Kısa çalışma ödeneği yönetmeliğinde önemli düzenlemeler yapıldı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yeni yönetmelikle, ödeneğin hak edilmesine yönelik şartlar daha açık hale getirildi. Ancak, kısa çalışma süresinin 3 ay ile sınırlı kalması konusunda herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Yıkıldık... Yıkıldık...

İşveren ve Çalışanlar İçin Yeni Kurallar

Yeni yönetmelik kapsamında, işverenlerin genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz, genel salgın ve zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak azaltması durumunda uygulanacak kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği yeniden düzenlendi. İşveren, aynı gerekçeyle farklı tarihlerde birden fazla kısa çalışma talebinde bulunabilirken, 3 aylık süre ilk talebe bağlı kısa çalışma başlangıç tarihinden itibaren hesaplanacak. Ayrıca, işveren her bir sigortalı için farklı kısa çalışma başlama tarihleri belirleyebilecek.

Kısa Çalışma Süresi ve Ödeneği

İşyerinde uygulanan kısa çalışma süresi, haftalık normal çalışma süresinin 1/3 oranından az olamayacak. Sigortalılar için ise bu süre, sıfır olmamak kaydıyla 1/3 oranından daha az belirlenebilecek. Günlük kısa çalışma ödeneğinin miktarı ise aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçmemek üzere, sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı olarak uygulanmaya devam edecek. Ödeneğin süresi, 3 ayı aşmamak üzere kısa çalışma süresi kadar olacak.

Hak Edilme Şartları ve Ödeme Detayları

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmek için sigortalının, işverenin kısa çalışma talebinin uygun bulunması, kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olması ve son 3 yılda en az 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekiyor. Kısa çalışma süresince çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği, kısa çalışma yapılan süreyle orantılı olarak işveren ve İŞKUR tarafından ödenecek.

Nafaka Borçları ve Vergi Düzenlemesi

Önceki uygulamada olduğu gibi, kısa çalışma ödeneği nafaka borçları dışında haciz veya başkasına devir veya temlik edilemeyecek. Ancak, yeni yönetmelikle birlikte bu hüküm, "damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulamaz, nafaka borçları dışında onda birinden fazlası haczedilemez veya başkasına devir veya temlik edilemez" şeklinde daha detaylı bir şekilde düzenlendi.

Geçiş Süreci ve Yürürlük Tarihi

1 Mart'tan önce başlayan kısa çalışma uygulamaları için eski yönetmelik hükümleri geçerli olacak. Kısa çalışma başlama tarihi 1 Mart'tan önce olan ve sigortalıya herhangi bir ödeme yapılmayan durumlarda, işverenin sigortalının fiilen kısa çalışmaya tabi tutulmadığını bildirmesi halinde kısa çalışma ödeneği hak sahipliği iptal edilecek.

Yeni yönetmelik, 1 Mart tarihinden geçerli olmak üzere bugün yürürlüğe girdi. Bu düzenlemelerle birlikte, kısa çalışma ödeneği yönetmeliğinin daha net ve anlaşılır hale getirilmesi hedefleniyor.

Editör: Tayyar Safa Sağdıç