Başarıya giden yolda çok önemli durak noktaları bulunduğunu belirten Sadullah Alagöz, bu noktalardan biri olan risk alma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu: “Her risk, beraberinde başarı getirmez. Bu nedenle doğru risk alınmasına yönelik açıklamalar yapılıyor. Biliyorsunuz riskler, doğası gereği belirsizliklerden kaçınmayı zorunlu kılıyor. Bunun yanı sıra risk, bulunulan durumdan memnun olunmaması da anlamına geliyor. Bu nedenle doğru yerde doğru risk alıyorsanız, değişimi de başlatıyorsunuz demektir. Hayat içerisinde risk almayı reddetmek, çok daha iyi fırsatların elden kaçması anlamına gelebilir. Dolayısıyla risk almak, mevcut konumunuzdan uzaklaşmak ve daha iyi fırsatları değerlendirmek olarak da ifade edilebilir. Fakat burada, daha önce de belirttiğim üzere risk alırken titiz davranılması, riskin her yönüyle değerlendirilmesinin çok önemli olduğunu ifade edebilirim.”

“Riskler, Doğası Gereği Belirsizliğe Meydan Okumayı Zorunlu Kılıyor”

Belirsizliğin insan doğasına uygun olmadığını belirten Sadullah Alagöz, konuya dair değerlendirmelerini şu sözlerle sürdürdü: “Biliyorsunuz insanlar, belirsizliklerden kurtulmayı arzu eder. Çünkü belirsizlik, insan doğasıyla çelişen bir durumdur. Doğru risk almak, var olan belirsizliklerden kurtulmayı ifade eder. Çünkü risk alarak içinizde bulunduğunuz durumdan uzaklaşmayı da kesinleştirmiş olursunuz. Çoğu insan risk almayı oldukça tehlikeli gördüğü için risk almak istemez. Oysa akılcı riskler, yenileşmeyi de beraberinde getirdiği için farklı seçeneklerin ön plana çıkması anlamına gelir.”

“Doğru Risk Almak, Başarıya Giden Yollar Arasında Yer Alıyor”

Bütün risklerin aynı olmadığını belirten Sadullah Alagöz, “Bütün seçenekler incelenerek risk alınmalıdır. Bunun yanı sıra risklerin titizlikle hesaplanması da oldukça önemli. Fakat bilindiği üzere insanların büyük bir çoğunluğu, içsel olarak risk almaktan korkar. Bu durum, fırsatların değerlendirilmesini engellediği için aslında çok tehlikeli bir durumdur. Dolayısıyla doğru yerde ve zamanda risk alınması, farklı fırsatların ön plana çıkması ve değerlendirilebilmesi anlamına gelecektir.” sözleriyle açıklamalarını noktaladı.