Burada yer alan hesaplamada sigorta kısmının prim bölümünde bulunan borçlara gecikme zammı uygulanıyor. Bu uygulama yapılırken kanunun 5500 onuncu sayılı maddesine uyularak düzenlemeler yapılıyor. Gecikme zamlarını hesaplanma oranları şu şekilde belirlenir.

  • Son ödeme tarihi baz alınarak tarihten itibaren olacak şekilde ilk 3 ay döneminde bulunan borcun %3'ü oranında yer alacak şekilde bu zam tarifesi uygulanıyor.
  • Bunun yanında her ay boyunca son ödeme tarihi göz önünde bulundurularak her geçen süre için iskonto Türk lirası cinsinden hesaplanarak uygulanır. Bu borçlar birbirini takip edecek şekilde özellikle son dönem ödeme borcu dikkate alınarak ay sonunda hesaplanır. Aylar arasındaki borç miktarı biriktikçe zam miktarı da birikir.

İşlemler bu şekilde dikkat edilerek doğru bir şekilde hesaplanmaktadır. Böylece mevcut durumdaki kişinin mağduriyet düzeyi minimuma indirilmektedir.

SGK Gecikme Zammı Nedir?

Günümüzde mevcut olan SGK gecikme zamları özel idarelerde ya da belediyelerin çalışmasını yürüttü ve yapılandırdığı kamu hizmetlerinde çok sıklıkla görülüyor. Bu hizmetler kamu hukukuna dayalı olarak ödenme süresini ön planda tutacak şekilde ödenmeyen kısımlarını vade hesaplarında hesaplanarak ceza üretmesi sonucu oluşan zamma deniyor.

Genele vurulduğu zaman bu zamlar ödeme süresinin gecikmesi ile birlikte borç üzerine artırım yapılabiliyor. Genel adı olarak SGK gecikme yada geç ödenme zammı deniliyor. Gecikme zamlarında tek bir kurum kararı beyan etmektedir. Bu hesaplamalar elektronik ortamda otomatik bir şekilde yapılıyor.

Gecikme Zamları Ne Zaman Uygulamaya Konulmaktadır

Bu zamların uygulamaya konulması için en son ödeme tarihi ne zaman ise o süre açıldıktan sonra zam yapılmaktadır. Bu ödeme tarihi hususi olarak hafta sonuna denk geldiyse ilk iş gününden itibaren hesaba katılıyor. Daha sonra belirlenen ölçüler ile tutarlar hesaplanarak gecikme zamlarının oranları değişim gösterebilir.

SGK Gecikme Zamları Borçlu Olan Kişiye Bildirilmekte Midir?

Her ne durumda olursa olsun borçlu olan kişiye muhakkak bildirilme gibi bir zorunluluğu olmamaktadır. Tam da bu sebepten dolayı kişi asıl borcu ödemiş olsa bile gecikme olacaksam mı takip ederek muhakkak hesaplamalı ve kontrol etmelidir. Ödemediği her müddet için ayrı bir zam planı bitirebilmektedir. Yapılan hesaplamaların nasıl olduğu öğrenilmeli ve kontrol ediliyor.

SGK Gecikme Zamlarının Oranları Değişebilmekte Midir?

Yer alan zamların oranları her ay ve her yıla göre değişebiliyor. Aynı zamanda kişinin yurt dışına çıkıp çıkmamasına ülke içinde olup olmamasına göre de farklılık gösteriliyor. Genellikle borçların miktarları gösterildikleri faaliyetlere göre burada bulunan zamların oranları mevcut döneme göre hesaplanıyor.

SGK Gecikme Zammı Ödenmezse Ne Olur

Eğer belirlenen zamlar ödenmez ise büyük miktarlarda para cezalarını ya da hapis cezalarına dönüştürülebilir. Burada yer alan süreç ve paranın miktarı cezanın koşullarını belirler.

SGK Gecikme Zamları Her Yerde Geçerli Midir?

Kişinin hanesinde boş görünüyorsa bu tüm kanun kurum ve kuruluşlarda geçerli olur. Kesinlikle ayrım yapılmadan her türlü uygulanıyor.