Yenilenen Taş Kırma Ünitesi ile böbrek taşı bulunan hastalarımıza, en modern cihazları kullanarak taş kırma tedavisi uygulayabiliyoruz. Bu durum hem bizim hem de bölgemiz açısından sevindirici.

Böbrek taşı, böbrek kanalları içerisinde oluşan mineral içerikli sert kitlelerdir. Bu taşların hangi etkenlerden dolayı oluştuğunu ve oluşum mekanizmasını tam olarak bilmiyoruz. Buna aile yatkınlığı, doğuştan idrar yolları anomalileri ve bazı sistemik hastalıkların (Gut, Sistinüri vb.) neden olduğunu tahmin ediyoruz.

Böbrek taşı belirtileri nelerdir?

Erkeklerde, kadınlara göre 2-3 kat daha sık gördüğümüz böbrek taşları, vücutta şiddetli ağrılara ve idrarda renk değişikliklerine yol açıyor. Özellikle su tüketiminin azalması böbrek taşı vakalarının artmasına sebep oluyor. Böbrek taşlarından kurtulmak için en etkin yöntemlerden biri olan ESWL taş kırma uygulaması ile hastalarımıza etkin ve konforlu bir tedavi imkânı sağlıyoruz.

Taş kırma Nedir?

Ekstra Corporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL); vücut dışından şok dalgası ile taş kırma manasına gelmektedir. Amacı, cerrahi bir müdahaleye ihtiyaç duymadan kişiyi tedavi etmektir.

İşlem sırasında taş, online izlenerek hareketleri sürekli kontrolde tutulur. ESWL Ünitesi’nde değişik sertlikteki üriner sistem taşlarını kırmak mümkündür. Taş kırma, taşları kum haline getirerek hastanın farkında olmadan taşı dökmesini sağlar. Elektromanyetik şok kaynağından çıkan enerji pulsları, parabolik reflektör ile odaklanıp yansıtılarak taşın üzerinde küçük bir noktada mini şok dalgaları oluşturur. Bu şoklar, taşın parçalanmasını sağlar. Hasta, ortaya çıkan kum ve taş parçalarını idrar yolu ile atar.

Taşlar Vücuttan Atılırken Bol Su Tüketilmesi Şart!

ESWL ile parçalanan taşların vücuttan atılabilmesi için hastanın günde en az 2 litre su içmesi ve bol bol hareket etmesi gerekir. Tüm bunlara rağmen taşlar vücuttan atılamıyorsa düşme hızını ve oranlarını artırmak için ek ilaç tedavileri ile destekliyoruz. Ayrıca taşlar idrarla atılırken oluşabilecek ağrılar için de ağrı kesici ilaçlar kullanıyoruz.

ESWL yöntemini; böbrek taşları, üreter taşlar, mesane taşları ve peyroni hastalığında kullanıyoruz. Böbrekte bulunan 2 cm altındaki taşlar, perkütan veya açık cerrahi sonrası rezüdü böbrek taşları ve üreter üst uç taşlarında ESWL uyguluyoruz.

Hastalarımız tedavi sırasında genellikle ağrı veya sancı hissetmiyor. Tedavi esnasında hastanın anestezi almasına ihtiyaç duyulmuyor. Seanslar yaklaşık 30 dakika sürüyor. İşlem sonrasında hastalarımız hemen normal hayatına dönebiliyor.

Hangi Durumlarda ESWL Uygulanmamalıdır?

ESWL tedavisi; gebe hastalarda, kanama problemi olan hastalarda, üriner sistem içerisinde taştan daha da aşağı sistemlerde tıkanıklığa sahip olan hastalarda ve böbreğe yakın anevrizması olan ya da kalp piline sahip olan hastalarda kullanılmamalıdır. Fakat bu hastalarda, üreterorenoskopi ve açık taş operasyonlarını, ESWL’ye alternatif olarak kullanabiliyoruz.

ESWL Taş Kırma İşlemi Nasıl Yapılır?

Taş Kırma (Lithotripsy) böbrek taşları tedavisinde son 20 yıldır kullandığımız yöntemlerden biri. Ünitemizde taş kırma öncesindeki hazırlık hariç uygulama süresi yarım saat kadardır.

Taş kırma işleminde rahat olmanız için düşük dozda ağrı kesici yapılabilir. Taş kırmanın ilk aşamasında; taş skopi veya ultrasonografi ile görüntülenir ve kırmanın başlayacağı noktaya odaklama yapılır. Bu işlemden sonra taşın olduğu bölgeye ultrason jeli sürülür. Ses dalgalarının etkisinin azalmaması için taş kırma başlığı ile vücut arasında hava kalmaması sağlanır. Duyulabilecek frekansta bir “çıt” sesi ile taşın kırılmasına başlanır. Bu ses, sürekli ve kısa aralıklarla duyulur ve vücuttaki titreşimi hafif hissedilir.

İşlem sırasında taşın odak noktası sık sık kontrol edilir ve enerji seviyesi, kontrollü olarak rahatsız etmeyecek şekilde artırılır. Taş kırma sırasında enerjinin gücü ve miktarı; hastanın rahatına, taşın çeşidine ve bulunduğu yere göre düzenlenir.

Taş kırma işleminde amaç, taşın tamamen ufalanmasını sağlamaktır. Ancak o zaman taş, idrar ile atılabilir. Fakat bazı taşlar hemen dağılmazlar. Onlar da taş kırma işlemiyle yıpratılır, yumuşatılır ve belli bir süre içinde çözülmeleri beklenir. Bu süreçte taşın vücuttan kolayca atılması için hastanın bol bol su içerek böbreklerini çalıştırması gerekir.

KTÜ Farabi Hastanesi’ndeki yeni jenerasyon ESWL cihazımız ile odak kaymaları anlık olarak takip edilmekte, “Inline Odaklama Sistemi” ile hatasız odaklama sağlanmakta, şok dalgaları elektromanyetik olarak üretildiğinden gürültüsüz ve kalp hastalarında EKG kontrollü taş kırma işlemi yapılabilmekte, şok dalga başlığının sınırsız hareket yeteneğine sahip olması hastaya mükemmel bir konfor sağlamakta, şok dalgalarının enerjisi ihtiyaca göre geniş bir aralıkta (1-90) hassas bir şekilde ayarlanabilmekte, şok dalga başlık çapının genişliği sayesinde hastanın üzerine düşen şok dalgaları, geniş bir alana yayılmakta ve bu sayede hasta minimum acı hissetmektedir.

Hangi Hastalar Tedaviye Alınıyor?

KTÜ Farabi Hastanesi Taş Kırma Ünitesi’nde çocuklara, anestezi altında taş kırma işlemi yapılabiliyoruz. Taşı olan hastalarımız, Üroloji Polikliniği’nde doktorlarımız tarafından değerlendirildikten sonra taşın yapısı, boyutu ve lokalizasyonuna bakılarak hastaya en uygun tedavi seçilir. ESWL için uygun olan hastalarımıza; ona sağladığı konforu, hasta ve hekim için sağladığı kolaylıkları göz önünde bulundurarak ESWL tedavisi uyguluyoruz.

d6e67639-520b-4583-8396-ad1bfa81417d02756fdb-fe75-4e18-b1ba-0fbb31ff82dcb8aa65f1-2298-4120-b77b-f9db660c5857