Gürdoğan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Trabzon ili, geçmiş yıllarda gösterdiği ihracat performansı ile ülkemizin en çok ihracat yapan ilk 20 ili arasında yer almış, ayrıca 1 milyar dolar üzeri ihracat gerçekleştiren iller arasında bulunmuştur. Ancak, Trabzon ilinde yüksek katma değerli sanayi yatırımlarının yeterince geliştirilmemesi, Trabzon'un yatırım açısından cazip hale getirilmemesi ve özellikle Cumhurbaşkanı Kararı ile ilan edilen Arsin Yatırım Adası Endüstri Bölgesi yatırımının, Trabzonlu siyasiler tarafından yeterince sahiplenilmemesi, son yıllarda özellikle son 7 yılda Trabzon'un sürekli bir gerileme yaşamasına neden olmuş ve bu durum, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından yayımlanan resmi istatistiklerde de açıkça ortaya konulmaktadır. Ülkemizin en köklü teknik üniversitelerinden biri olan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) gibi üç üniversiteye sahip olmamıza rağmen, bu üniversitelerden mezun olan gençler, sanayinin yetersiz olması ve gelişmemesi nedeniyle Trabzon ilinde iş bulamayarak sürekli olarak büyük kentlere göç etmek zorunda bırakılmaktadır. Geçtiğimiz dönemde dört bakanın olmasına rağmen Trabzon ili, gereken ilgiyi görememiş, diğer illere gösterilen ilgi ve yapılan yatırımlardan en küçük payı dahi almamıştır. Diğer illere her türlü yatırım ve yeni organize sanayi bölgeleri kurulmasına rağmen, sanayi açısından Trabzon ilimize herhangi bir yatırım yapılmamış ve hatta Trabzon ili, yatırım mevzuatında en az teşvik tedbirlerinin uygulandığı 3. bölge illeri kapsamına sokulmuştur. Oysaki mevcut göstergelere göre Trabzon ili, 5 ve 6. bölge illeri arasında olması gerekmektedir.

Şu anda Trabzon ilinde yatırımcılar, yatırım yapabilecekleri arazi bulmakta zorlanmakta ve 3 adet Organize Sanayi Bölgesi tamamen dolmuş durumdadır. Diğer taraftan, kağıt üzerinde ve Sanayi Bakanlığı web sitesinde Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi olarak ilan edilen bir yer bulunmaktadır. Ülkemizin dört bir yanında geçtiğimiz yıllarda birçok Organize Sanayi Bölgesi kurulmuş ve bu bölgeler, yatırım teşvik mevzuatı açısından en üst avantajlı bölgeler arasına alınmıştır. Ancak, Trabzon'a herhangi bir yatırım yapılmamış, hatta söz verilen ve Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar, ilgisizlik nedeniyle hayata geçirilememiştir.

Trabzon ilimizde, Trabzon sevdası yüzünden yatırım yapan bir elin parmakları kadar kalan cefakar sanayicilerimizin, Trabzon'da kalıcı yatırımlarını geliştirmeleri, yeni yatırımcıların gelebilmesi, ancak ve ancak siyasetin ve Bakanlıkların görevi olan, söz verilen Yatırım Adası Endüstri Bölgesi yatırımı ile talep ettiğimiz şehrin acil ihtiyacı olan yeni Organize Sanayi Bölgelerinin kurulması ile olabilecektir. Trabzon ilimizdeki sivil toplum kuruluşları ile birlikte oluşturduğumuz Reel Sektör Platformu olarak, Trabzon'a misyon olarak belirlediğimiz Yüksek Teknolojili Sanayi ürünlerinin geliştirilmesi ve Trabzon'un yüksek teknolojili ürün üretiminde Bölgesinin ve Orta Asya Bölgesinin tedarik merkezi haline gelebilmesi için Trabzon ilimize bu yatırımların kazandırılması ve Trabzon ilinin yatırım teşvik mevzuatında yatırımcılar için tercih edilebilir olabilmesi açısından 6. Bölge desteği kapsamına alınması en öncelikli beklentilerimiz arasında yer almaktadır.

Trabzon'da o ilçeye çıkarma! Trabzon'da o ilçeye çıkarma!

Trabzon'un daha fazla geriye gitmemesi, nitelikli eğitimli işgücü göçünün önlenmesi ve 20 yıl öncesinde olduğu gibi Trabzon ilinin bir çekim merkezi, cazibe merkezi işlevine bürünebilmesi için, seçip TBMM'ye gönderdiğimiz milletvekillerimizi, Trabzonlu siyasileri bu yatırımları Trabzon'a kazandırmaya davet ediyoruz. Her geçen gün geriye giden, göç veren Trabzon ili için bu taleplerimizi gündeme getirmeyi ve takipçisi olmayı tarihi bir görev olarak addediyoruz. Saygılarımla, kamuoyunun bilgisine arz olunur." Dedi.