Sağlam yayınladığı mesajda söyle dedi:

“İnsan doğasının omurgasını sevgi oluşturmaktadır. Öfkenin sevgiye galip gelmesi aslında insan doğasıyla açıklanabilecek bir durum değildir. Oysa dünya bütün canlılara aittir. Yaşama ve en önemlisi insanca yaşama hakkı kutsaldır. Bu alana yapılacak en küçük müdahale, toplum vicdanında ve kamu hukukunda suçtur.

Şiddetle mücadele etmek amacıyla yürüttüğümüz çalışmaların daha etkin ve  sürdürülebilir olması amacıyla Bakanlığımız düzeyinde 2007 yılından itibaren  kadına yönelik şiddetle mücadelede ulusal eylem planları uygulamaya konulmuştur. Bu bağlamda İlimizde kamu ve sivil toplum  kuruluşları işbirliği ile 2021-2025 yıllarını kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı kapsamında il eylem planı oluşturularak toplumsal cinsiyete yönelik çeşitli düzenlemelerin hayata geçirilmesi, yürütülmesi ve takip edilmesi hedeflenmektedir.

İl Müdürlüğümüze bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezinde  yedi gün yirmi dört saat esaslı olarak  şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin bir biçimde uygulanmasına yönelik güçlendirici ve destekleyici danışmanlık, rehberlik, yönlendirme ve izleme hizmetleri  verilmektedir. Ayrıca İlimizde mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Belediyesine ait şiddete uğrayan kadınların şiddetten korunması, psiko-sosyal ve ekonomik sorunlarının çözülmesi, güçlendirilmesi ve ihtiyaçlarının da karşılanması amacıyla iki kadın konukevimiz hizmet sunmaktadır. 

Şiddetle topyekun mücadele için toplumsal farkındalık ve duyarlılığın artırılması amacıyla Müdürlüğümüze bağlı Sosyal Hizmet Merkezlerimiz bünyesinde  kadına yönelik şiddet, erken yaşta ve zorla evliliklerin önlenmesi amacıyla farklı hedef gruplarına yönelik  2022 yılı içerisinde 6.180 kişiye eğitim, seminer ve farkındalık artırma çalışması yapılmıştır.

Sadece şiddet mağdurları değil bunun yanı sıra şiddet uygulayanlara yönelik; öfke kontrolü, stresle başa çıkma, aile içi şiddet, ailede kriz yönetimi vb. konularda  şiddeti önlemeye yönelik farkındalık sağlayarak tutum ve davranış değiştirmeyi hedefleyen eğitim ve atölye çalışmalarımız devam etmektedir.

Müdürlüğümüzce temel politikamız, “şiddete sıfır tolerans” ilkesinden hareketle kadınlara yönelik şiddeti besleyen kültürel ve toplumsal davranışlarla mücadele ederek, toplumsal cinsiyete dayalı her türlü şiddeti önlemektir. Bu bağlamda   kadına yönelik şiddetin önlenmesi, aile bireyleri arasındaki iletişim engellerinin ortadan kaldırılması, danışmanlık hizmetleri gibi konular başta olmak üzere birçok alanda koruyucu ve önleyici farkındalık çalışmalarımız  yürütülmektedir.

Bu bakış açısıyla, toplumun tüm bireylerini şiddetin karşısında durmaya ve duyarlı olmaya davet ediyorum.

Unutmayalım ki;

İnsan haklarının bir gereği olarak, KADINA VERİLEN DEĞER HER ŞEYE DEĞER!”