61SAAT HABER SERVİSİ - haleyi alacak firma, burada bulunan sergi alanları inşa ederek 10 yıl süre ile kiralayıp, kira süresi sonunda ise bütün yapılar ve demirbaşları ile kullanılabilir vaziyette idareye devredecek. 

10 YIL SÜREYLE KİRALANACAK
İhale için Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen ilanda, “İlimiz Ortahisar İlçesi, 

Pazarkapı Mahallesi Sahil dolgu alanında bulunan, mevcut 1/1000 ölçekli planda dolgu düzenleme alanında kalan 8843,62m2 yüzölçümlü yer üzerinde; Belediyemiz tarafından hazırlanan Avan projeye ve teknik şartnamelere uygun olarak yapılması planlanan sergi üniteleri yüklenici tarafından inşa edilmesi ve 10 (on) yıl süre ile kiralanması, kira süresi sonunda üzerindeki bütün yapılar ve demirbaşlar ile birlikte sağlam olarak kullanılabilir vaziyette eksiksiz ve bedelsiz olarak idareye devredilmesi şartıyla 10 (on) yıl süreli kira ihalesinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile artırma suretiyle ihale edilecektir” ifadelerine yer verildi. 

Ekran Resmi 2023-01-17 13.41.39

İhalenin yaklaşık maliyet bedeli 95 milyon 700 bin 214,89 TL artı KDV olduğu belirtilirken ihale konusu yapım işinin yaklaşık maliyetinin yüzde 3’ü olan gecici teminat beeli ise 2 milyon 8732 bin TL olduğu belirtildi. 

İşin artırıma esas tahmin edilen aylık kira bedeli de 85 bin TL artı KDV olarak hesaplandı. 
İnşaat süresinin 18 ay olarak belirtildiği ilanın, 25 Ocak 2023 tarihinde saat 11:00’da Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Encümen Salonunda yapılacağı kaydedildi.