İletişim sektörlerinin gelişmesi, internetin global bir bağlamda dünyanın dört bir yanını birbirine bağlamasıyla dil bilimine ve tercüme alanına gün geçtikçe daha fazla ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Dünya üzerindeki aktif 7 bin dil arasında kültürel bağlamdan resmi ilişkilere kadar birçok ilişki kurulabilmektedir. Bu ilişkiler bir dost bağlamında olabildiği gibi resmi alanlar arasında da kurulabilmektedir. Dil bilen kişilerin belli alanlar içerisinde yapacakları çevirilerin yanı sıra bir de tercümesinden emin olunan ve güvenirliliği garanti altına alınan metinlerin de kaleme alınması gerekmektedir. Burada devreye aldıkları eğitimler dahilinde alanlarında uzmanlaşmış yeminli tercümanlar girmektedir. Yeminli tercümede tercümanlar, aldıkları eğitimin ardından resmî kurumlar tarafından aldıkları güvenirlilik belgeleri sayesinde resmi alanlardaki metinleri en doğru şekilde çevirmeye yemin etmektedir.

Resmi onay gerektiren belgelerin çevrilmesi için mutlaka bir yeminli tercümanla çalışılması gerekmektedir. Dünya genelindeki birçok kurum, yabancı dilde yazılmış bir belgenin çevrilmiş halini kabul edecekleri sırada mutlaka yeminli bir tercümanın imzasına bakmaktadır. Bu imzanın olmadığı resmi onay gerektiren metinlerin herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Tüm bunlar sayesinde önemi oldukça artan yeminli tercümanlar, ayrıca Noterler tarafından da yetkilendirilebilmektedir.

Noter Tasdikli Yeminli Tercüman Nedir?

Noterler tarafından tasdiklenerek yeminli tercüman olan kişiler, resmi onay gerektiren metinleri çevirme yetkisine sahiptir. Aynı zamanda bu tercümanlar, çevirdikleri metinlere attıkları imzalar sayesinde resmi dairelerde o metnin geçerli olmasını sağlamaktadır. Peki noter tasdikli tercümede tercüman nasıl olunur? Noterler tarafından yeminli tercüman olabilmek için belli şartları yerine getirmekte gerekmektedir. Bu şartlardan ilki şüphesiz mütercim tercümanlık bölümlerinden lisans derecesinde diploma sahibi olmaktır. Bu şartın yanı sıra;

·        KPSS ya da TOEFL gibi çevrilecek dildeki yetkinliği belgeleyecek resmi sınavlardan geçer not almak

·        Noter huzurunda çevrilecek dilin ne kadar yetkin olunduğuna dair yapılacak mülakattan başarıyla geçmek

·        Gerekli tüm koşulların sağlanması durumunda noter huzurunda yemin etmek

Tüm bu koşulların sağlanmasının ardından tercüman, noter tasdiki almaya hak kazanmaktadır. Bu sürecin ardından resmi onay gerektiren her belge çevrilebilmekte ve imza atılabilmektedir.

Noter Tasdikli Yeminli Tercüme Neden Önemlidir?     

Noter tasdikli yeminli tercümanlar, resmi onay bağlamında çevrilmesi gereken her türlü metni güvenirlilik çerçevesinde tercüme etmektedir. Bu tercümeler, her türlü resmi daire nezdinde doğru kabul edilmektedir. Bu sebeple noterler tarafından yeminli tercümanlara bu alanlarda çeviri yapabilmeleri için yetki verilmektedir.

İskenderun Limanı'nda yangın devam ediyor! İskenderun Limanı'nda yangın devam ediyor!

Noter tasdiki alan yeminli tercümanlar, birçok alanda çeviri yapabilmektedir. Özellikle çalıştıkları ve yetkin bir bilgiye sahip oldukları alan dahilinde en doğru çeviriyi yapabilen yeminli tercümanlar, resmi dairelerden uluslararası sözleşmelere kadar birçok alanda kendilerini göstermektedir. Noter tasdikli yeminli tercümanların çevirdikleri bazı resmî belgeler ise şunlardır;

·        Pasaport belgeleri

·        Kimlik bilgileri

·        Diploma ve transkriptler

·        Aile cüzdanları

·        Boşanma belgeleri

·        Uluslararası sözleşmeler

Noter Tasdiki Alacak Bir Evrak Nasıl Hazırlanır?

Noter tarafından tasdik edilecek ve doğruluğu onaylanacak bir belgenin çevirisi mutlaka yeminli bir tercüman tarafından yapılmalıdır. Yapılan tercümeler, çeviriyi yapan kişi tarafından imzalanır ya da tercüme bürosunca kaşelenmektedir. Bu aşamanın ardından orijinal belgenin çıktısı ve yapılan tercüme metni çift suret olarak hazırlanmalıdır. Daha sonrasında bu suretlerden biri notere diğeriyle müşteride kalacak şekilde ayrılmalıdır. Bu aşamanın ardından müşteri dilerse yapılan tercümeyi noter huzurunda kontrol ettirebilmektedir. Yapılan kontörlün akabinde tercümede herhangi bir sıkıntı bulunmadığı takdirde belge noter huzurunda tasdiklenmiş olur.

 Noter Çeviri Ücretleri

Tercüme edilen evrakların resmi onay çerçevesi dahilinde değerlendirilebilmesi adına noter tasdiki almaları gerekmektedir. Gerekli işlemlerin ardından noterlere teslim edilen bu belgelerin onaylanabilmesi için bir de noter çeviri ücreti ödenmesi gerekmektedir. Evrakların niteliğine ve sayfa sayısına bağlı olarak değişiklik gösteren noter çeviri ücretleri: yaklaşık 20 satırlık bir sayfa başına 203 TL’dir.

Noter Tasdiki Gerektiren Evrak Tercümeleri İçin Uluay Çeviri ve Dil Hizmetleri

Noter tasdiki gerektiren evrakların çevirisi için mutlaka alanında uzman yeminli tercümanlarla çalışılması gerekmektedir. Yapılacak çevirinin en doğru bağlamda olabilmesi için gerekli olan yeminli tercümanlar, evrakların güvenirliliğini garanti altına almaktadır. Bu alanda çalışma gerçekleştiren ve en doğru şekilde tercümelerini müşterilerine sunan Uluay Çeviri ve Dil Hizmetleri, belgelerin noter tasdiki alabilmesi adına hizmet vermektedir. Uluay Çeviri ve Dil Hizmetleri’nden noter tasdikli belge tercümesinde hizmet almak için www.uluay.com.tr adresini ziyaret edebilir ya da +90 491 01 10’lu Uluay Müşteri Hizmetleri’ni arayarak bilgi alabilirsiniz!