Karayollarında taşeron olarak çalışan işçilerin ve kamuda 4/D kadrosunda çalışan işçilerin sorunlarını gündeme getiren Milletvekili Hüseyin Örs, işçilerin taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e iletti. 

KHK DEĞİL, KANUNLA DÜZENLEME YAPILMALI
Karayollarında çalışan taşeron personelin kadro taleplerini Bakan Bilgin'e ileten Örs, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Karayolları bünyesinde taşeron olarak çalışan kardeşlerimiz tünel, köprü, viyadük ve yollarda Karayolları Genel Müdürlüğü adına görev yapmakta ve ayrıca kış aylarında da karla mücadele etmektedirler. Bu kardeşlerimiz kadroya geçmeyi ve özlük haklarında düzenleme yapılmasını talep etmektedirler. Sadece Karayollarında değil, bugün çok sayıda kamu kurumunda taşeron olarak çalışmakta olan ve kadroya geçmeyi bekleyen işçilerimizin de aynı yönde talepleri var. Taşeron firma çalışanları için KHK değil, kanunla düzenleme yapılmalı ve bu işçi kardeşlerimizin mağduriyetine bir son verilmelidir. 

4/D KADROSUNDAKİ İŞÇİLERİN BİRÇOK SORUNU VAR
Kamuda çalışan süresiz sözleşmeli işçilerimizin özlük hakları, statüleri, maaşları, maaş artışlarındaki düzensizlikler, sendikal hakları, aile birliğinin bozulmaması adına görevlendirme ve tayin haklarıyla ilgili birçok sorunu olduğunu biliyoruz. İktidar mensupları konuyla ilgili olarak yıllardır şunu söylüyorlar: "Sözleşmeli personelimiz çakılı kadro anlayışıyla çalıştığı için aileleriyle buluşamıyor, eş durumu tayininden yararlanamıyor. Özlük hakları noktasında da bazı sıkıntılar yaşıyor." Kim diyor bunu? İktidar kanadına mensup arkadaşlar. Bunu söylüyorlar ama sorunu çözmüyorlar. Geçen süreçte bu vatandaşlarımızın, bu kardeşlerimizin yaşadığı mağduriyete ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. 

4/D'Lİ İŞÇİLERE AİLE BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI ADINA TAYİN HAKKI VERİLMELİDİR
Özellikle son birkaç aydır konuyla ilgili olarak çalışmaların yapıldığı ve Meclis açılır açılmaz sorunun çözüme kavuşturulacağı yönünde Sayın Bakanın ifadeleri var. Bugün basında çıkan haberlerde ise "Sözleşmeli memurları bu ayın içerisinde kadrolu hâle getireceğiz, çalışmayı tamamladık." deniliyor. Sormak istiyorum, yapılan bu çalışmanın içeriği nedir, ne gibi bir düzenlemeyi içeriyor? Basından duyduğumuz kadarıyla yaptığınız çalışma ilk aşamada 4/B statüsünde çalışanlarla ilgili. 4/D kadrosunda çalışan işçilerimizin sorunları da aynı şekilde; beklentileri var, talepleri var. Bu sebeple, yapılacak çalışmayı genişletip 4/D'de çalışan personellerin mağduriyetine de son verecek bir çalışma yapılacak mıdır? Özlük hakları, kadroları, maaşları ve en önemlisi aile birliğinin sağlanması adına eş durumu, görevlendirme ve tayin gibi düzenlemelerin yapılması son derece önemlidir. 

4/D KADROSUNDAKİ İŞÇİLERE ZORUNLU EMEKLİLİK UYGULAMASI YANLIŞTIR
696 sayılı KHK'yle 2018 yılında sürekli işçi kadrolarına geçirilen ve asgari prim günleri ile gerekli koşulları sağladıklarında yaşa bakılmaksızın zorunlu olarak emekli edilen vatandaşlarımız mağdur durumdadır. Bu vatandaşlarımız bağlı oldukları kurumlarda uzun yıllar taşeron işçi olarak çalıştıktan sonra kadroya geçme heyecanı yaşamışlardı ancak bu heyecanları uzun sürmedi. Aynı kurumda aynı statüde çalışan eski daimî işçiler, İŞKUR'dan gelen işçiler, memurlar, 65 yaşına kadar çalışma hakkına sahipken 696 sayılı KHK'yle kadroya geçen işçilerin erken emekliliğe zorlanması yanlış bir uygulamadır ve bu, Anayasa'nın eşitlik ilkesine de aykırıdır."