KTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü ile Hidrojeoloji Mühendisleri ve Su Kaynakları Araştırmaları Derneği iş birliği ile Prof. Dr. Remzi Dilek anısına düzenlenen “HİDRO'2023 Ulusal Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Sempozyumu” 25-27 Mayıs 2023 tarihileri arasında Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Sempozyum kapsamında özellikle su kaynakları ve iklim değişikliği, sürdürülebilir su kaynakları yönetimi, çevre ve kent hidrojeolojisi, hidrolojide tahmin yöntemleri, taşkın ve kuraklık, su kaynakları hukuku ve politikaları konularında yapılan araştırmaların sunulması ve tartışılması, teknik ve bilimsel gelişmelerin hidrojeoloji camiası mensupları arasında paylaşılması, bu alanda çalışan araştırmacıları, mühendisleri, f

irma temsilcilerini, yönetici çevrelerini ve öğrencileri, aynı platformda buluşturularak bilimsel ve teknik anlamda daha yaygın ve yararlı bir iletişimin ve iş birliğinin sağlanması amaçlandı. Sempozyumun amacına uygun olarak 5 kamu kurum/kuruluşu ile 13 üniversitenin ilgili bölümlerinden alanında uzman akademisyen katılarak 49 bildiri sundu.

ktü4-5
Programda bir konuşma yapan KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı “Su, yaşayan bütün canlılar için en önemli doğal kaynaklardan birisidir. İçme-Kullanma, Ekosistem, Ekonomik kalkınma, Enerji üretimi ve Ulusal güvenlik alanlarında önem arz etmektedir. Dünyadaki Büyük Yaşam Kuşakları’nın dağılımı ve şekillenmeleri de su faktörüne bağlı bulunmaktadır. Su, beslenme üzerinde de dolaylı olarak etkilidir. Artan nüfusun ve azalan tarım alanlarının yarattığı beslenme sorunları “Sulu Tarım Uygulamaları” ile çözülmeye çalışılmaktadır. Su, endüstri alanında da üretim için vazgeçilmez bir araç haline gelmiştir. Dünyadaki elektrik üretimine, hidroelektrik enerjinin katkısı oldukça fazladır. Su, toprak oluşumu üzerinde de önemli etkiye sahiptir. Çünkü ayrışmaya en önemli etken yine sudur.

ktü3-8

Gelecekte sorun yaşanmaması amacıyla mevcut kaynakların araştırılması, geliştirilmesi ve korunması gereklidir. Özellikle mevcut kaynaklarının tasarrufla kullanılması, her bireyin suya ulaşması açısından önemlidir. Bu nedenle su ile ilgili çalışmalar akademide de giderek önem kazanmıştır. Su kaynaklarının araştırılması-geliştirilmesi, temiz suya ulaşımın sağlanması, atık (kirlenmiş) suların yeniden kullanımına yönelik teknolojilerin geliştirilmesi, su kaynaklarının korunması ve su tasarrufu sağlayan sistemlerin geliştirilmesi son yıllarda önem kazanan araştırma konularıdır.” sözlerine yer verdi.

Düzenlenen HİDRO'2023 Sempozyumu ile Hidrojeoloji ve Su Kaynakları konusunda, alanında uzman kurum ve temsilcileri tarafından akademik çalışmalar sunulup tartışılarak su ile ilgili sorunlara ışık tutuldu ve çözüm önerisi geliştirildi.

ktü2-3ktü-23ktü1-3