Trabzon Peyzaj Odası Başkanı Ahmet İhsan Hacıfettahoğlu açıklamalarında şu ifadeleri kullandı;

Kıyı alanları, tarihi alanlar, payzaj mimarisi ve turizm Trabzon için kaçınılmaz olan 4 önemli unsur.

Tarihi alanlar ve yapılar, yapı tekniklerini günümüze ulaştırmaları, bölge tarihine ışık tutabilecek ip uçları sunmaları, farklı kültürlerin, geleneklerin, ritüellerin gelecek nesillere aktarılmalarını sağlamaları vb. özellikleri ile zaten korunmayı hak etmelerinin dışında, doğru yöntemler kullanılarak kültür turizmine kazandırılmaları halinde, ekonomik getirilerinin çok yüksek olması sebebiyle korunmaları için gerekli harcamaları da fazlasıyla finanse edecek potansiyele sahiptirler.

Peyzaj Mimarları Odası Trabzon Şube yönetimi olarak pazarkapı otopark amaçlı kazı çalışmaları, hadrian limanı kalıntılarının büyük bölümünün yok edilmesi, tarihi eserlere yeterli kıymetin ve önemin verilmemesi, kıyıların dolgularla tahrip edilmesi, denizlerimizin kirlilik seviyesinin her geçen gün artması, taşkın koruma duvarlarının doğaya zararları vb. Konularda  bir çok uyarı ve öneri yazısı oluşturmuş ve düşüncelerimizi gerek sosyal medya hesaplarımız, gerek yerel medya yardımı ile dile getirmiştik. 

Ülkemiz ve ilimizin gelişmesi amacıyla üstlendiğimiz bu görevi bilgi birikimimizin yettiği ölçüde en iyi şekilde yerine getirmeye çalışmaktayız.

Yanlış uygulamaları eleştirip öneriler getirmek ne kadar önemli ise doğru uygulamaları da tebrik ederek kurumları teşvik etmekte bir  okadar önemlidir. 

Akçaabat akçakale-kordile Kalesinde işinin ehli kişilerce yürütülen tekniğine uygun, acele etmeden, tahrip etmeden, gerekli projelendirme aşamalarının tamamına uyularak yapılan kazı çalışmaları sonucunda kalenin tarihi araştırmaları tamamlanmış olduğu bilgisine eriştik. Ayrıca yapılan araştırmalar sonucunda kalenin turizme kazandırılması amaçlı projelendirme çalışmalarının da devam etmekte olduğu ve turizme kazandırılması amacıyla Akçaat Belediyesi tarafından  gerekli tüm çalışmaların yürütüldüğü bilgisine ulaştık.

kçaabat akçakalenin projeleri tamamlandıktan sonra peyzaj mimarlığı projelerinin titizlikle hazırlatılması ve bu sayede korunarak turizme kazandırılması ilçemiz, ilimiz ve ülkemiz açısından son derece önemli olup diğer kamu kurumlarınca takdir edilmesi ve örnek alınması gereken bir iştir. Süreci başarılı bir şekilde yürüten Başta Akçaabat Belediyesi geçmiş ve mevcut başkanları olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

Kahverengi altın fındıktan neden zenginlik üretemiyoruz Kahverengi altın fındıktan neden zenginlik üretemiyoruz

Ayrıca Akçaabatın tarihinde önemli bir yer tutan, tarihi Devleti ali Osmaniden eskiye ulaşan, Muzaffer Lermioğlunun iddiasına göre 120.000 adet oldukları, 2000 ton ürün verdikleri iddia edilen, akçaabat ilçemizde muhacırlık zamanında yakıt amacıyla kesilerek azaltıldıkları bilinen, sonrasında tütün üretimine alan oluşturmak sebebiyle daha da azalmasına mani olunamayan zeytin ağaçlarının, 2013 yılıverilerine göre ise 560 dekar arazi üzerinde yanlızca 62.374 adet kaldıklarıbilinmektedir. antik çağdan beri var olan, Roma, Bizans ve Osmanlı döneminde kendine has aroması ve tadı ile Trabzon-Akçaabat zeytini ve yağı olarak rağbet gören zeytin türünün 150-200 yılı geçen anıtsal ağaçlarının tespit edilip koruma altına alınması ve bu ağaçlardan elde edilecek çelik ve kalemler yardımı ile coğrafi işaretli - Antik Akçaabat zeytini markası ile Akçakale- Mersin çevresinde peyzaj-bahçe düzenlemeleri yapılması ve türün korunarak geleceğe taşınırken hem ağaç olarak, hem de zeytin ve zeytinyağı olarak turizm aracılığı ile bölge ekonomisine kazandırılması amacıyla çalışma başlatılmasını,  özverisine inandığımız Akçaabat belediyesinden talep ediyor, tüm kamu kurumlarımızı görev sahaları içerisinde bulunan buna benzer değerli sahalarda benzeri şekilde hareket etmeleri konusunda göreve davet ediyoruz.