Profesör Doktor Gürkan Yetkin; 1961 İstanbul Doğumludur. Ortaöğretimini Galatasaray Lisesinde tamamlayan hekim, buradaki eğitiminin ardından İstanbul Tıp fakültesine girerek, buradan 1986 yılında tıp doktoru olarak mezun olmuştur.

Gürkan Yetkin, İstanbul Tıp Fakültesindeki lisans eğitiminin ardından, genel cerrahi uzmanlığı alanında ilerleyerek, 1991 yılında, Genel Cerrahi Uzmanı ünvanını almış, bu sürecin ardından akademik çalışmalarına devam etmiştir.

Profesör Doktor Gürkan Yetkin, devam eden çalışmaları kapsamında 2011 yılında Genel Cerrahi alanında Doçent Doktor ünvanını kazanmıştır. Bunu takip eden süreçte, akademik faaliyetlerine öğretim görevlisi olarak devam eden hekim, 2014 yılında Onkolojik Cerrahi Yandal Uzmanlık lisansını da alarak, bu alanda çalışmalarını genişletmiştir. Bugün itibariyle Tıp Profesörü unavına sahip olan hekim, akademik çalışmaları ile birlikte hasta bakmayı da sürdürmektedir. Cerrahi alanında yeni nesil teknolojiler ile tedavi üzerine çalışan hekim, yurtiçi ve dışından pek çok hastaya hizmet arzı gerçekleştirir.

Profesör Doktor Gürkan Yetkin; meme cerrahisi, endokrinoloji cerrahisi, onkoloji cerrahisi alanlarında, açık ve laparoskopik cerrahi uygulamaları gerçekleştirmektedir.

Gürkan Yetkin, 2021 yılı sonuna kadar ülkenin önemli üniversiteleri ve sağlık kuruluşlarında görev aldıktan sonra, 2022 yılı itibariyle kendi özel kliniğinde hizmete devam etmektedir. Hekim daha önce, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi gibi pek çok kuruluşta doktor ve öğretim üyesi sıfatı ile görev almış, bugün İstanbul Fulya’daki özel kliniğini açmıştır.

Akademik Çalışmaları

Profesör Doktor Gürkan Yetkin; tıp alanındaki akademik faaliyetlerine, akademik lisans seviyesi ile birlikte başlayan süreçte birçok çalışmayı sığdırmıştır. Uluslar arası makale seviyesinde 40’tan fazla yayını bulunan hekim, ulusal seviyede ilgi alanları ve akademik çalışmaları kapsamında çok sayıda yayın ve çalışma gerçekleştirmiştir. Hekim, hali hazırda hasta bakmanın yanı sıra, akademik faaliyetlerini de sürdürmektedir.

Tıbbi İlgi Alanları

Profesör Doktor Gürkan Yetkin, aşağıdaki ilgili alanları kapsamında yaygın hizmet vermektedir.

Endokrin cerrahisi

Yaygın görülen Tiroid başta yer almak üzere, böbrek üstü bezleri ile ilgili rahatsızlıklar ve paratiroid tedavisi kapsamında cerrahi işlemler, endokrin cerrahisi olarak adlandırılır.

Endoskopik laparoskopik cerrahi

Kesi olmaksızın, özel robotik cerrahi araçları ile yapılan tıbbi müdahaleler, laparoskopik cerrahi uygulamalarıdır. Endoskopik uygulamalar da, benzeri yapıda tedavileri kapsar.

Guatr hastalıkları

Guatr tedavisi ve guatr hastalığının cerrahi olarak tedavisine yönelik tıbbi uygulamaları bu alanda tanımlanır.

Laparoskopik cerrahi

Cerrahi uygulamaların, açık olmayan biçimde yapıldığı tedavi prosedürlerine, laparoskopik tedavi denmektedir.

Meme hastalıkları

Meme hastalıkları kapsamına giren tüm sorunların, cerrahi ve diğer şekillerde tedavileri, bu alanda tanımlanır.

Meme kanseri ve onkoplastik cerrahi

Meme kanseri tedavisinde, onoloji cerrahisi ve plastik cerrahinin kullanıldığı tedavi biçimleridir. Cerrahi olarak müdahale biçimleri bu çalışma alanına dahildir.

Tiroid hastalıkları tedavileri

Tiroid hastalığının tedavi edilmesine yönelik, medikal ve cerrahi müdahale yöntemleri, bu çalışma alanına dahildir.

Tiroid kanseri cerrahisi

İzmir Saç Ekimi İzmir Saç Ekimi

Onoloji cerrahisi klasmanında da yer alan bu uygulamalar, tiroid kanserinin tedavisinde cerrahi müdahaleleri kapsayan uygulamalardır.

Üye olunan mesleki kuruluşlar ve dernekler

Profesör Doktor Gürkan Yetkin, doğal olarak, Türk Tabipleri Birliği üyesidir. Tıbbi çalışmalarını, özel kliniğinde, Sağlık Bakanlığı ve Türk Tabipleri Birliği tarafından oluşturulmuş protokoller çerçevesinde sürdüren hekim, evrensel tıbbi çalışmaları anlık olarak izlemekte ve hatta protokollerin geliştirilmesine, akademik çalışmaları ve tıbbi çalıştaylar ile destek vermektedir.

Üye olduğu tıbbi dernekler ve diğer kuruluşların düzenlediği seminer, kongre ve sempozyumlara düzenli olarak katılan hekim, bu sayede hem güncel tıp literatürüne katkı sağlamakta, hem de bu protokolleri tedavi protokollerine dahil etmektedir.

Genel cerrahi alanında ve ilgi alanında yer alan diğer hastalıklar bağlamında gerçekleştirilen, çalıştayların birçoğuna konuşmacı olarak katılan hekim, aşağıdaki kuruluşların üyesidir.

Endokrin Cerrahisi Derneği,

Türk  Kolon Rektum Cerrahi Derneği

Türk Cerrahi Derneği,

Ulusal Endoskopi ve Laparoskopik Cerrahi Derneği’dir.

Profesör Doktor Gürkan Yetkin; hastalarının ihtiyaç duyduğu tedavileri, evrensel tıbbi etik ilkeleri çerçevesinde sunar. Hekimin sahip olduğu lisans ve yetkiler kapsamında, bütünüyle protokollere bağlı çalışma sistematiği söz konusudur. Hasta haklarına ve etik ilkelere saygı çerçevesinde, rekabet gözetmeksizin tedavilerin uygun biçimde gerçekleştirilmesine yönelik hizmetlerini kendi kliniğinde veren hekim, ayrıca diğer sağlık kuruluşlarında cerrahi operasyonlara da gerekli olması halinde katılmaktadır.