TRABZON KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 Sayın:
                              Ahmet oğlu : Ahmet- Mustafa oğlu : Ahmet-Osman oğlu :Ali
                              Ali Rıza-Şükrü kızı: Ayşe-Emine-  Osman kızı :Fatime
                              Fatma-Şükrü oğlu :Halil İbrahim- Hasan-Mustafa oğlu :Hasan
                             Şükrü oğlu :Hasan-  Hashatun-Mahbup-  Mehmet-                                                                                     Şükrü kızı :Naciye-Osman- Şükrü kızı :Rabia-Osman oğlu : Seyyit
                              Osman oğlu :Teyfik- Osman kızı :Zehra-  Mehmet Salih-Osman 
                              Mehmet oğlu :Süleyman-Adnan kızı :Elif AYDIN
                              Adil kızı :Suzan KAYIKÇI
Cumhuriyet Mahallesi 13 ada 1 nolu parselin 0744.99 m² olan eski yüzölçümünün iptal edilerek yeniden yapılan ölçülerinden elde edilen koordinatlarla hesaplanan yüzölçümünü 1707.15 m² olarak, 13 ada 2 nolu parselin 15604.48 m² olan eski yüzölçümünün iptal edilerek yeniden yapılan ölçülerinden elde edilen koordinatlarla hesaplanan yüzölçümünün 14929.03 m² olarak, düzeltilmesine, 13 ada 7 nolu parselin 1073.77m² olan eski yüzölçümünün iptal edilerek yeniden yapılan ölçülerinden elde edilen koordinatlarla hesaplanan yüzölçümünü 0787.07 m² olarak düzeltilmesine ve 9 ada 66 nolu parselin 2659.01 m² olan eski yüzölçümünün iptal edilerek yeniden yapılan ölçülerinden elde edilen koordinatlarla hesaplanan yüzölçümünü 2671,56 m² olarak, 9 ada 21 nolu parselin 10227.41 m² olan eski yüzölçümünün iptal edilerek yeniden yapılan ölçülerinden elde edilen koordinatlarla hesaplanan yüzölçümünün 10214.86 m² olarak, düzeltilmesine, kararının düzeltmeye tabi tutulan Trabzon İli Arsin İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 13  ada 1 ve 2 ve 7 ve 9 ada 66 ve 21  nolu  parsellerin yukarı yazılı maliklerine ilanen tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde  yapılan düzeltmenin kaldırılması yönünde Trabzon Sulh Hukuk Mahkemesine  dava açılabileceği, dava açılmaması halinde 3402 sayılı Kadastro Kanununun 41. maddesi uyarınca yapılan düzeltme işlemine ait bu karar kesinlik kazanacaktır. Kararın kesinleşmesi durumunda tapu sicil üzerinde ve pafta ile yüzölçüm klasöründe düzeltme işlemi yapılacaktır.
 

#ilangovtr Basın No ILN02058415