli özellikleri vardır. Gübre analizi yapılırken de bu özelliklerine göre tasarlanmış laboratuvarlar kullanılır. Analiz yapmak, yönetmelik ve ilkeler ile sisteme koyulmuştur. Dolayısıyla yöntemlerine göre yapılır. Yöntemlerine, ilkelerine ve yönetmeliğe göre gübrenin numunesi alınır ve analiz laboratuvarlarına getirilir.

Analize hazır duruma getirildikten sonra işleme başlanır ve çıkan sonuçlar ile ilgili raporlar düzenlenir. Organik gübre için çeşitli fiziksel ve kimyasal analizler yapılır. Ayrıca yanma kaybı, PH ve EC değerleri tespit edilir.

Kimyasal gübre analizi sırasında da kendine göre çeşitli fiziksel ve kimyasal analizler yapılır. Burada ek olarak serbest asitlik tayini ve PH gözlemlenir. Gübre analizi nasıl yapılır?, Gübre analizi fiyatları gibi daha fazla içeriğe https://www.ufuktarim.com/gubre-analizi adresinden ulaşabilirsiniz.