Uygulandığı alanlarda yaşam kalitesini artırmasıyla bilinen ozon, endüstriyel alanlarda da farklı işlevleriyle sıklıkla kullanılıyor. Günümüzde soğutma kulelerinde ozon kullanımını ideal bir arıtma yöntemi olarak görmekteyiz. Ozon, soğutma kulelerinde karşılaşılan bazı problemlere nasıl cevap veriyor?

Soğutma kuleleri, sistemden gelen bir miktar suyun buharlaştırılmasını ve geri kalan suyun da birkaç derece soğumasını sağlar. Soğutma kulelerindeki soğutma suları, bakterilerin büyümesi ve gelişmesi için yeterli sıcaklığa sahiptir. Bakteri ve daha birçok zararlının oluşumunu engellemek için de suyun dezenfeksiyonu gereklidir. 

Soğutma kulelerindeki sistemden çevreye yayılan su tanecikleri, dezenfekte edilmediği takdirde sağlık açısından ciddi riskler taşır. Bu nedenle soğutma sularının terbiyesinin önemli bir aşama olduğunu vurgulamak isteriz. Buharlaşan suyun haricinde havanın taşıdığı birçok katı partikülü de içinde toplayan su, soğutma kulelerinde mikrobiyolojik üremeye neden olur. Bu partiküllerin kuleden arındırılması gerekir.

Ekran Resmi 2022-12-09 18.15.54

Soğutma Sularında Ozon Kullanımı

Soğutma sularının ozon ile arındırılma işlemi; mikroorganizmaların, alglerin soğutma suyundan giderilmesini sağlar. Ozon, güçlü yapısı gereği uygulandığı ortamda tüm zararlıları ortamdan arındırma etkisine sahiptir. Ozon uygulaması ile kısa süreler içinde arındırılan su, hava sağlığa uygun koşullara getirilir.

Su içinde çözünmüş halde bulunan katı maddeler, çökelme eğilimi gösterirler. Su içinde ısındıkça daha fazla çözünürler. Soğudukça da kristalleşirler. Bazı maddeler ise su ısındığında çözünürlüklerini kaybederek birikinti oluşturur ve çökelmeler başlar. Bunun sonucunda arındırılması güç, sert birikintiler oluştururlar. Soğutma sularının ozonlanmasıyla bu birikintiler engellenir.

Soğutma sistemlerinde korozyon ve elektro korozyon ihtimali mevcuttur. Sistemdeki metal türleri, soğutma suyunun kimyasal özellikleri ve su terbiyesi için suya ilave edilen kimyasallar bu korozyonun miktarını etkiler. Soğutma kulelerinde ozon kullanımı ile hem metal türleri hem de sudaki zararlı maddeler kolaylıkla giderilir.  

Soğutma kulelerinde ozon jeneratörü kullanımı ile çevre dostu bir arındırma işlemi yapılmaktadır. EDF Ozon’un endüstriyel ozon jeneratörleri bu alanda kullanımı kolay ve pratik cihazlardır. Sarf malzeme ihtiyacı gerektirmeyen EDF Ozon jeneratörleri, işletmeler için ekonomik bir çözüm sağlar.

https://www.edfozon.co