Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonucu sorgulama ekranı erişime açıldı. Jandarma Genel Komutanlığı, 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş alımı başvuruları 26 Eylül 2022 tarihinde sona erdi.

Başvuruların ardından adayların değerlendirmelerini inceleyen Jandarma Genel Komutanlığı, sonuçları "JSGA Öğrenci Temin Sistemi" üzerinden yayınladı. Adaylar e-Devlet şifreleri ile başvuru sonuçlarını öğrenebilecekler.

Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları 12 Eylül ve 26 Eylül tarihleri aralığında gerçekleşmişti. 6605 jandarma, 11 at bakıcısı, 14 bot serdümeni, 250 sıhhiyeci, 200 muhabere, 10 havacılık, 400 lojistik (mesleki nitelikli) ve 10 bando alt branşlarında olmak üzere toplam 7500 personel alımı sonuçları ilan edildi.

SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar 7 bin 500 jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçlarını J SGA Öğrenci Temin Sistemi üzerinden ‘‘Sonuç Bilgileri’’ bölümü altında ‘‘Sonuçlarım’’ kısmından öğrenebilecekler.

Bakanlık harekete geçti! Efsane indirimler mercek altına alındı Bakanlık harekete geçti! Efsane indirimler mercek altına alındı

Sınav aşamaları

a. Sınav, adaylar için ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik, uygulama sınavı ve mülakat sınavı olmak üzere dört aşamalı yapılacaktır. Sınav aşamalarından önce kayıt kabul ve belge kontrolü yapılacak olup, eksik veya hatalı belgesi olan adaylar sınavlara alınmayacaktır.

Ön Sağlık muayenesi:

(a) Adayın Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre ön sağlık muayenesi yapılarak,

(l) Uzman erbaş adaylarının en az 167 cm. boyunda ve Tablo-7’deki Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen ağırlık sınırları arasında olup olmadığı,

(ll) Düztaban, kundura veya güvercin göğüs, omurgasında şekil bozukluğu, renk körlüğü, şaşılık olup olmadığı,

(lll) Vücut yapısının düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşünün kusursuz olup olmadığı,

(lV)Vücudun herhangi bir yerinde dikkat çekici ve göz estetiğini bozan cilt hastalığı veya bozukluğu, yara, yanık veya ameliyat izi ve leke bulunup bulunmadığına bakılır.

(b) Ön sağlık muayenesinde başarılı olan adaylar fiziki yeterlilik sınavına alınır.

Fiziki Yeterlilik Sınavı:

(a) Fiziki yeterlilik testi Tablo-11’de belirtilen kriterlere göre yapılır. Fiziki yeterlilik testinin herhangi bir aşamasında barajı geçemeyen adaylar elenir ve mülakat sınavına alınmazlar.

(b) Adaylar yanlarında eşofman, şort ve spor ayakkabısı getirecektir.

(c) Fiziki yeterlilik testine katılacak adaylar, herhangi bir sağlık kuruluşundan hastalığı bulunmadığını bildirir “Durum bildirir tek hekim imzalı sağlık raporu” (Mevzuatta belirtilen geçerlilik süresi içerisinde alınmış olan) getirecektir.

(ç) Fiziki yeterlilik testinin yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda (Sağlık kuruluşlarından alınan imzalı raporla) olan adaylar dilekçe ve raporları ile önceden müracaat etmeleri durumunda sınav takvimi içerisindeki başka bir günde sınava alınıp alınmayacakları hususu değerlendirilecektir.

Uygulama Sınavı:

Mesleki nitelikli (Lojistik alt branşında) olarak başvuran ilköğretim (ortaokul), ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans mezunu adayların değerlendirmesi 50 (elli) puan üzerinden olacak şekilde bir uygulama sınavı yapılır. Adaylar müracaat ettikleri o branşta uygulama sınavına tabi tutulacaktır. Başarı sıralamasında uygulama sınav notu kullanılır. Adayın başarılı olabilmesi için uygulama sınavından 25 (yirmibeş) puan ve üzerinde puan alması gerekmektedir. Uygulama sınavından 25 (yirmibeş) puandan daha düşük puan alan adaylar seçme sınavlarına alınmazlar.

Mülakat Sınavı:

Mülakatta; adayın genel görünüm, tavır ve hareketi, anlama ve anlatma yeteneği, ses tonu ve konuşma, kendine güveni ve askerliğe uygunluğu gibi hususlar gözlenerek elde edilen bilgiler mülakat komisyonunca değerlendirilecektir. Sınav, mülakat komisyonu ile aday arasında yüz yüze, sözlü iletişim şeklinde, soru-cevap yöntemi uygulanarak gerçekleştirilir. Mülakat sınavı 15 (on beş) puan üzerinden değerlendirilir, mülakat sınavından 10 (on) ve üzerinde puan alan adaylar başarılı olarak değerlendirilir.

b. Fiziki yeterlilik ve mülakat sınavları için tam not 50 (elli) puandır. Fiziki yeterlilik testi 35 (otuzbeş) puan (400 m. koşu 15, uzun atlama 5, mekik 5, barfiks 10); mülakat sınavı 15 (onbeş) puan üzerinden değerlendirilir.

c. Fiziki yeterlilik ve mülakat sınavları not toplamının en az 30 (otuz) puan olması esastır. 30 (otuz) puandan daha düşük puan alan adaylar başarı sıralamasına alınmazlar.