Konuyla Zorlu, Sosyal Medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

Niye uygulanmadığı millete açıklamak zorunda. Kanun tanımayan bir belediye ve şirketi ile karşı karşıyayız.

1-12 Mart tarihinde süre uzatımı yapılmasına rağmen TİSKİ Beldeden Mahalleye ve Köyden Mahalleye dönen yerlerde yüksek tarifeden faturalandırma işlemine devam ediyor.

“KANUN TANIMIYOR”

2- Mevcut Kanunda süre uzatımı yapıldığı için yüksek tarife uygulanan aylarda tahsil edilen paraların da vatandaşa iade edilmesi gerekir.

“BU PARALARIN GERİ İADESİNİ YAPACAK MISINIZ.?”

6360 sayılı Kanunun Geçici 1.Maddesinin 15. ve 29.Maddelerinde Köyden Mahalleye ve Beldeden mahalleye dönen yerlerde indirimli su kullanımının 2022 yılı sonuna kadar olan süresi 12 Mart 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak 2025 yılı sonuna kadar uzatıldı.

Kanun No. 7440 Kabul Tarihi: 9/3/2023

MADDE 23- 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 inci maddesinin onbeşinci ve yirmidokuzuncu fıkralarında yer alan “31/12/2022” ibareleri “31/12/2025” şeklinde değiştirilmiştir”

TİSKİ AÇIKLAMA YAPTI

Zorlu’nun bu iddiaları üzerine TİSKİ’den yazılı bir açıklama geldi. TİSKi’den yapılan açıklamada, “Son günlerde kamuoyunda dolaşan belde ve köyden mahalleye dönüşen yerlerdeki su ücretleri iddiaları üzerine bir açıklama yapma zarureti doğmuştur.

Bilindiği üzere; belde ve köyden mahalleye dönüşen yerlerde uygulanan indirimli su tarifeleri 31.12.2022 tarihinde sona ermiş olup, kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alan tarifeleri uygulanmaya başlanmıştı.

Trabzon Tünel Akvaryum zarar ediyor mu? Başkan Genç açıkladı! Trabzon Tünel Akvaryum zarar ediyor mu? Başkan Genç açıkladı!

MECLİS KARARI İLE UYGULAMAYA KONULUYOR…

12.03.2023 tarihli ve 7440 sayılı, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 23 üncü maddesi gereği 31.12.2022 tarihinde sona eren indirim uygulamasının süresi 31.12.2025 tarihine kadar uzatıldı.

Bu kararla birlikte; 31.12.2025 tarihine kadar beldeden mahalleye dönüşen yerlerde su ücretlerine yüzde 50, köyden mahalleye dönüşen yerlerde ise yüzde 75 oranında indirim uygulanacak.

Mayıs ayı içerisinde yapılacak TİSKİ Genel Müdürlüğü 2023 Yılı Olağan Genel Kurulunda alınacak Meclis kararı ile ilgili mahallelerde indirimli su uygulaması başlatılacaktır.

Bu çalışma kapsamında düzeltilecek olan tarifelerin farkları abonelerle mahsuplaşılacaktır” denildi.