Zaman yönetiminin, üreticiliği ve verimliliği arttırmak amacıyla belirli eylemler üzerinde harcanan zamanın bilinçli bir şekilde kontrol edilmesi olarak da tanımlandığını belirten Sadullah Alagöz, konuyla ilgili değerlendirmelerini şu sözlerle sürdürdü: “Zamanın doğru şekilde yönetilmesi, pek çok aktivite için zaman kalması anlamına geliyor. Yoğun bir iş temposu içerisinde olan insanlar, zaman yönetimine ciddiyetle yaklaşmakta. Önceki dönemlerde zaman yönetimi yalnızca iş ve çalışma etkinlikleri için kullanılıyordu. Zaman içerisinde kişisel aktiviteler için de zaman yönetiminin kullanıldığını ifade edebiliriz. İş dünyasında bir projeyi geliştirmek için zaman yönetiminin çok önemli bir yere sahip olduğu bilinmekte. Çünkü zamanın doğru bir şekilde yönetilmesi, projenin tamamlanma zamanı ve ölçeğini de net bir şekilde belirler.”

İş Verimliliğinin Arttırılması Noktasında Zaman Yönetimi Oldukça Önemli

İş dünyasında verimliliğin arttırılabilmesi için zaman yönetiminin önemli bir yere sahip olduğunu belirten Sadullah Alagöz, “Gün içerisinde yüzlerce uyarıcıya aynı anda maruz kalabiliyoruz. Bu durum, zamanı yönetmenin zorunlu bir hale gelmesine neden oluyor. Zaman yönetiminin yapılmaması, herhangi bir işin planlı bir şekilde yapılmasını da engellediği için doğru araçlarla zaman yönetimi sağlanmalıdır.” ifadelerinde bulundu.

Dört Farklı Zaman Yönetimi Mevcut

Dört farklı zaman yönetimi bulunduğunun altını çizen Sadullah Alagöz, konuyla ilgili değerlendirmelerini şu sözlerle noktaladı: “Biliyorsunuz dört farklı zaman yönetimi bulunuyor. Bunlar; gerçek / objektif zaman, psikolojik zaman, biyolojik zaman ve yönetsel zaman. Gerçek zaman yönetiminin zorlaşmasında temel etken psikolojik zaman olarak ifade edilebilir. Herkes için aynı olmayan psikolojik zaman, aslında zaman kavramının yarattığı bir illüzyon olarak da değerlendirilebilir. Bunun yanı sıra yönetsel zamanın genel itibarıyla ön plana çıktığı gözlemlenmekte. Belirli bir hedefe ulaşabilmek için yapılan planlamalar yönetsel zaman olarak değerlendirilebilir. Her bir zaman yönetimi kendi içerisinde çok önemli bir yere sahip olduğundan dolayı zamanı neden yönetmek istenildiğine karar verilmelidir.”