61SAAT HABER SERVİSİ - Yapılan açıklamada 70 şoför kadrosu için 1414 başvurunun yapıldığı bu başvurulardan 552 adedinin asgari şartları sağladığı geri kalan 862’sinin ise asgari şartlardan en az 1’ini karşılayamadığı için elendiği belirtildi.

Açıklamada başvuru şartlarını sağlayan 552 adayın mülakata alındığı mülakat sonucunda 90 puan üzeri alan 29 adayın gerekli evrakları sağlamaları halinde işe başlatılmasına karar verildiği belirtildi.

80 ve 89 puan alan 101 kişinin kişinin ise geri kalan 41 kişilik kadro için kuraya girmesine karar verildiğini ifade edildiği açıklamada, kuranın da Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezinde çekileceği belirtildi.

27 Ocak 2023 tarihinde Noter Huzurunda çekilecek kurada 41 asil ve 25”’de yedek aday belirlenecek.

90 VE ÜZERİ YÜKSEK PUAN ALANLARIN LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklama şu şekilde: 

Trabzon Ulaşım A.Ş. (TULAŞ) bünyesinde şoför olarak istihdam edilmek üzere 40 adet personel alımı ilan metni 21.11.2022 tarihinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde yayınlanmıştır. Başvuru süreci içerisinde şirketimiz (TULAŞ) personel ihtiyacının yeniden değerlendirilmesine ve istihdam edilecek personel sayısının 70 olarak gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. 

KURAYA TABİ ADAYLARIN LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

• Başvurular 21.11.2022 ile 25.11.2022 tarihleri arasında Trabzon Büyükşehir Belediyesi internet sitesi üzerinden online olarak alınmıştır. 

• 26.11.2022 ile 04.12.2022 tarihleri arasında internet sitesi üzerinden gerçekleştirilen 1414 başvurunun uygunluk durumu, TULAŞ bünyesinde oluşturulan 5 kişilik komisyon tarafından kontrol edilmiştir. 

• 05.12.2022 ile 08.12.2022 tarihleri arasında kurumumuz tarafından itirazlar alınarak nihai değerlendirme yapılmıştır. Bu değerlendirme sonucunda, 1414 başvurudan 552 adet başvurunun asgari şartları sağladığı, 862 adet başvurunun asgari başvuru şartlarından en az birini sağlamadığı tespit edilmiş ve sonuçlar 9.12.2022 tarihinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi internet sitesi üzerinden ilan edilmiştir. 

• 14.12.2022 ile 28.12.2022 tarihleri arasında 552 adayın sürüş ve psikoteknik mülakatları Trabzon ili Akoluk sürücü adayı eğitim ve sınav yerinde gerçekleştirilmiştir. Milli Eğitim İl Müdürlüğü’nden 4 gözetmen, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden 2 psikolog ve TULAŞ bünyesinden 2 gözetmenin yer aldığı mülakat komisyonu ile 479 aday eşitlik ve hakkaniyet ilkelerinden taviz verilmeden mülakata tabi tutulmuştur. Her adaya sürüş mülakatı için 3 ayrı puan değerlendirmesi, psikoteknik mülakatı için 2 ayrı puan değerlendirmesi toplam 5 ayrı puan değerlendirmesi yapılmıştır.

• Nihai başarı tablosu 3 adet sürüş mülakat puanın aritmetik ortalamasının %70 ağırlığı ile 2 adet psikoteknik mülakat puanın aritmetik ortalamasının %30 ağırlığının toplanması ile oluşturulmuştur. Yapılan nihai değerlendirmede mülakatlarda üstün başarı gösteren (90 ve üzeri puana sahip) 29 adayın iş başlangıç evraklarını eksiksiz teslim etmesi durumunda iş başı yaptırılmasına (EK-1 Liste) karar verilmiştir.

• Mülakatlarda başarılı olan (80 ve 89 puan arasında puan alan, 80 ve 89 dahil) 101 adayın kuraya tabi olmasına (EK-2 Liste) karar verilmiştir. 

27.01.2023 tarihinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’nde saat 10:00’da Salon 1’de gerçekleştirilecek kura çekimi ile kuraya tabi 101 şoför adayından noter huzurunda 41 adet asil 25 adet yedek adayın belirleneceği, yedek aday önceliğinin kuradan çıkış sırasına göre olacağı kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur.