61SAAT HABER SERVİSİ - Başvurular, Personel Dairesi Başkanlığınca 11 Mayıs 2023 – 25 Mayıs 2023 tarihleri aralığında elden alınacağı, her kadro için belirtilen belgelerin de başvurulacak kadroların başvuru evrakları kısmında yer alması gerektiği kaydedildi. 

Adayların yalnızca bir pozisyona başvuru yapabileceklerinin de belirtildiği ilanda notlar kısmında şu ifadelere yer verildi: 

Başvuru dilekçesi ilgili ilanların başvuru evraklarının bulunduğu sütunlarda linklenmiştir. Temin edilerek başvurulacak birim ve unvan açıkça belirtilerek doldurulacak ve istenilen diğer evraklarla birlikte teslim edilecektir.

Başvuru formlarını hatalı veya eksik dolduranların *başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı bilgi ve belge ibraz edenler ve belgeleri eksik olanların başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir.  Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış ise iptal edilecek ve idare tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel faiziyle birlikte tazmin edilecektir.

Eczacı* kadrosuna başvuranların dikkatine!
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar 1 sayılı cetveli sınav şartı aramaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel unvanları arasında bulunan Eczacı* için KPSS şartı aranmamaktadır. Başvuruda bulunan aday sayısının kadro sayısından fazla olması halinde adaylar lisans diploma not üstünlüğüne (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen 4’lük sistemdeki notların 100’lük sisteme çevrilerek sıralama yapılacak olup diploma puanları eşit olduğu taktirde noter huzurunda kura usulü ile aday belirlenecektir) göre sıralanacaktır.

Ekran Resmi 2023-05-11 11.27.39Ekran Resmi 2023-05-11 11.27.32Ekran Resmi 2023-05-11 11.27.26Ekran Resmi 2023-05-11 11.27.19Ekran Resmi 2023-05-11 11.27.13Ekran Resmi 2023-05-11 11.27.06Ekran Resmi 2023-05-11 11.26.59Ekran Resmi 2023-05-11 11.26.53Ekran Resmi 2023-05-11 11.26.43Ekran Resmi 2023-05-11 11.26.31Ekran Resmi 2023-05-11 11.26.22Ekran Resmi 2023-05-11 11.26.13Ekran Resmi 2023-05-11 11.26.06Ekran Resmi 2023-05-11 11.25.59Ekran Resmi 2023-05-11 11.25.53Ekran Resmi 2023-05-11 11.25.46

Ekran Resmi 2023-05-11 11.27.59Ekran Resmi 2023-05-11 11.27.47