Atakan Aksoy
Atakan Aksoy
Yazarın Makaleleri
Geri Dönüşüm
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ATIK ARABA LASTİKLERİNİ SAHİLLERDEN TOPLAMALI: Trabzon'da, sahillerde atık araba lastikleri ile sıklıkla karşılaşılmaktadır. Atık araba lastikleri, akarsular ya da diğer uygulamalar nedeni ile denizlere atılabilmektedir....
Sahil Yolu Üzerinde Tekerlek İzleri Ciddi Tehlike Yaratmaya Başladı İvedi Önlem Alınmalı
Sahil yolu üstyapı inşaatlarının yapılmasından bu yana, aşınma tabakalarında kullanılan boyut durumunun daha kaba olarak kullanılması ve katkı uygulamaları nedeni ile aşınma tabakalarının mevcut trafiğe göre günümüze kadar oldukça...
Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Kordinasyon Merkezi (Ukome); Trabzon Kırsalı İçin Mevcut Zemin Özelliklerine Bağlı Olarak Farklı Üstyapı Kesitleri Geliştirmeli
Gelişen dünyada, 'veri zenginliği” son derece önemli bir konu haline gelmiştir. Gerek yeni yatırımların planlanması, büyüme stratejilerinin belirlenmesi gerekse mühendislik ve diğer konuların sürdürülebilir kılınmasında 'veri...
Büyükşehir'e bir öneri...
Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin, IPA fonlarına önereceği 'Biyorafineri tesisi projesinin” ana odağı, atıksularla birlikte 'fındık kabuğunun değerlendirilmesi” olabilir. Avrupa Birliği Ülkeleri, enerji kapasitesinin en az...
Kırsalda inşa edilen Beton plak kaplama mı? Üstyapı mı?
Trabzon'da, Büyükşehir kapsamında, özellikle kırsalda, yoğun bir şekilde beton kaplama yapılmaktadır. Beton kaplamalar, genellikle, doğal zemin altyapı üzerine uygulanmaktadır. Esas itibarla, beton yol üstyapısı denildiğinde, doğal...