banner2032

EGİAD Birleşmiş Milletler Global Compact - Küresel İlkeler Sözleşmesi için yola çıktı

Dünyadaki en yaygın gönüllü sorumluluk projesi olarak adlandırılan, Türkiye’de önemli kurum, şirket ve sivil toplum örgütlerinin imzaladığı UN Global Compact, EGİAD iş birliği ile üyelerinin imzasına açıldı. 15 Ocak 2013’te resmi onay yazısının gelmesi ile UN Global Compact’a Ege Bölgesi ve İzmir’den ilk kabul edilen sivil toplum örgütü olan EGİAD, 680 üyesinin de imzacı olabilmesi için geniş katılımlı bir toplantı düzenledi.

İZMİR 09.05.2021, 12:13
EGİAD Birleşmiş Milletler Global Compact - Küresel İlkeler Sözleşmesi için yola çıktı
banner2171

Dünyadaki en yaygın gönüllü sorumluluk projesi olarak adlandırılan, Türkiye’de önemli kurum, şirket ve sivil toplum örgütlerinin imzaladığı UN Global Compact, EGİAD iş birliği ile üyelerinin imzasına açıldı. 15 Ocak 2013’te resmi onay yazısının gelmesi ile UN Global Compact’a Ege Bölgesi ve İzmir’den ilk kabul edilen sivil toplum örgütü olan EGİAD, 680 üyesinin de imzacı olabilmesi için geniş katılımlı bir toplantı düzenledi.

2014 Genel Kurulunda UN Global Compact ilkelerini tüzüğüne ekleyen, 2021 Genel Kurulunda da Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını tüzüğüne alarak bu alandaki faaliyetlerini resmileştirerek bir ilke imza atan Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), ‘yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegeni korumak, ekonomik eşitsizlikle başa çıkmak, sanayileşme, teknolojik ilerleme ve sorumlu üretimi desteklemek, sürdürülebilir tüketimi dengelemek ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak’ ilkelerini benimseyerek ve üyelerine bu amaçlara uygun faaliyette bulunmalarını önererek örnek olmayı başardı.

Birleşmiş Milletler Global Compact’ın (Küresel İlkeler Sözleşmesi) ilk imzacıları arasında yer alan Ege Genç İş İnsanları Derneği, üyelerinin de protokol metninin imzacısı olması için geniş katılımlı bir çalışma başlattı.

UN Global Compact Türkiye ve Ege Platformu yürütücüsü ESİAD iş birliği, EGİAD Genel Sekreteri Prof. Dr. Fatih Dalkılıç moderatörlüğünde çevrim içi toplantı düzenleyen EGİAD, şirketlerin üye olması konusunda atacakları adımları ayrıntılı olarak ele aldı. Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 10 ilkenin ve UN Global Compact Türkiye’nin faaliyetlerinin paylaşıldığı etkinlik, EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer’in konuşmasıyla başladı.

UN Global Compact Türkiye Ege Bölge Yürütücüsü ve ESİAD Başkanı Mustafa Karabağlı, UN Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Elvan Ünlütürk, UN Global Compact Türkiye Genel Sekreteri Melda Çele ve Global Compact Türkiye Genel Sekreter Yardımcısı Gaye Sarıoğlu’nun da konuşmacı olduğu etkinlikte 160’ın üzerinde ülkede 12 binden fazla şirket ve 3 binin üzerinde şirket dışı üyesi ile dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik platformu UN Global Compact üyeliğinin detayları üzerinde duruldu.

Pandemi krizi gelecek için bir dönüm noktası olabilir

Toplantıda konuşan EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, dünyanın iklim değişikliği, yerel sorunlara dayalı göçler ve bunların getirdiği toplumsal eşitsizlikler gibi devasa sorunlarla başa çıkmaya çalışırken bir anda küresel Covid salgını ile de mücadele etmek zorunda kalındığını hatırlatarak, “Dünya Ekonomik Forumunun 2021 Küresel Riskler Raporunda iklim krizi, insanların doğaya verdiği zarar, biyo çeşitliliğin azalması gibi çevresel risklerin yanı sıra dijital eşitsizlik ve siber güvenlik gibi risklerin de vurgusu da dikkat çekicidir. Bu bağlamda artık görmeyi arzu ettiğimiz dünyaya sahip olmak için sürdürülebilirliği benimseyen tüm paydaşların katılımıyla, tüm dünya olarak bir aksiyon almaktan başka çaremiz yok. Yaşadığımız pandemi önümüzdeki dönemde karşı karşıya kalacağımız diğer küresel risklerin de altını çizdi, bizlere farkındalık aşıladı. Böylece başta iklim değişikliği ile mücadele olmak üzere sürdürülebilirlik riskleri gündemimizin en üst sıralarına yükseldi. İnsanlığın varlığını devam ettirme ortak güdüsü iş birliği ve inovasyonla birleştiğinde ortaya çıkan aşı geliştirme süreci bizlere, sorunların küresel iş birlikleri ve koordinasyonla aşılabileceğini gösterdi. İlerideki yıllarda pandemi krizini, gelecek için bir dönüm noktası olarak hatırlayacağımızı umuyorum” dedi.

Global Compact’ın bir ortak küresel vatandaşlık ya da sorumluluk hareketi olduğuna dikkat çeken EGİAD Başkanı Yelkenbiçer, “UN Global Compact’in 10 ilkesi konuyla ilgili evrensel olarak kabul edilen Birleşmiş Milletler bildirgelerine dayanır. Şirketlerin stratejilerini ve operasyonlarını; insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki 10 ilkeye uyumlu hale getirmeleri için desteklerken, aynı zamanda Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşılabilmesi için de iş dünyasına liderlik eder. İnsan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında iş dünyasının temel sorumluluklarını ele alır. 10 ilkeyi stratejilerine, politikalarına ve prosedürlerine dahil eden şirketler sadece insanlar ve gezegen için temel sorumluluklarını korumakla kalmaz, aynı zamanda uzun vadeli başarı için zemin hazırlarlar. Bölgemizden ve Türkiye’den çok daha fazla kurumun küresel konularda öncü ve örnek uygulamalar geliştirmesi ve bunu uluslararası platformlarda etkin bir şekilde tanıtması ülke imajını geliştirmek açısından önemli bir katkı olabilir. Pandemide iş dünyasının gösterdiği direnç, esneklik, adaptasyon ve inovasyon gücünü iş birliği ile birleştirerek dünyamızın diğer önemli sorunlarının da üstesinden geleceğimize inanıyorum. Türkiye’ de sürdürülebilirlik alanında iş dünyası için bir referans noktası olmak istiyor ve tüm paydaşlarımızı harekete geçmeye ve değişimin kendisi olmaya davet ediyoruz” dedi.

"İş dünyasına liderlik etmektedir"

UN Global Compact Türkiye Ege Bölge Yürütücüsü ve ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı ise pandemi ile beraber iş süreçlerinin hızla değiştiğini vurgulayarak, bu sürecin sürdürülebilirliğin, gıda güvenliğinin, çevrenin önemini tüm aktörlere tekrar hatırlattığını ifade ederek konuşmasına başladı.

ESİAD’ın kuruluşundan bu yana, İzmir’in ekonomik ve sosyal kalkınmasına yönelik çalışmalar yaptığını ifade eden Karabağlı, “Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda, bölgesel kalkınma, katma değerli üretim, teknolojiye yatırım, eğitim, tarım, bilgi teknolojileri, turizm, sanayi ve istihdam konuları derneğimiz gündeminin ana başlıkları arasında yer almaktadır” dedi.

Bu kapsamda düzenledikleri faaliyetlerden bahseden ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı, “Sürdürülebilirlik anlayışıyla birlikte mevcut kuşağın ve gelecek kuşakların refahını garanti edebilecek sürdürülebilir gelişme gösteren toplumlar inşa etme hedefiyle kısa vadeli kazançlar yerine, uzun vadeli kazançlar odak noktası haline geldi. Böylece sürdürülebilir gelişme, 21. yüzyılın kilit kavramlarından biri olarak, önceleri ekonomi biliminde sıkça yer almış, zaman içinde çevre bilimi, sosyoloji, şehircilik ve yönetim bilimleri gibi disiplinlerde de irdelenen bir konu olmuştur. Toplumun her kesiminin olduğu gibi iş dünyası da her aşamada sürdürülebilirlik anlayışını benimsemelidir. UN Global Compact dünya çapındaki şirketlerin stratejilerini ve operasyonlarını insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki 10 ilkeye uyumlu hale getirmeleri için desteklerken aynı zamanda 17 adet sürdürülebilir kalkınma amacına ulaşılabilmesi için iş dünyasına liderlik etmektedir” diye konuştu.

UN Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Elvan Ünlütürk de, pandeminin küreselleşme dinamiğini değiştirdiğini hatırlattı.

EGİAD ve üyelerinin geleceğin dünyasını inşa etme sorumluluğu olduğunu kaydeden Ünlütürk, “Sürdürülebilir iş modelleri gelecek için tek çözüm. Global Compact’ın imzacısı olduğunuzda dünyanın en büyük sürdürülebilir platformuna BM çatısı altında üye oluyorsunuz. Bu tip toplantıların yaygınlaştırılarak, üye şirketlerin iyi örneklerinin paylaşılması faydalı olarak farkındalığı arttıracaktır. Bu tip organizasyonların ve paylaşımların öğretici ve ufuk açıcı olacağı kanaatindeyim” dedi.

UN Global Compact Türkiye Genel Sekreteri Melda Çele ise dünyada Sürdürülebilirlik Ajandasının Yeşil Mutabakat, Paris Anlaşması, Yeşil Finansman, Küresel Tedarik Zincirleri gibi alanlardan oluştuğunu hatırlatarak, 10 ilke üzerinde durdu.

Dünyada 12 binden fazla şirketin, 3 binden fazla şirket dışı üyenin, 160’dan fazla ülkenin, 69 ülkede yerel ağın ve 80 milyon Un Global Compact üyesi şirket çalışan sayısı olduğuna dikkat çeken Çele, Türkiye olarak Orta Doğu ve Doğu Avrupa’nın en büyük Yerel Ağı olduklarını ifade etti. Çele, uluslararası faaliyetlerinden ve örneklerinden de bahsetti.

Global Compact Türkiye Genel Sekreter Yardımcısı Gaye Sarıoğlu da, Türkiye’deki faaliyetleri aktardı. 212 şirket, 51 sivil toplum kuruluşu, 25 iş dünyası derneği, 13 akademik Kurum, 6 farklı alandan katılımcı ile 307 üyenin bulunduğunu vurgulayarak, toplumsal cinsiyet eşitliği, çeşitlilik ve kapsayıcılık, çevre, sürdürülebilir finans gibi başlıklarda çalışma alanları olduğunu kaydetti.
Yorumlar (0)
23
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 22 Haziran 2021
İmsak 02:42
Güneş 04:42
Öğle 12:28
İkindi 16:28
Akşam 20:04
Yatsı 21:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 38 86
2. Real Madrid 38 84
3. Barcelona 38 79
4. Sevilla 38 77
5. Real Sociedad 38 62
6. Real Betis 38 61
7. Villarreal 38 58
8. Celta de Vigo 38 53
9. Granada 38 46
10. Athletic Bilbao 38 46
11. Osasuna 38 44
12. Cádiz 38 44
13. Valencia 38 43
14. Levante 38 41
15. Getafe 38 38
16. Deportivo Alaves 38 38
17. Elche 38 36
18. Huesca 38 34
19. Real Valladolid 38 31
20. Eibar 38 30