KARABÜK (AA) - Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulunca, mülakatı tamamlanan 402 aday arasından alım kriterleri ve teknik yeterliliklere göre uygun bulunan 106 adayın iş başı için davet edildiği bildirildi.

KARDEMİR Yönetim Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada, devreye alma çalışmaları devam eden yeni yatırımlarla ihtiyaç duyulan personelin temini için Karabük Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü ile görüşmelere başlandığının 13 Haziran'da kamuoyuna duyurulduğu belirtildi.

Açıklamada, 21 Haziran'da ikinci bir açıklamayla yine İŞKUR ile koordinasyon halinde mülakatlara başlandığı, mülakat sürecinin birkaç hafta boyunca geniş katılımlı bir heyet tarafından, şeffaf ve objektif bir şekilde yapılmaya devam edeceği, aday sayısının beklenenden düşük kaldığı, amacın doğru çalışanın, doğru pozisyonda istihdamını sağlamak olduğu, 35 yaşını aşmamış, teknik eğitim veren meslek lisesi veya meslek yüksekokullarından mezun olan, askerliğini yapmış veya muaf durumda olan ve ayrıca 31 Mayıs 2018 tarihinden sonra işsiz durumda olan şehrin gençlerinin başvurularını beklendiği bilgisinin kamuoyuyla paylaşıldığı aktarıldı.

İŞKUR tarafından gönderilen toplam 637 adayın ön değerlendirmeye tabi tutulduğu belirtilen açıklamada, "Geçmişte KARDEMİR, iştiraklerimiz ve şirketimizde iş yapan müteahhit firmalarda çalışırken disiplin suçu ve performans yetersizliği nedenleriyle ilişiği kesilmiş olanlar ile davalık olma ve güvenlik kontrol işlemlerinden sonra uygun oldukları tespit edilen 589 aday mülakata davet edilmek üzere aranmıştır. Şirketimiz İnsan Kaynakları Müdürlüğünce yapılan bu aramalar esnasında; adaylara ait iletişim bilgilerindeki eksiklikler, yanlış bilgi kaydı nedeniyle ilgili kişiye ulaşılamama, müteakip defalar aranılan numaradan cevap alınamaması, askerlik, mezun olmama, vefat gibi nedenlerle 171 adaya ise davet yapılamamıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 20-28 Haziran ile 5-12 Temmuz tarihlerinde ulaşılan 418 aday için mülakat planlandığı, mülakatlara 12 adayın gelmediği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"İnsan Kaynakları Koordinatörü Başkanlığında; Yatırımlar Koordinatörü, Demir ve Çelik Üretim Direktörü, Haddehaneler Direktörü, Enerji Tesisleri Müdürü, İnsan Kaynakları Müdürü ve İnsan Kaynakları Müdürlüğü Organizasyon ve Endüstriyel İlişkiler şefinden oluşan kurul nezaretinde toplam 406 adaya mülakat yapılmış, bu adaylardan 4'ü, mülakatlar esnasında mezun durumda olmama ve askerlik tecilli olma gibi genel kriterlere uyumsuzlukları nedeniyle değerlendirme dışında bırakılmıştır. Mülakatı tamamlanan 402 aday için mülakat sonuçlarının titizlikle konsolide edilmiş ve neticesinde alım kriterleri ve teknik yeterliliklere göre uygun bulunan 106 aday şirketimize iş başı için davet edilmiştir.

Özellikle belirtmek isteriz ki Yönetim Kurulumuz bugüne kadarki personel alımlarında olduğu gibi bu alımda da sadece genel prensiplere ve kriterlere dikkat edilip edilmediği üzerinde durmuş, isim ve kişiler üzerinde hiçbir inisiyatifte bulunmamış, alınacak personelin teknik yeterlilikleri ve alım kriterlerine uygunluğu yukarıda ifade edilen yetkili komisyonumuz tarafından bir puanlama sistemine göre yapılmıştır. KARDEMİR, daha öncede ifade ettiğimiz gibi gerek emeklilik gerekse yatırımların devreye girmesiyle ihtiyaç duyduğu yeni personel istihdamını Karabük’ten temin etmeye devam edecektir."