Trabzon TÜRKAV Başkanı Kenan Kuru açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;

İnsan kendi başına bir değerdir. Ve temelinde insan onuru vardır. O halde, başlı başına insan olma, çoğu zaman da insan ihtiyaçlarıyla tanımlanır. O halde, aklın kullanımıyla ilgili Kur’an’da en çok tekrarlanan ayet hangisi diye sorulduğunda; “Niçin aklınızla düşünmüyorsunuz” şeklindedir.  Dolayısıyla, sahipsiz hayvanların güvenliğini sağlayarak haklarını korumakta insanlık doğasıdır.  

Peki, neden hayvanlar şiddete maruzdur? 

TÜRKAV olarak ifade etmekteyiz ki; Hayvanlara yapılan şiddetin görüntülerini sanal medyada yayınlayanları insan olarak kabul etmek mümkün değildir. 

TÜRKAV olarak ifade etmekteyiz ki; bu görüntülerin tespitinin yapılarak yasal yaptırımı gerekmektedir. 

TÜRKAV olarak ifade etmekteyiz ki; sahipsiz hayvanların barınma ve korunması gibi hizmetleri, yerel yönetim ve Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından Kamu çalışanlarınca yerine getirilmektedir.  Ve hizmet verenlerin sınavlardan geçirilmesi önemli olacaktır.

hayvan...

Trabzon’da tamamen seferberlik ilan edildi! Motor kuryeler yardım kolilerini evlerden topluyor Trabzon’da tamamen seferberlik ilan edildi! Motor kuryeler yardım kolilerini evlerden topluyor

TÜRKAV olarak ifade etmekteyiz ki; Doğa Koruma ve Milli Parkların daha etkin uygulamalarıyla, hayvanların hayatlarının kendi doğasında yaşamalarının yanında, caydırıcı ve koruyucu önlemlerin olması önemli olacaktır. Çünkü hayvanlar tabiatın birer varlıklarıdır ve evrenin herkese ait olduğu gerçeğine inanmak gerekir. 

TÜRKAV buradan ifade etmektedir ki; Sosyal medyaya yansıyan hayvan korunma barınaklarında da hayvanlara yapılan vahşiliği, şiddeti üzülerek izledik. Bu barınağın tespitinin yapılarak şiddeti uygulayanlar yasal hesap vermelidir. Nasıl bir alçaklıktır? Sırayla başlarına vurularak darbelerle hayatlarına son verilmiştir. Şiddetle ve nefretle kınıyoruz.  Herkesin, Sivil Toplum Kuruluşlarının hayvanlar konusunda ortak sorumlulukları önem arz etmektedir. Konunun takipçisi olduğumuzu kamuoyuyla paylaşıyoruz. Hayvanların can güvenliğinin sağlanmasının insanların sorumlulukları olduğu unutulmamalıdır.  Hayattan huzur duyup mutlu olmak için, insanın dışındaki canlıların varlıklarına da, saygı ve sevgi beslemektir. Ta ki, ölçüsüzlerin düştüğü yanlışlara karşı topyekûn duyarlılıkla.