İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi projesinin üçüncü aşaması başladı. Projenin bu aşamasında STK ve medya temsilcilerine yönelik eğitimler veriliyor.

İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi projesinin 3’üncü aşaması İstanbul Şişli’de bir otelde başladı. “Bireysel ve Kurumsal Kapasite İnşası” hedefi kapsamında gerçekleştirilen STK ve medya temsilcilerine yönelik projede “Sivil ve Demokratik Gözetim” ve “Vatandaş Odaklı Güvenlik” başlıklarında ücretsiz eğitimler veriliyor. Alanında uzman kişiler tarafından verilen eğitimlerle iyi yönetişim ilkelerine ve insan odaklı güvenlik ve toplumsal asayiş anlayışına dayalı, sivil ve demokratik bir iç güvenlik gözetimi sistemine geçişi sağlamak amaçlanıyor.

“Farkındalığı artırmak için pek çok aktivite gerçekleştiriyoruz”

Eğitimlerde görev alan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) / Kilit Uzmanı Serra Titiz, “İç güvenlik sektörünün sivil gözetiminin güçlendirilmesi projesi kapsamında toplum ve medya temsilcilerine yönelik sivil gözetim eğitimleri için buradayız. Bugün burada ilk eğitimi gerçekleştiriyoruz. Ben de projede kilit uzman olarak görev alıyorum. Sivil gözetimle ilgili farkındalığı ve bilgi seviyesini artırma ve ülkemizde etkili bir sivil gözetimin hayata geçmesi sürecinde proje kapsamında pek çok aktivite gerçekleştiriyoruz. Bu eğitimlerin ilk bölümü kolluk kuvvetlerine yapıldı. Şimdi ikinci bölümde de sivil toplum örgütleri ve medya temsilcilerine yönelik yapıyoruz. İlk eğitimde buradayız, toplamda 10 tane eğitim gerçekleştireceğiz” dedi.

Sivil Gözetim eğitimi neyi amaçlıyor

Sivil Gözetim, güvenliği sağlayan ve yasaları uygulayan kurumların çeşitli faaliyetlerinin sivil yöneticiler ve toplum tarafından incelenmesini ve şekillendirilmesini anlamına geliyor. Proje kapsamında iyi yönetişim ilkelerine ve insan odaklı güvenlik ve toplumsal asayiş anlayışına dayalı, sivil ve demokratik bir iç güvenlik gözetimi sistemine geçişi sağlamak amaçlanıyor. İlk aşaması 2008-2010, ikinci aşaması 2012-2014 yılları arasında uygulanan ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi (III. Aşama)” Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülüyor. İçişleri Bakanlığı ise projede ana faydalanıcı sıfatı ile yer alıyor. Proje temel olarak toplumun özellikle kırılgan ve dezavantajlı kesimlerinin, talep ve beklentilerini hassasiyetle dikkate alan, yalnızca güvenlik değil “güven” de sağlayan çift-taraflı ve nitelikli bir güvenlik yönetişim modelini hedefliyor.

İstanbul’daki ulusal ve yerel basın kuruluşlarından katılmak isteyen herkese açık olan eğitimlerin iki gün boyunca devam edeceği, eğitimi tamamlayan katılımcılara sertifika verileceği öğrenildi.